Den britiske avisen «The Guardian» tok en veivisende beslutning i mai 2019: de kunngjorde at de ville bruke begrepet «climate emergency» (klimakrise) i stedet for «climate change» (klimaendringer) i sine tekster. De ønsket bedre å sette ord på det faktiske alvoret i denne utviklingen og ikke lenger bagatellisere konsekvensene. Målet var å gi slike begreper og beskrivelser større vekt for å rette mer oppmerksomhet mot problemene knyttet til dem – som vi nå faktisk står overfor.

I likhet med media er bedrifter nå et viktig talerør og rollemodell for å bevisstgjøre sosiale eller økologiske problemstillinger i samfunnet. Dette inkluderer også å gjøre det klart hvor viktig det er å fremskynde energiomstillingen, fremme avkarbonisering og mobilitetsendring. Bedrifter er en del av samfunnet og må som en del av det også oppfylle sitt ansvar deretter.

Lading på arbeidsplassen
Tilgjengeligheten av ladeinfrastruktur er avgjørende for utviklingen av e-mobilitet og overgangen til elektriske kjøretøy. Bare hvis bilistene kan være sikre på at de har en lademulighet, vil de være villige til å klare seg helt uten forbrenningskjøretøyer. Det er ikke obligatorisk å ha en ladestasjonen tilgjengelig hjemme. Mobile enheter, offentlige ladestasjoner eller likestrømsladere kan også brukes til å lade kjøretøyet, og kan være en drivkraft bak å gå bort fra forbrenningsmotorer.

Tilgjengeligheten av ladestasjoner på arbeidsplassen kan imidlertid være den avgjørende faktoren for å ta beslutningen om å kjøpe el-bil. Dette gjelder spesielt i store byer, hvor mange innbyggere har begrenset tilgang til energikilder.

Arbeidsplassen er tross alt stedet der vi tilbringer mesteparten av tiden og parkerer bilen i timevis, ved siden av vårt eget hjem – så hvorfor ikke utnytte denne tiden? Hvis kjøretøyet kan lades enkelt og bekvemt i arbeidstiden – det vil si rundt åtte timer om dagen – er det ikke nødvendig å lade det hjemme over natten.

Den «økologiske dobbeltvirkningen»
Ifølge en studie fra Fraunhofer Institutt (på vegne av Naturschutzbund Deutschland e.V.) kan lading på jobb også bidra til å spare CO2, spesielt hvis energien kommer fra fornybare kilder. For eksempel gjør fotovoltaiske moduler det mulig å forsyne ladeinfrastrukturen med energi i arbeidstiden, det vil si når det genereres mest solenergi. På denne måten oppnår man en «økologisk dobbeltvirkning»: De ansatte tilbys en bærekraftig form for mobilitet, og energien som gis kommer fra en grønn kilde.

Hos Juice er man klar over at elektromobilitet går langt utover å bare unngå eksosutslipp. Bærekraftig mobilitet må forstås som et helhetlig konsept – fra kraftproduksjon til ladeinfrastrukturen og kjøretøyet. Et godt eksempel på dette er det nylig etablerte Juice Power AG, hvis fordeler allerede blir delt på hele arbeidsstyrken på parkeringsplassene ved Juices hovedkvarter. Hver e-bil kan lades med strøm fra vannkraft i sanntid ved selskapets hovedkontor, uansett om det er firma- eller privatbil. Slik sett går Juice, som ekspert på ladeløsninger, foran med et godt eksempel.

Bortsett fra selskapene som er knyttet til e-mobilitetsbransjen, må alle andre selskaper, uavhengig av bransje, også leve opp til sitt ansvar for å fremme endring. Forpliktelse til en mer bærekraftig og effektiv mobilitetsmodell er alles sak.

En sosial fordel for miljøet
Men har tilbudet om ladeinfrastruktur også en fordel for selskapet selv? Et klart «ja». Muligheten for å lade bilen i arbeidstiden er en viktig sosial fordel for de ansatte. Det bør ikke glemmes at vi er i en tidsalder for «Employer Engagement» (arbeidsgiverengasjement). Mer enn noen gang streber selskaper etter å være et sterkt og interessant arbeidsgivermerke for å tiltrekke seg, og fremfor alt beholde, kvalifiserte spesialister. Du må tilby mer enn bare en lønn i slutten av måneden. Dette handler om det såkalte «emosjonelle innholdet». De ansatte må kunne identifisere seg med selskapet, og er selvfølgelig også interessert i å skape de beste arbeids- og levekårene for seg selv personlig.

Rundt 1810 begynte entreprenøren Robert Owen, betraktet som selskapets far, å formulere sin teori om at arbeidsytelsen er direkte relatert til arbeidernes levekår. Individuelle begreper kan være utdaterte, men den grunnleggende ideen gjelder fortsatt: Produktiviteten til ansatte er direkte proporsjonal med deres profesjonelle og private livskvalitet.

Ved å tilby våre ansatte et ladealternativ på arbeidsplassen, gir vi dem ikke bare reelle fordeler, men fremmer også en bærekraftig mobilitetsmodell og bruk av virkelig ren energi. Dette er en flott mulighet til å ta e-mobilitet fra kontoret og ut i verden.