Juice Technology AG har certifierats enligt ISO/SAE 21434 ”Road vehicles – Cybersecurity engineering”

Juice Technology AG, tillverkare av laddstationer och -mjukvara, ledande inom mobila laddstationer för eldrivna fordon, har tilldelats den internationella certifieringen enligt ISO 21434 för riskhantering i produktutvecklingen.

Standarden ISO/SAE 21434 publicerades i augusti 2021 och berör komponenter, reservdelar tillbehör för serietillverkade fordon. Den omfattar alla faser i fordonets livscykel, från utveckling och produktion via användning och underhåll hela vägen till återvinning. Även om infrastrukturen utanför fordonet egentligen inte omfattas av standarden så är laddningsinfrastrukturen direkt berörd, eftersom den är en oskiljaktig del av elfordonsinfrastrukturen.

Ledande roll för globala standarder
Juice betraktar e-mobilitet som ett helt koncept och anser att även laddstationer måste uppfylla fordonsbranschens högt ställda krav. Med kunskap och som en ledande aktör i branschen har laddstationstillverkaren tagit ett helhetsgrepp och blivit certifierad enligt ISO/SAE 21434 ”Road vehicles – Cybersecurity engineering”.

Christoph Erni, vd och grundare av Juice Technology AG, är övertygad: ”Vi ser certifieringen som ett tecken på det konsekventa genomförandet av vårt nivå 3-koncept för säkerhet inom e-mobilitet, som vi satte som mål på Juice World Charging Day 2021. Vi har också dragit ifrån våra konkurrenter och sätter cybersäkerheten i fokus även framöver. Även om cybersäkerhetsstandarden ännu inte är ett krav från fordonstillverkarna på underleverantörerna, så kommer det förr eller senare att bli det för hela branschen. Därför tar vi steget redan nu för att även framöver bli en stabil partner för OEM-tillverkarna.”

Juice tar med detta ytterligare ett kliv framåt och visar vikten av att se hela bilden och sätta säkerheten främst.

ISO/SAE 21434 i praktiken
Interoperabiliteten ökar ständigt mellan bilar, laddstationer, energihanteringssystem och nätleverantörer. Det innebär en ökad risk för avbrott som kan orsaka problem för mer än bara individuella elektroniska system. Den lättaste åtgärden är då att minska de cyberrelaterade riskerna. Ett säkerhetsorienterat tänk är grundläggande. För laddningsinfrastrukturen betyder det att säkerheten behöver förankras redan på idé- och utvecklingsstadiet. Filosofin ”security by design” börjar redan när komponenterna införskaffas, spelar en viktig roll vid programvarudesignen och omfattar alla kommunikationsprocesser. Allmänt etablerade kodningsstandarder, kodanalysverktyg och kodgranskning bidrar till att minska riskerna. Kvalitetssäkringen blir effektiv tack vare beprövade metoder.

Åtgärder som föreskrivs i den nya ISO-standarden 21434 ökar säkerheten för såväl produktutvecklare och originaltillverkare som för underleverantörerna. Som OEM-tillverkare sker Juices tillverkning inte anläggningar som inte bara certifierats av fordonsbranschen – de har nu även den nyaste certifieringen för cybersäkerhet.


ISO/SAE 21434:
Alla uppkopplingar innebär risker för säkerhetsluckor. Många programvarubrister uppstår redan i utvecklingsfasen, och därför måste programvarusäkerheten redan från början vara en integrerad del av designprocessen. De säkerhetskritiska standarder som funnits tidigare räcker inte till för att förhindra säkerhetsriskerna, och därför togs en ny programvarusäkerhetsstandard fram för motorfordon.

ISO/SAE 21434 omfattar alla delar av fordonets livscykel, från utveckling fram till skrotning. Den stipulerar metoder för cybersäkerhet som ska tillämpas på alla elektroniska system, komponenter och programvaror samt alla externa förbindelser. Direktivet omfattar också cybersäkerhetshanteringen i hela leverantörskedjan. Vidare stipulerar den att de certifierade företagen odlar en kultur som ser cybersäkerhet som en grundläggande självklarhet, som spelar huvudrollen redan från början i varje projekt.


JUICE WORLD
Mer information finns på www.juice.world

Om Juice Technology
Juice Technology AG, med huvudkontoret i Bachenbülach (intill flygplatsen i Zürich, Schweiz), är ett världsomspännande företag som tillverkar laddningslösningar för elfordon. Företagets omfattande produktutbud med AC- och DC-laddningsstationer av allt från lätta mobila enheter upp till stora snabbladdare gör företaget till ett av mycket få inom branschen som erbjuder ett komplett sortiment. Sedan 2014 dominerar Juice den globala marknaden av mobila 22 kW-laddningsstationer.

En avgörande skillnad mot andra lösningar som finns på marknaden är den konsekventa mjukvaruorienteringen. Alla enheter som märkts med ”j+” baseras på samma processor och samma firmware, och i och med detta är de kompatibla med varandra. Genom att använda en enda kontinuerlig programvaruarkitektur sparar Juice i allt väsentligt tid, arbete och utgifter. Lösningar som den helt igenom dynamiska lasthanteringen, betalning med kreditkort eller gränssnittsoberoende backend finns alltså tillgängliga för hela produktutbudet.

Juice-gruppen finns representerad i hela världen med egna kontor, dotter- och partnerföretag. Koncernen omfattar Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyska Juice Europe GmbH med etableringsort i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AB i Uppsala, Juice Iberia S.L. i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Guangzhou, Kina och Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessutom har Juice-gruppen ett globalt nät av återförsäljare. Totalt arbetar just nu över 200 personer inom områdena forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, administration, inköp, försäljning och logistik.

Mer information om företaget, produkterna och lösningar finns på www.juice.world. Du kan även följa oss på LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter.

Presskontakt
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600