Elektromobilitet er ikke en modell for fremtiden, men for nåtiden

I mer enn syv år har Juice Technology AG satt sin kompetanse og know-how på prøve og lansert en rekke bransjenyheter, innovative og kvalitative produkter og løsninger på markedet. Alltid i fokus: drive utviklingen av e-mobilitet fremover, bidra aktivt til å forme markedet for forbrukerens beste og alltid tilby el-bilister de beste ladeløsningene.

Det er ikke overraskende at det selskapet har skapt seg et navn hos kunder og bilprodusenter over hele verden på grunn av sin pålitelige teknologi blant både sluttkunder og store bilprodusenter, og driver utvidelsen av gruppen av selskaper over hele verden.

Status quo – hvordan ligger Europa an når det kommer til e-mobilitet?
Andelen el-biler i Europa utgjorde i 2021 rundt 20 % av alle nybilsalg. På de fem største europeiske markedene (Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia) har markedsandelen av el-biler (BEV, PHEV og hybrid) steget fra 8 % i 2019 til 38 % i år 2021. Tesla Model 3 var i september 2021 den første helelektriske el-bilen som solgte mest i Europa i løpet av en måned (av alle driftsarter). Samtidig som det registreres stadig færre diesel- og bensinbiler, har andelen «støpselbiler» steget med tosifrede prosenttall i lang tid.

Andelen elektrifiserte biler (BEV og PHEV) vil i første halvdel av 2023 overstige antall diesel- og bensinbiler når man ser på nyregistrerte biler. El-biler vil frem til 2025 nå et tipping point i praktisk talt alle kjøretøykategorier og -klasser, da de sammenlignet med forbrenningsbiler er blitt betydelig mer attraktive både økonomisk sett og med hensyn til ytelser. Rekkeviddene øker, mens ladetiden blir stadig kortere, og lademulighetene i offentlig og privat rom stadig mer vanlig. Tiltakende konkurranse fører til at prisene faller og et brede tilbud gjør at disse bilene også blir mer dominerende i mellom- og småprissegmentet.

Ladeinfrastrukturens utvikling i Europa
I følge fremtidsforsker Lars Thomsen dukker det opp flere trender i ladeinfrastrukturen. For AC-lading er den trefasede 11 kW-laderen den vanligste løsningen i Europa og er tilstrekkelig til å fullade batterier med 80 kWh eller mer over natten. Innen DC har CCS-kontakten med inntil 350 kW blitt standard langs de store veiene. Installasjoner med 50 til 100 kW brukes som regel på offentlige parkeringsplasser, byer eller andre interessepunkter.

Innen 2024 vil nærmest alle motorveirasteplasser i Europa ha hurtiglading, noe som innebærer store investeringer for operatørene. Disse kostnadene gis videre til kundene i form av temmelig høye kW-timepriser, med mindre brukeren inngår en premium-avtale med operatøren med et månedlig grunngebyr. Etter dagens prognoser vil det dukke opp mellom tre og fem nettverk, som vil konkurrere om langsiktig kundelojalitet på lignende måte som dagens mobiltelefonoperatører.

Utvidelse av markedslederskap gjennom global tilstedeværelse
Alt peker på grønt lys for å utvide Juices sterke tilstedeværelse i Sentral-Europa, rent geografisk og styrke sin posisjon i markedet. Fokuset er fortsatt på Europa, spesielt i de tysktalende landene. Men også i Frankrike, Spania, Italia og i Nord-Europa vinner det unge selskapet stadig større markedsandeler. Det må imidlertid tas i betraktning at markedene ikke utvikler seg identisk. På den ene siden avhenger dette av politisk vilje, på den annen side har private initiativer også innflytelse på utviklingen av elektromobilitet, som ikke bør undervurderes.

Frankrike: Myndighetene driver mobilitetsendring
Frankrike har forpliktet seg til å forby salg av biler med forbrenningsmotor innen 2040 til fordel for hundre prosent elektriske eller hydrogenbiler. Det nasjonale forbundet for utvikling av elektromobilitet (Avere-France) teller 786 000 el-biler, hvorav 315 000 ble registrert i 2021, noe som representerer en vekst på 62 % sammenlignet med 2020, men fremfor alt +355 % sammenlignet med 2019. Elektriske kjøretøy, ledet an av salget av Tesla Model 3 og Renault Zoe, står nå for over 14 % av det franske bilmarkedet, en historisk rekord.

