De betrokkenheid van Juice begon met het planten van bomen als CO2-compensatie voor de productie en het vervoer van de laadstations. Nu gaat het erom zoveel groene stroom te produceren als een bestuurder van een elektrische auto nodig heeft om te rijden.

Schone energie, die, op het moment dat ze opgewerkt, wordt bij de consument aankomt – dat is het idee achter Juice Power. Certificaten voor ecologisch opgewekte stroom kunnen bij veel elektriciteitsbedrijven worden gekocht. Maar pas wanneer de stroom parallel met de afname ervan in het net wordt ingevoerd, is deze werkelijk groen.

Dat was het idee dat Christoph Erni, oprichter en CEO van Juice Technology AG, nastreefde toen hij in 2016 samen met Jörg Huwyler, hoofd van de divisie Waterkracht en Biomassa bij Axpo, de onafhankelijke vereniging Eros Electric oprichtte. Met een subparticipatie in twee klassieke waterkrachtcentrales, Frisal en Eglisau, voorziet Eros Electric haar leden sindsdien dag en nacht van schone energie voor hun elektrische voertuigen. Dat de vraag groot is, werd vanaf het begin duidelijk: kort na haar oprichting telde de vereniging reeds 700 leden. Nu wordt Eros Electric samengevoegd met Juice Power AG.

Groene stroom is vaak alleen groen op jaarbasis
Stroom komt van verschillende producenten over dezelfde lijn, maar heeft kleur noch smaak. Daarom is het niet mogelijk te onderscheiden hoe schoon de verbruikte elektriciteit eigenlijk is. De oplossing is een koppeling in tijd van productie en verbruik. Christoph Erni legt uit: “De vraag naar stroom uit aantoonbaar groene productie blijft groeien onder bestuurders van elektrische auto’s. Als we onze auto in real time met groene stroom willen opladen, moeten we onze toevlucht nemen tot controleerbare groene stroombronnen zoals waterkracht.”

Het punt hierbij is: alleen wanneer de afname en de toevoer van groene stroom op gecoördineerde wijze in tijd plaatsvinden, kan worden voorkomen dat de reeds verbruikte hoeveelheid achteraf opnieuw wordt verkocht, waardoor de groenestroomgarantie zou vervallen. In tegenstelling tot zuivere certificaten of herkomstbewijzen voor groene stroom, kan Juice Power natuurstroom in real time garanderen.

Integratie in j+ pilot maakt eenvoudige afname mogelijk
Energieleveranciers bieden hun klanten weliswaar ‘pure waterkracht’ aan, maar leveren kolen of kernenergie op het moment van afnemen. Dat roept de vraag op: hoe is dat eigenlijk mogelijk? De verklaring is schokkend: certificaten voor natuurstroom zijn in werkelijkheid vaak slechts window dressing. Gewone groene stroom wordt opgewekt ongeacht het moment waarop deze wordt verbruikt en is dus alleen groen over een langere periode – vaak zelfs alleen op jaarbasis. Deze standaardprocedure in de branche misleidt de stroomgebruiker en helpt het milieu helemaal niet. Juice Power in de j+ pilot-app stopt met deze etikettenzwendel.

“In plaats van fysiek een kabel van de elektriciteitscentrale naar de gebruiker te laten lopen, doen we dat bij Juice Power gewoon met elektronische controle in real time”, aldus Erni. De auto communiceert met behulp van de j+ pilot-app via de backend rechtstreeks met de stroomproducent, zodat de hoeveelheid afgenomen elektriciteit rechtstreeks kan worden afgeboekt.”

Juice-Power-plan als garantie voor natuurstroom
Ook voor eigenaars van zonnepanelen is een Juice-Power-plan zinvol. Wie de laadstroom thuis opwekt via een eigen PV-installatie, kan deze alleen op een later moment gebruiken als hij over een eigen energieopslag beschikt. Om ervoor te zorgen dat de rit met de elektrische auto altijd emissievrij is, mag de productie van schadelijke stoffen echter niet simpelweg worden uitbesteed aan gas- of kolengestookte elektriciteitscentrales of kerncentrales. Om dit gat te dichten, biedt het Juice Power-plan de zekerheid dat u op elk moment kunt opladen met gegarandeerd groene stroom, zonder dat u zich hoeft te beperken in de keuze van het laadnetwerk.

Elektrisch rijden als totaalconcept
Voor Erni is de integratie van elektriciteitsopwekking slechts de volgende logische stap in de ontwikkeling van elektrisch rijden: “Wij zeggen altijd: ‘Duurzame mobiliteit begint met een duurzame laadinfrastructuur.’ Maar dat is nog maar het begin. Daarom gaan we nu een stap verder. De elektrische auto, het laadstation en de stroom voor de voertuigaccu moeten worden beschouwd als onlosmakelijk verbonden onderdelen van een totaalconcept. Pas als alles van begin tot eind zo emissievrij mogelijk wordt opgewekt en geëxploiteerd, wordt elektrisch rijden in zijn totaliteit ecologischer.”