Sähköinen liikkuvuus ei ole tulevaisuuden vaan nykyhetken malli

Yli seitsemän vuoden ajan Juice Technology AG on osoittanut pätevyytensä ja laajan osaamisensa yhä uudelleen ja on tuonut markkinoille jo useita huippu-uutuuksia sekä innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja. Painopisteenä tässä on aina ollut sähköisen liikkuvuuden kehityksen edistäminen, markkinoiden aktiivinen muovaaminen kuluttajien hyväksi ja parhaan latausratkaisun tarjoaminen sähköautoilijoille kaikkina aikoina.

Ei ole ihme, että tämä menestyksekäs yhtiö on luotettavalla tekniikallaan niittänyt maailmanlaajuisesti mainetta niin loppuasiakkaiden kuin autonvalmistajienkin keskuudessa ja edistää näin ollen yritysryhmän laajentumista maailmanlaajuisesti.

Nykytilanne – mikä on sähköisen liikkuvuuden tilanne Euroopassa?
Sähköajoneuvojen osuus oli Euroopan uusista autoista vuona 2021 noin 20 prosenttia. Euroopan viisillä suurimmilla markkinoilla (Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia) sähköajoneuvojen (BEV:t, PHEV:t ja hybridit mukaan luettuna) osuus on noussut 8 prosentista (2019) 38 prosenttiin (2021). Tesla Model 3 oli syyskuussa 2021 ensimmäisenä puhtaana sähköautona Euroopan eniten myyty auto (kaikki moottorityypin huomioon ottaen). Uusien diesel- ja bensiiniajoneuvojen rekisteröintimäärät ovat laskussa, kun taas ladattavien ajoneuvojen osuus on kasvanut jo pitkään kaksinumeroisia prosenttimääriä.

Sähköistettyjen ajoneuvojen (BEV ja PHEV) osuus tulee siten ohittamaan diesel- ja bensiiniajoneuvot Euroopan ensirekisteröinneissä jo vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Sähköautot saavuttavat vuoteen 2025 mennessä käytännössä kaikissa ajoneuvosegmenteissä ja -luokissa keikahduspisteen, jossa ne ovat sekä taloudellisesti että suorassa suorituskykyvertailussa selkeästi poistuvia polttomoottorimalleja houkuttelevampia. Toimintamatkat kasvavat, latausajat lyhenevät yhä enemmän ja latausmahdollisuuksista tulee itsestään selviä julkisessa ja yksityisessä tilassa. Lisääntyvä kilpailu, laskevat hinnat ja tarjonnan laajeneminen johtavat sähköajoneuvojen lisääntyvään valta-asemaan myös suosituissa keskihintaisten ja edullisten autojen segmenteissä.

Latausinfrastruktuurin kehitys Euroopassa
Tulevaisuudentutkija Lars Thomsenin mukaan latausinfrastruktuurissa on havaittavissa useita suuntauksia. AC-latauksessa kolmivaiheinen 11 kW:n latauslaite on nousemassa yleisimmäksi ratkaisuksi, ja se riittää 80 kWh:n, tai sitäkin tehokkaampien, akkujen täyteen lataamiseen yön aikana. DC-puolella CCS-liitännästä, jonka latausteho on jopa 350 kW, on tullut standardi maanteiden ja moottoriteiden varsilla. Esimerkiksi kaupunkien ja kiinnostavien paikkojen julkisilla pysäköintialueilla käytetään 50–100 kW:n asennuksia.

On ennakoitavissa, että vuoteen 2024 mennessä käytännössä jokaisella moottoritien varrella sijaitsevalla huoltoasemalla tulee olemaan pikalatausasemia, mikä tarkoittaa valtavia investointeja niiden operaattoreille. Nämä investoinnit vuorostaan siirretään käyttäjille melko korkeiden kWh-hintojen muodossa, elleivät käyttäjät tee kiinteän kuukausihinnan sisältävää premium-sopimusta kulloisenkin operaattorin kanssa. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan Euroopassa tulee muodostumaan kolmesta viiteen verkostoa, jotka kilpailevat nykyisten puhelinoperaattoreiden tavoin pitkäaikaisista asiakkuuksista.

