Den britiske avis The Guardian traf en skelsættende beslutning i maj 2019: Den meddelte, at den ville bruge udtrykket "klimanødsituation" i stedet for "klimaændringer" i sine tekster. Den ønskede bedre at sætte ord på den egentlige alvor af denne udvikling og ikke længere nedtone konsekvensernes omfang. Formålet var at give sådanne udtryk og beskrivelser større vægt for at gøre mere opmærksom på de problemer, der er forbundet med dem – som vi nu faktisk står over for.

Ligesom medierne er virksomheder nu også et vigtigt talerør og rollemodel for at øge bevidstheden om sociale eller økologiske problemstillinger i samfundet. Dette inkluderer også at gøre det klart, hvor vigtigt det er at fremskynde energiomstillingen, fremme dekarbonisering og fremme mobilitetsændringer. Virksomheder er en del af samfundet og skal som en del af det også leve op til deres ansvar i overensstemmelse hermed.

Opladning på arbejdspladsen
Tilgængeligheden af ladeinfrastruktur er afgørende for udviklingen af e-mobilitet og overgangen til elbiler. Kun hvis bilisterne kan være sikre på, at de har en lademulighed, vil de være villige til helt at undvære forbrændingskøretøjer. Det er ikke obligatorisk, at ladestationen er tilgængelig i hjemmet. Mobile enheder, offentlige ladestationer eller DC-opladere kan også bruges til at oplade køretøjet og vise sig at være en drivkraft bag fravalget af forbrændingsmotorer.

Tilgængeligheden af ladestationer på arbejdspladsen kan imidlertid være den afgørende faktor for, om man beslutter sig til at købe en elbil. Det gælder især i store byer, hvor mange indbyggere har begrænset adgang til energikilder.

Ud over vores hjem er arbejdspladsen trods alt det sted, hvor vi bruger det meste af vores tid og parkerer bilen i timevis – så hvorfor ikke gøre brug af denne tid? Hvis køretøjet nemt og bekvemt kan oplades i arbejdstiden – det vil sige omkring otte timer om dagen – er det ikke nødvendigt også at oplade det derhjemme natten over.

Den "økologiske dobbelteffekt"
Ifølge en undersøgelse fra Fraunhofer Institut (på vegne af Naturschutzbund Deutschland e. V.) kan opladning på arbejdspladsen også være med til at spare CO2, især hvis energien kommer fra vedvarende kilder. Eksempelvis gør solcellemoduler det muligt at forsyne ladeinfrastrukturen med energi i arbejdstiden, det vil sige, når der produceres mest solenergi. På denne måde kan der opnås en "økologisk dobbelteffekt": Medarbejderne tilbydes en bæredygtig form for mobilitet, og energien kommer fra en grøn kilde.

Hos Juice er folk klar over, at elektromobilitet rækker langt ud over blot at undgå udstødningsemissioner. Bæredygtig mobilitet skal forstås som et overordnet koncept – fra elproduktion over ladeinfrastrukturen til køretøjet. Et godt eksempel på dette er det nyligt grundlagte Juice Power AG, hvis fordele allerede deles på tværs af arbejdsstyrken på parkeringspladserne ved Juices hovedkvarter. Hver elbil kan lades op med strøm fra vandkraft i realtid i virksomhedens hovedkvarter, uanset om det er en firma- eller privatbil. I denne forstand går Juice som ekspert i ladeløsninger forrest med et godt eksempel.

Udover de virksomheder, der er tilknyttet e-mobilitetsbranchen på grund af deres aktiviteter, skal alle andre virksomheder, uanset branche, også leve op til deres ansvar som formgivere af forandringen. Engagementet i en mere bæredygtig og effektiv mobilitetsmodel berører alle.

En social fordel for miljøet
Men har tilbuddet om ladeinfrastruktur også en fordel for virksomheden selv? Svaret er et klart "ja". Muligheden for at lade køretøjet op i arbejdstiden er en vigtig social fordel for medarbejderne såvel som for virksomheden. Det må ikke glemmes, at vi lever i en tidsalder for arbejdsgiverengagement. Mere end nogensinde stræber virksomheder efter at være et stærkt og interessant arbejdsgiverbrand for at tiltrække og frem for alt fastholde kvalificeret arbejdskraft. I denne sammenhæng skal de kunne tilbyde mere end blot en løn i slutningen af måneden. Det drejer sig om den såkaldte "følelsesmæssige løn". Medarbejderne skal kunne identificere sig med virksomheden og er naturligvis også interesserede i at skabe de bedste arbejds- og levevilkår for sig selv.

Omkring 1810 begyndte virksomhedsejeren Robert Owen, der betragtes som kooperativernes fader, at formulere sin teori om, at arbejdspræstationen stod i direkte relation til arbejdstagernes levevilkår. Enkelte koncepter kan være forældede, men den grundlæggende idé gælder stadig: Medarbejdernes produktivitet er direkte proportional med deres professionelle og private livskvalitet.

Ved at tilbyde vores medarbejdere en oplademulighed på arbejdet, giver vi dem ikke kun en reel fordel, men fremmer også en bæredygtig mobilitetsmodel og brugen af virkelig ren energi. Dette er en fantastisk mulighed for at tage e-mobilitet ud af kontoret og ud i verden.