I sin Plan France 2030 har president Emmanuel Macron som mål at to millioner el-biler (plug-in hybrider eller BEV-er) skal være på veiene og syv millioner ladepunkter skal installeres i Frankrike. I dag er 50 % av den franske befolkningen allerede klar til å bytte til elektriske kjøretøy. For å akselerere endring, må først og fremst hurtigladenettverket utvides ytterligere – spesielt i trafikknutepunkter og motorveier. På den annen side må AC-ladeanlegg leveres for å gjøre det enkelt å lade kjøretøyet hjemme eller på jobb.

«Mobil lading er også en uunnværlig teknologi som lukker hullene i ladenettverket og fortsetter å gi elektriske mobilitetsentusiaster maksimal sikkerhet og fleksibilitet», tilføyer Maurizio Ventura, CSO i Juice Technology og ansvarlig for den internasjonale utviklingen av salgsteamet.

Iberia: Akselering av overgangen til e-mobilitet
I Spania kommer nå politikk og næringsliv med riktige signaler. Målet om 250 000 el-biler innen 2023 er et ambisiøst mål. Andelen el-biler øker jevnt og trutt i Spania, men fortsatt med en viss tilbakeholdenhet sammenlignet med andre europeiske land. Det samme gjelder for ladeinfrastrukturen: Den er i vekst, men betydelig langsommere enn i andre europeiske markeder. Økningen skyldes hovedsakelig økningen i AC-ladepunkter, som har økt mer enn hurtigladepunkter.

«For at utviklingen av elbiler skal bli en realitet, trenger vi en smart, effektiv ladeinfrastruktur som gjør livet enklere for sjåfører. Man kan ikke ha det ene uten det andre. Spesielt må det fokuseres på ladeinfrastruktur utenfor storbyregionene, spesielt på steder der folk bor og jobber, sier Christoph Erni, grunnlegger og administrerende direktør i Juice Technology AG.

I Portugal øker også salgstallene. Nesten 50 % sammenlignet med året før (2020 til 2021). Og dette skyldes delvis en modell som andre land definitivt bør ha som forbilde. Elektromobilitetsnettverkene i mange land er svært segmentert. I de fleste tilfeller har hver ladestasjonsoperatør sitt eget private nettverk med proprietære løsninger. Derfor er det ingen incentiv for ladestasjonsprodusenter til å utvikle enheter som enkelt kan integreres i ethvert system.

CEO Christoph Erni mener: «Isolerte løsninger fremmer ikke elektromobilitet. Det er et pålegg fra ladenettoperatørene at du må bære rundt på fem eller ti forskjellige ladekort bare for å få strøm til bilen din. Snarere er det en etterspørsel etter universelle tilbud orientert mot brukerne.

Bare ett ladekort for alle ladestasjonsoperatører – det som er et fromt ønske i de fleste europeiske land, er allerede i ferd med å bli en realitet i Portugal. Her har ulike leverandører gått sammen under paraplyselskapet Mobi.E, S.A. Den største fordelen for brukerne er at de kan bruke kortet eller appen til sin nettleverandør uten kvalitetsbegrensninger på servicen. Dette krever imidlertid ladestasjoner som Juice Charger me, som kan integreres sømløst i nettverket.

Italia: Tilgjengelighet av billige el-biler som nøkkelfaktor
Forbrukerinteressen i Italia vokser, men det virkelige vendepunktet forventes i 2024, da mange nye batterielektriske kjøretøymodeller (BEV) til rimeligere priser vil komme på markedet. En studie utført av Motus-E, en ideell forening for spredning av elektrisk mobilitet, med støtte fra European Climate Foundation, antyder at subsidier og et bredere spekter, spesielt av billige modeller, vil øke overgangen.

En annen faktor som påvirker etterspørselen etter el-biler, er ladenettverket: For 77 % av de forespurte er det viktig å ha tilgang til ladestasjoner på stedene de besøker hver dag, og 72 % ville kjøre lange avstander med el-bilen sin hvis det var hurtigladestasjoner på motorveier og store arterier. I gjennomsnitt anser forbrukerne tilgang til private ladestasjoner for å være 50 % mer verdifull enn til offentlige ladestasjoner, og 65 % av de forespurte sier at de bare ville kjøpe en elektrisk bil hvis de hadde muligheten til å lade den hjemme. Som i andre regioner spiller den private AC-ladeinfrastrukturen en viktig rolle.