Markkinajohtajuuden vahvistaminen maailmanlaajuisen läsnäolon avulla
Kaikki merkit viittaavat siihen, että Juicen vahva läsnäolo Keski-Euroopassa laajenee maantieteellisesti ja sen asema markkinoilla vahvistuu. Painopiste on edelleen Euroopassa, erityisesti DACH-alueella. Tämä nuori yritys on kuitenkin saamassa yhä enemmän markkinaosuutta myös Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Pohjois-Euroopan alueilla. On kuitenkin otettava huomioon, että markkinat eivät kehity samalla tavalla joka paikassa. Tämä riippuu yhtäältä poliittisesta tahdosta, mutta toisaalta myös yksityisillä aloitteilla on sähköisen liikkuvuuden kehitykseen vaikutus, jota ei pidä aliarvioida.

Ranska: Hallitus edistää liikkuvuuden muutosta
Ranska on sitoutunut kieltämään polttomoottoriajoneuvojen myynnin vuoteen 2040 mennessä edistääkseen 100-prosenttisesti siirtymistä sähkö- tai vetyajoneuvoihin. Kansallisen sähköisen liikkuvuuden kehittämisyhdistyksen (Avere-France) laskelmien mukaan Ranskassa on tällä hetkellä 786 000 sähköautoa, joista 315 000 rekisteröitiin vuonna 2021, mikä merkitsee 62 prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna, mutta ennen kaikkea 355 prosentin kasvua vuoteen 2019 verrattuna. Tesla Model 3:n ja Renault Zoen myynnin vetämänä sähköautojen osuus Ranskan automarkkinoista on nyt yli 14 prosenttia, mikä on historiallinen ennätys.

Presidentti Emmanuel Macronin France 2030 -suunnitelman tavoitteena on, että Ranskassa on määräaikaan mennessä liikenteessä kaksi miljoonaa sähköautoa (plug-in-hybrideitä tai BEV:tä) ja asennettuna seitsemän miljoonaa latauspistettä. Tällä hetkellä jo 50 prosenttia ranskalaisista on valmis siirtymään sähköautoihin. Siirtymisen nopeuttamiseksi pikalatausverkostoa on laajennettava entisestään – erityisesti liikenteen solmukohdissa ja moottoriteillä. Toisaalta on tarjottava myös AC-latausmahdollisuuksia, jotta autot voidaan ladata helposti kotona tai työpaikalla.

”Liikkuva lataus on myös välttämätön teknologia, joka sulkee latausverkoston aukot ja tarjoaa sähköisen liikkuvuuden harrastajille maksimaalisen turvallisuuden ja joustavuuden”, lisää Juice Technologyn CSO ja myyntitiimin kansainvälisestä laajentamisesta vastaava Maurizio Ventura.

Iberia: Sähköiseen liikkuvuuteen siirtymisen nopeuttaminen
Myös Espanjassa politiikka ja talous antavat nyt oikeanlaisia signaaleja. Kunnianhimoisena välitavoitteena on 250 000 sähköautoa vuoteen 2023 mennessä. Sähköautojen osuus kasvaa Espanjassa tasaisesti, vaikkakin vielä jonkin verran maltillisemmin kuin muissa Euroopan maissa. Sama koskee myös latausinfrastruktuuria: Se kasvaa edelleen, mutta paljon hitaammin kuin muilla Euroopan markkinoilla. Kasvu johtuu ennen kaikkea AC-latauspisteiden lisääntymisestä, sillä niiden määrä on kasvanut enemmän kuin pikalatauspisteiden.

”Jotta sähköautojen kehitys voisi toteutua, tarvitsemme älykkään ja tehokkaan latausinfrastruktuurin, joka helpottaa kuljettajien elämää. Ensimmäistä ei voi ymmärtää ilman toista. Erityisesti on keskityttävä latausinfrastruktuuriin suurkaupunkialueiden ulkopuolella, ennen kaikkea asuinalueilla ja työpaikoilla”, Juice Technology AG:n perustaja ja toimitusjohtaja Christoph Erni selittää.

