Juice Technology presenterte sin bidireksjonelle innovasjon i München

Juice Technology AG, produsent av ladestasjoner og -programvare, ledende innen mobile ladestasjoner for elbiler, presenterte for første gang og eksklusivt for offentligheten på Power2Drive Europe 2024 i München: den mobile, bidireksjonale AC-ladestasjonen.

Hos Juice dreide alt seg om bidireksjonal lading på fagmessen Power2Drive i München. Fra 19. til 21. juni 2024 har gjester muligheten til å bli overbevist om denne banebrytende nyheten live.

Relevans av bidireksjonal AC-løsning

Bidireksjonale DC-ladestasjoner er dyre. Den finansielle hindringen bremset utviklingen av bidireksjonal lading frem til nå. Juice Technology overvant denne barrieren og utviklet en utrolig bidireksjonal AC-løsning på grunnlag av den globalt brukte JUICE BOOSTER. I tillegg til kontaktadaptere kan også stikkontaktadaptere tilkobles den bidireksjonale varianten.

AC-løsningene som til nå var tilgjengelig på markedet var ofte krevende og behøvde vanligvis ekstraenheter som dongler eller adaptere. I tillegg finnes det for det meste kun øyløsninger for spesifikke anvendelser som Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Load (V2L) eller Vehicle-to-Home (V2H). Markedssituasjonen er generelt ganske oversiktlig, spesielt tilbudet for Vehicle-to-Grid (V2G) er svært begrenset.

Juice har satt seg som mål å overvinne denne fragmenteringen og utviklet en omfattende, fremtidskompatibel – og kostnadsgunstig – løsning, som dekker alle uni- og bidireksjonale ladescenarier med ett eneste apparat, som også kan brukes videre som vanlig som mobil ladestasjon med over 35 forskjellige stikkontakter. Ved dette fremmes allerede utviklingen med hensyn til fremtidige normer og standarder, slik at bruk og integrering av denne teknologien gjøres lettere.

Initiativ for partnerskap og normer

For en fremtidskompatibel, bidireksjonal AC-løsning er tidlig innlemming av alle relevante aktører avgjørende, slik at nye kommunikasjonsstandarder kan etableres.

«Vårt mål er å forene alle funksjoner i ett apparat», forklarer Christoph Erni, CEO og grunnnlegger av Juice Technology. «Derfor er partnerskap for videre utvikling av vår bidireksjonale løsning, spesielt for tilbakeføring av lagret energi til nettet (V2G), viktig. Nå vil vi hente enda flere aktører for å kunne utvikle nye standarder og normer sammen med OEM-er (bilprodusenter) og energiforsyningsselskap (EVU).»

De første partnerskap for utvikling med OEM-er og EVU-er er allerede etablerte. Disse samarbeidene er avgjørende for å sikre at den bidireksjonale AC-løsningen kan registreres og forstås av alle bilmodeller, uavhengig av merke.

Med to representanter i de relevante normkomiteende for faste og mobile ladestasjoner - derunder en spesialist for elektroteknikk og CEO-en selv – spiller Juice Technology en avgjørende rolle innen standardisering av elektromobilitetsbransjen.


Power2Drive

Besøk Juice Technology fra 19. til 21. juni 2024 påder Power2Drive Europe i München, hall C6, stand C6.516.
Mer info om Power2Drive Europe finner du på https://www.powertodrive.de/start.

JUICE WORLD

Mer informasjon finner du på https://juice.world/no/

Om Juice Technology

Juice Technology AG med hovedsete i Bachenbülach i Sveits (i umiddelbar nærhet til Zürich lufthavn) er en produsent av ladeløsninger for elektriske kjøretøy som er aktiv på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner og er en av få leverandører av komplette utvalg i bransjen.
I produktutviklingen hos Juice Technology står brukervennlighet i fokus. Alle produkter blir utarbeidet og designet med fokus på brukeren for å sikre intuitiv og effektiv bruk. Med en konsekvent programvareorientering ønsker Juice også å gjøre alle ladestasjoner kompatible med hverandre og å integrere dem i et gjennomgående programvaremiljø. Denne strategien gjør ikke bare enkel betjening mulig, men sparer også mye tid, innsats og kostnader, både innen utvikling, installasjon og bruk.
Juice-gruppen er internasjonalt aktiv og har egne avdelinger, mange datter- og partnerselskap i Europa (DACH-området, Storbritannia, Skandinavia, Den iberiske halvøy, Frankrike, Italia og andre deler av EU), Asia (med avdelinger i Kina) og Nord-Amerika (med avdelinger i Florida for USA, Canada og Mexico). I tillegg har selskapet et globalt nettverk av videreselgere. Forskning og utvikling, markedsføring, forvaltning, innkjøp og salg samt logistikk er alle konsentrert ved hovedsetet i Sveits. Denne sentrale posisjonen gjør Juice i stand til å fremme innovativ teknologi og å reagere fleksibelt på behovene til det globale markedet.
Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på https://juice.world/no/. Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og X (tidligere Twitter).


Pressekontakt
Communications & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600