Storbritannia og Norden: Fokusert og ledende
Storbritannia, derimot, fokuserer på å sette opp den offentlige ladeinfrastrukturen, og ønsker å opprette totalt 300 000 offentlige ladepunkter for el-biler innen 2030. Strategien «Electric Vehicle Infrastructure» støttes med £ 1,6 milliarder, og har som mål å utvide Storbritannias ladenettverk landsdekkende. Tilgang til pålitelig ladeinfrastruktur, både hjemme og på veinettet, er en viktig forutsetning for aksept av el-biler.

De nordiske landene (Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark) fortsetter å lede an når det gjelder elektrifisering i en global sammenligning. Dette er ikke bare på grunn av statlige insentiver og subsidier som støtter bilkjøp gjennom registreringsrabatter, reduserte kjøretøyavgifter, eliminering av bompenger og gratis parkering i de fleste byer, men også fordi strømmen i disse landene er veldig billig.

Norge er faktisk fortsatt nummer én når det gjelder e-mobilitet. Per september 2021 utgjorde el-biler 78 % av det totale bilsalget. Regner man med hybridbiler og plug-in-hybrid, er totalen 92 %.

«Det er ingen tvil om at de nordiske landene, med Norge i spissen, setter tempoet for elektrisk mobilitet i Europa. At det finnes land med så positive tall er motiverende for de andre, for å nå klimamålene satt av EU vil kun være mulig dersom vi har en enhetlig og solid strategi i alle land. Først da vil Europa fortsette å spille en nøkkelrolle i global elektromobilitet», legger Christoph Erni til.

Men hva med elektrifisering utenfor Europa?

BEV-leder Kina og etternøleren USA
Kina er kommet til et punkt der det stiger inn i det europeiske og amerikanske markedet med nye (og svært attraktive) el-biler og PHEV-er. Lars Thomsen regner med at det vil være minst seks kinesiske merker med flere modeller på begge markedene innen 2025. Samtidig bidrar dette til det stadig ekspanderende amerikanske markedet for el-biler (+190 % mot året før) et ytterligere løft. Innen 2026 vil Kina være det største BEV-markedet i verden.

«Kina er et enormt marked og vokser raskt innen elektromobilitet. Så det var bare et spørsmål om tid før vi ytterligere skulle styrke vår posisjon i denne regionen med et fleksibelt og mangfoldig lokallag,» forteller Christoph Erni. Juice gjorde det riktige valget da de kom inn på det kinesiske markedet i begynnelsen av 2021. Med grunnleggelsen av datterselskapet i Hangzhou nådde det unge selskapet en viktig milepæl i selskapets historie. Lokasjonen er ikke tilfeldig valgt. Kina har en ledende rolle innen elektromobilitet. Rundt halvparten av el-bilene som selges i verden, kjører i verdens mest befolkningsrike land. Etterspørselen etter mobil ladeinfrastruktur er like stor.

Det amerikanske markedet – dagens etternøler til sammenligning – vil få en ny dytt når det kommer til el-biler og ladeinfrastrukturer, spesielt rundt metropolregionene. Især vil stadig flere aktører i det viktige amerikanske segmentet med «pickup-trucks» føre til at andelen nyregistrerte el-biler i USA øker til 15 %. Avhengig av tilgjengeligheten til batterier og kjøretøy vil el-bilandelen innen nybilsalget også i USA stige til minst 40 % innen 2025. I det samme tidsrommet vil salgsvolumet for el-bil-ladeteknologi minst tyvedoble seg på det amerikanske markedet sammenlignet med i dag.

Christoph Erni sier: «Politikken og næringslivet i USA kommer nå med riktige signaler. Blant annet de føderale myndighetenes kjøretøyflåte på 645 000 kjøretøy, elektrifiseres. Også større bilprodusenter som General Motors driver nå mobilitetsskiftet fremover og planlegger en komplett elektrifisering av kjøretøyene innen 2035.»

Ikke overraskende, kort tid etter utvidelsen til Fjernøsten, ble det geografiske fotavtrykket til Nord-Amerika utvidet. Siden selskapet forfølger langsiktige mål, måtte det nøyaktige tidspunktet være godt planlagt. Selskapet har en eksisterende kundestamme i USA, og fokuset skal nå ligge på strategisk videreutvikling.