Myyntiluvut kasvavat myös Portugalissa. Vajaat 50 % edellisvuoteen verrattuna (2020 vs. 2021). Tämä johtuu muun muassa mallista, josta muiden maiden pitäisi ehdottomasti ottaa esimerkkiä. Monien maiden sähköisen liikkuvuuden verkot ovat hyvin segmentoituneita. Useimmissa tapauksissa jokaisella latausaseman ylläpitäjällä on oma yksityinen verkkonsa ja omat ratkaisunsa. Tästä syystä latausasemien valmistajilla ei ole kannustimia kehittää laitteita, jotka voidaan helposti integroida mihin tahansa järjestelmään.

Christoph Erni näkee asian näin: ”Erillisratkaisut eivät edistä sähköistä liikkuvuutta. On kohtuutonta, jos latausverkkojen ylläpitäjät edellyttävät, että kuljettajan on kannettava mukanaan viittä tai kymmentä eri latauskorttia vain saadakseen sähköä autoonsa. Tarvitsemme pikemminkin yleispäteviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu käyttäjän tarpeita silmällä pitäen.”

Sama latauskortti kaikille latausasemille on useimmissa Euroopan maissa ainoastaan kuluttajien harras toive – Portugalissa se on jo toteutumassa. Täällä eri palveluntarjoajat ovat yhdistäneet voimansa hallintayhtiö Mobi.E, S.A.:n alaisuudessa. Suurin etu käyttäjille on se, että he voivat käyttää energiantoimittajansa korttia tai sovellusta koko verkon laajuisesti ilman palvelun laatua koskevia rajoituksia. Tämä edellyttää kuitenkin Juice Charger me:n kaltaisia latausasemia, jotka voidaan integroida saumattomasti järjestelmään.

Italia: Avaintekijänä kohtuuhintaisten sähköautojen saatavuus
Kuluttajien kiinnostus on kasvamassa Italiassa, mutta todellista käännekohtaa odotetaan vuonna 2024, jolloin monet uudet akkukäyttöiset täyssähköautomallit (BEV) tulevat markkinoille edullisempaan hintaan. Motus-E, voittoa tavoittelematon yhdistys sähköisen liikkuvuuden edistämiseksi, on tehnyt Euroopan ilmastosäätiön tuella tutkimuksen, jonka mukaan valtionapu ja laajempi valikoima, erityisesti kohtuuhintaisten mallien tarjonta, vauhdittaisivat siirtymistä.

Toinen sähköautojen kysyntään vaikuttava tekijä on latausverkko: 77 prosentille vastaajista on tärkeää, että latausasemia olisi saatavilla paikoissa, joissa he käyvät päivittäin, ja 72 prosenttia matkustaisi pitkiä matkoja sähköautollaan, jos moottoriteillä ja pääliikenneväylillä olisi pikalatausasemia. Kuluttajat pitävät yksityisten latausasemien käyttömahdollisuutta keskimäärin 50 prosenttia tärkeämpänä kuin julkisten latausasemien, ja 65 prosenttia vastaajista sanoo ostavansa sähköauton vain, jos heillä on mahdollisuus ladata se kotona. Kuten muillakin alueilla, yksityisellä AC-latausinfrastruktuurilla on näin ollen keskeinen rooli. 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjoismaat: Määrätietoinen lähestymistapa ja johtava asema
Yhdistynyt kuningaskunta puolestaan keskittyy julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen ja pyrkii luomaan yhteensä 300 000 julkista sähköautojen latauspistettä vuoteen 2030 mennessä. ”Electric Vehicle Infrastructure” -strategiaa tuetaan 1,6 miljardilla punnalla, ja sen tavoitteena on laajentaa Yhdistyneen kuningaskunnan latausverkosto koko maahan. Luotettavan latausinfrastruktuurin saatavuus sekä kotona että tien päällä on tärkeä edellytys sähköajoneuvojen hyväksymiselle.

Pohjoismaat (Norja, Ruotsi, Islanti, Suomi ja Tanska) ovat edelleen johtavassa asemassa maailmanlaajuisessa sähköistämisvertailussa. Tämä ei johdu ainoastaan valtion kannustejärjestelmistä ja tuista, jotka tukevat sähköauton ostamista halvemman rekisteröinnin, alennettujen autoverojen, tiemaksujen poistamisen ja useimmissa kaupungeissa tarjottavan ilmaisen pysäköinnin muodossa, vaan myös siitä, että sähkö on näissä maissa erittäin halpaa.

