3 Personen in einer Entwicklungs- und Produktionsstätte von einem Automobilhersteller

TOTALLÖSNINGAR FÖR OEM DEVELOPER

Skräddarsydda lösningar för att stödja biltillverkarnas utvecklings- och produktionsanläggningar.

Stor flexibilitet vid
utveckling och produktion.

För biltillverkarna innebär mobilitetsomställningen inte bara en justering av deras utbud. Områdena produktion och fordonsbearbetning måste också byggas om för tillverkning av elbilar. I detta ingår också att bygga upp en lämplig laddinfrastruktur. Hur kan produktions- och underhållsområden ställas om till elbilar snabbt och kostnadseffektivt, men också så hållbart som möjligt?
kontakta oss
"BMW Group använder en skräddarsydd version av JUICE BOOSTER 2 inom bilutveckling och -tillverkning i verkstäder över hela Tyskland."
CHRISTOPH ERNI, VD OCH GRUNDARE AV JUICE

Laddning på
produktionslinjen.

På grund av de flexibla användningsmöjligheterna för JUICE BOOSTER 2 pro, genom det omfattande adaptersystemet och förlängningsmöjligheterna, behöver produktionslinjer och -processer inte ändras. E-bilarna kan laddas när som helst under produktion eller service, precis där fordonet befinner sig.

Både bas- och Pro-versionen av JUICE BOOSTER 2 tillverkas i fordonscertifierade produktionsanläggningar, vilket garanterar maximal säkerhet och högsta kvalitet för det känsliga produktionsområdet. Denna certifiering är en förutsättning för samarbetet med biltillverkarna och definierar de grundläggande kvalitetskraven för serie- och reservdelsproduktion inom bilindustrin.

Hitta laddningsfel med
JUICE ANALYZER.

Hur beter sig ett fordon under laddningsprocessen med en laddstation? Med den mobila AC-analys- och mätenheten JUICE ANALYZER i kombination med JUICE BOOSTER 2 pro kan kommunikationsbeteendet mellan laddstation och fordon avläsas och analyseras.

JUICE ANALYZER ger exakta mätningar och möjliggör realtidsövervakning via en webbapplikation, dataavläsning och styrning av enheten via en LAN-anslutning samt dataexport via ett USB-gränssnitt.

Tillsammans hittar vi
den bästa lösningen.

Kontakt

+41 41 510 02 19
+49 800 3 400 600 (gratis från DE)
info@juice-technology.com
crossmenu