Juices engagemang började med plantering av träd som CO2-kompensation för produktion och transport av laddstationerna. Nu fortsätter det med produktion av så mycket miljövänlig el som man som elbilsförare behöver till sin körning.

Ren energi som når konsumenten samtidigt som den produceras – det är tanken bakom Juice Power. Certifikat för ekologiskt genererad el kan köpas från många elbolag. Men först när elen matats in i elnätet parallellt med energiförbrukningen är den också verkligen miljövänlig.

Den här idén förföljde Christoph Erni, grundare och VD för Juice Technology AG, när han grundade den oberoende föreningen Eros Electric år 2016 tillsammans med Jörg Huwyler, chef för vattenkraft och biomassa AXPO. Med ett sekundärt deltagande i två klassiska vattenkraftverk, Frisal och Eglisau, försörjer Eros Electric sedan dess sina medlemmar med ren energi till deras elfordon dygnet runt. Det blev tydligt redan från start att efterfrågan är stor: Föreningen hade strax efter grundandet hela 700 medlemmar. Nu uppgick Eros Electric i Juice Power AG.

Grön el är ofta bara grön på årsbasis
El kommer från olika producenter via samma ledning, men har varken färg eller smak. Därför går det inte att urskilja hur ren den förbrukade elen faktiskt är. Lösningen är en tidsmässig koppling av produktion och konsumtion. Christoph Erni förklarar: ”Behovet av ström som bevisligen kommer från miljövänlig elproduktion ökar hela tiden för elbilsägarna. Vill vi ladda vår bil miljövänligt i realtid, måste vi använda oss av reglerade miljövänliga strömkällor som vattenkraft.”

För det är kärnan i saken. Bara när förbrukning och inmatning av grön el samordnas i tiden går det att hindra den redan förbrukade mängden från att säljas igen och den gröna elgarantin kanske inte hålls. Till skillnad från rena certifikat eller ursprungsbevis för grön el kan Juice Power garantera naturlig el i realtid på detta sätt.

Integrering i j+ pilot medger enkelt elköp
"Energileverantörerna erbjuder då ”ren vattenkraft”, men vid köptillfället levererar de el från kol eller kärnkraft. Då uppstår frågan: Hur är det möjligt? Förklaringen är chockerande: I verkligheten är certifikat för naturlig el ofta bara en skönmålning. Vanlig grön el genereras oavsett förbrukningstidpunkt och är därför grön sett till energibalansen – ofta till och med bara vad gäller balansen över året. Detta standardförfarande i branschen lurar elanvändaren att tro på något som inte är fallet och hjälper inte miljön alls. Juice Power i j+ pilot-appen rensar bort denna felaktiga benämning.

"Istället för att fysiskt lägga en ledning från kraftverket till användaren, på Juice Power gör vi det helt enkelt med elektronisk kontroll i realtid”, tillägger Erni. ”Bilen kommunicerar direkt via j+ pilot-appen med elgeneratorn, och på så sätt kan den begärda mängden el reserveras direkt.”

Juice Power-planen som garant för naturström
En Juice Power-plan är också användbar för ägare av PV-system. Om du genererar laddningsströmmen hemma med ditt eget PV-system kan du bara använda det med tidsfördröjning om du har en egen energilagringsenhet. Men för att säkerställa att körningen av en elbil alltid är utsläppsfri får produktionen av föroreningar inte bara läggas ut på gas- eller koleldade kraftverk eller kärnreaktorer. För att täppa till detta gap erbjuder Juice Power Plan säkerheten att kunna ladda med garanterad grön el när som helst utan att behöva begränsa ditt val av laddningsnätverk.

E-mobilitet som övergripande koncept
För Erni är nästa logiska steg i utvecklingen av e-mobiliteten att inkludera strömförsörjningen: ”Vi säger alltid: ’Hållbar mobilitet börjar med en hållbar laddningsinfrastruktur.’ Men det är bara början. Därför tar vi nu ännu ett steg. Elbilen, laddningsstationen och strömmen till fordonsbatteriet måste ses som oskiljaktiga beståndsdelar i ett helhetskoncept. Först när allt produceras och drivs så emissionsfritt som möjligt från början till slut, kommer e-mobiliteten att bli helt miljövänlig.”