Norja on edelleenkin ykkönen sähköisen liikkuvuuden alalla. Syyskuussa 2021 sähköautojen osuus automarkkinoiden kokonaismyynnistä oli 78 prosenttia. Jos mukaan lasketaan hybridit ja pistokehybridit, sähköautojen kokonaisosuus on jopa 92 prosenttia.

”Pohjoismaat Norjan johdolla ovat epäilemättä sähköisen liikkuvuuden suunnannäyttäjiä Euroopassa. Se, että luvut ovat näin myönteisiä joissakin maissa, motivoi muita, sillä Euroopan unionin asettamien ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos meillä on yhtenäinen ja vankkumaton strategia kaikissa maissa. Vain silloin Euroopalla on jatkossakin keskeinen asema maailmanlaajuisessa sähköisessä liikkuvuudessa”, Christoph Erni täydentää.

Mutta miltä sähköistämistilanne näyttää Euroopan ulkopuolella?

BEV-johtaja Kiina ja perässähiihtäjä USA
Kiina on päässyt pisteeseen, jossa se voi uusilla (erittäin houkuttelevilla) sähköautoilla ja lataushybrideillä vallata Euroopan ja USA:n markkinoita. Lars Thomsen uskoo, että molemmilla markkinoilla on vuoteen 2025 mennessä vähintään kuusi kiinalaista merkkiä useilla malleilla. Samalla tämä vauhdittaa USA:n muutenkin nopeasti laajenevia sähköautomarkkinoita (190 %:n kasvu edellisvuoteen nähden). Kiina pysyy maailman suurimpana BEV-ajoneuvojen markkinana vuoteen 2026 asti.

”Kiinan markkinat ovat valtavat ja kasvavat juuri sähköisen liikkuvuuden alalla voimakkaasti. Oli siis vain ajan kysymys, milloin vahvistaisimme asemaamme tällä alueella joustavalla ja monitahoisella tiimillä paikan päällä”, toteaa Christoph Erni. Juicen päätös laajentua Kiinan markkinoille vuoden 2021 alussa oli juuri oikea valinta. Hangzhoun tytäryhtiön perustamisen myötä nuori yritys saavutti tärkeän virstanpylvään historiassaan. Toimipaikkaa ei ole valittu sattumalta. Kiinalla on johtava asema sähköisessä liikkuvuudessa. Noin puolet maailmanlaajuisesti myydyistä sähköautoista on liikkeellä maailman väkirikkaimmassa maassa. Vastaavan suuri on mobiilin latausinfrastruktuurin kysyntä.

USA:n – joka on tällä hetkellä vain perässähiihtäjän asemassa – markkinat odottavat tukea sähköautoille sekä nykyisen latausinfrastruktuurin laajentamiselle metropolien ulkopuolelle. Erityisesti heti useamman toimijan tulo Yhdysvaltojen tärkeimpään autosegmenttiin eli lava-autoihin mahdollistaa sähköautojen osuuden loikkaamisen 15 prosenttiin USA:n uusien autojen rekisteröinneistä. Akkujen ja ajoneuvojen saatavuuden mukaan sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä tulee nousemaan myös USA:ssa vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Samalla aikavälillä sähköautojen lataustekniikan määrä USA:n markkinoilla voi 20-kertaistua nykytilanteeseen verrattuna.

Christoph Erni kommentoi tähän: ”Politiikka ja talous antavat Yhdysvalloissa nyt oikeanlaisia signaaleja. Se tarkoittaa esimerkiksi, että liittovaltion hallinnon kaikki 645 000 virka-autoa sähköistetään. Lisäksi myös suuret ajoneuvonvalmistajat, kuten General Motors, edistävät siirtymistä sähköiseen liikkuvuuteen yhä vahvemmin ja suunnittelevat ajoneuvojensa täyttä sähköistämistä vuoteen 2035 mennessä.

Ei siis ole yllättävää, että pian Kaukoitään laajentumisen jälkeen maantieteellistä läsnäoloa laajennettiin myös Pohjois-Amerikkaan. Koska yritys seuraa pitkäaikaisia tavoitteita, täydellistä hetkeä mietittiin tarkasti. Yhdysvalloissa jo olevan asiakaskunnan vuoksi nyt keskitytään vahvasti strategiseen liiketoimintaan.