Framtidssäkra laddningslösningar kräver mer än bara rätt maskinvara och korrekt installation. Om solcellsanläggningar redan från början integreras i konceptet sparar kunderna in en extra investering på bara några år.

I framtiden ska en stor del av energin alstras på plats, d.v.s. i byggnaden – både för det egna behovet och för mobiliteten. Kombinationen av solceller och laddningsstationer blir därmed allt viktigare både för bostadshus och kontorsbyggnader. Man efterfrågar integrerade tjänster där en och samma leverantör kan erbjuda allt från rådgivning, planering och projektering till installation och underhåll.

Helion grundades 2008 och är marknadsledande i solcellsbranschen i Schweiz och har fokuserat på precis sådana helhetsleverantörstjänster. Det har över 450 anställda och har hittills slutfört över 10 000 projekt – även tillsammans med Juice.

Kompatibilitet och uppdateringsmöjlighet är krav
Projekten spänner från enkla system med bara en laddningsstation till parkeringshus med över 100 p-platser. Kraven är också mycket varierande. I enstaka laddningsstationer finns det ofta önskemål att kunna ladda bilen med så mycket egenproducerad solel som möjligt. Laddningsteknikprogramvaran måste då kunna kommunicera med solcellsstyrsystemet. I stora anläggningar krävs full interoperabilitet, så att exempelvis AC- och DC-laddningsstationer integreras i samma energihanteringssystem och kan administreras centralt oavsett tillverkare. I varje fall måste laddningsstationerna vara försedda med alla vanliga kommunikationsgränssnitt och hantera de vanligaste protokollen.

För att energilastbalanseringen ska kunna optimeras mer än bara lokalt, utan även alstring och förbrukning ska spela in och bidra till elnätets stabilitet, måste systemen kopplas ihop ännu smartare. Den snabba omvandlingen i branschen och de skiftande kraven gör uppdateringsmöjligheten särskilt viktig. Silvio Affolter, projektledare för e-mobilitet hos Helion: ”Vi föredrar system med många funktioner och som kan utökas i form av uppdateringar. Med Juices produkter kan Helion anpassa ett system exakt till kundens behov. Apparaterna från Juice kan uppdateras och uppgraderas så att de håller jämna steg med marknadens innovationskraft.”

Efterlyses: snabbhet, flexibilitet och närhet till kunden
För Helion betyder det att kunden alltid kan erbjudas den senaste produkten. Laddarna från Juice installeras snabbt och enkelt och kan vid behov uppgraderas och installeras i efterhand. De kännetecknas av ett robust hölje och solid kvalitet. En del funktioner som ännu inte erbjuds av andra leverantörer är standard, exempelvis kompatibiliteten med Plug&Charge-standarden enligt ISO 15118 som identifierar fordonet automatiskt i stationen och inleder laddningen automatiskt, så att inga RFID-kort behövs för aktiveringen. Självklart stödjer fordonen redan denna funktion.

”Laddningsstationerna från Juice karakteriseras av god design, hög kvalitet och det faktum att det är en schweizisk produkt vilket har betydelse idag”, säger Silvio Affolter. Och supporten för produkten är en annan faktor som inte ska underskattas. Tack vare den geografiska närheten och det täta samarbetet med Juice kan Helion också ge snabb och tillförlitlig service och garantera kortare leveranstider. ”I fallet med Juice har vi en nära direktkontakt med tillverkaren. Vi kan snabbt reda ut oklarheter och införa produktförbättringar direkt.”

Kvalitet, kompetens och framtidssäkerhet för framgång
Helion sätter stort värde på att göra produkter som inte bara är tekniskt felfria och säkra utan också framtidssäkra. Efter ett första projekt med JUICE CHARGER me såg energiteknikföretaget och de många fördelarna för användarna i produkterna från Juice, och beslöt att fördjupa samarbetet med Juice Technology.