J+ pilot-appen integrerar Juice Power för användning av ren el

Juice Technology AG, tillverkare av laddstationer och mjukvara, ledande inom mobila laddstationer för elfordon, använder appen j+ pilot för att göra laddning med förnybar energi möjlig. Med mjukvaruintegrationen från Juice Power AG kan garanterat hållbart producerad el matas in i batteriet samtidigt som laddningen sker.

Att ha ren el i batteriet är önskan från många elbilsförare. Tack vare Juice Power har alla nu möjlighet att ladda sina fordonsbatterier med en verifierbart ren vattenström i samma sekund som den genereras i kraftverket. Till skillnad från vanlig grön el får användaren faktiskt det han betalar för: garanterad regenerativ energi.

Grön el är ofta bara grön på årsbasis
El kommer från olika producenter över samma linje, men har varken färg eller smak. Därför går det inte att urskilja hur ren den förbrukade elen faktiskt är. Lösningen är en tidsmässig koppling av produktion och konsumtion. Christoph Erni, grundare och VD för Juice Technology AG förklarar: "Istället för att fysiskt lägga en ledning från kraftverket till användaren, på Juice Power gör vi det helt enkelt med elektronisk kontroll i realtid." Bilen kommunicerar direkt med elgeneratorn via j+ pilot-appen via backend, så att mängden el som används debiteras direkt från valt kraftverk exakt samtidigt som bilen hämtar ström. Till skillnad från rena certifikat eller ursprungsbevis för grön el kan Juice Power garantera naturlig el i realtid. För det är kärnan i saken.

Erni om detta: "Energileverantörerna erbjuder då "ren vattenkraft", men vid köptillfället levererar de el från kol eller kärnkraft. Då uppstår frågan: Hur kan detta fungera? Förklaringen är chockerande: I verkligheten är certifikat för naturlig el ofta bara en skönmålning. Vanlig grön el genereras oavsett förbrukningstidpunkt och är därför grön sett till balansräkningen – ofta till och med bara vad gäller årsbalansräkningen. Detta standardförfarande i branschen lurar elanvändaren att tro på något som inte är fallet och hjälper inte miljön alls. Juice Power i j+ pilot-appen rensar bort denna felaktiga benämning.”

En Juice Power-plan är också användbar för ägare av PV-system. Om du genererar laddningsströmmen hemma med ditt eget PV-system kan du bara använda det med tidsfördröjning om du har en egen energilagringsenhet. Om elen däremot inte matas in i batteriet under dagen utan till nätet förstärks bara produktionstopparna. Och den som tror att de kan ladda fordonsbatteriet med förnybar energi på natten med en naturlig eltaxa måste utgå från att det faktiskt är fossil eller kärnkraftsbaserad el som laddas. Men för att säkerställa att körningen av en elbil alltid är utsläppsfri får produktionen av föroreningar inte bara läggas ut på gas- eller koleldade kraftverk eller kärnreaktorer. För att täppa till detta gap erbjuder Juice Power Plan säkerheten att kunna ladda med garanterad grön el när som helst utan att behöva begränsa ditt val av laddningsnätverk.

j+ pilot som nyckeln till Juice Power
Förnybar energi kan endast laddas samtidigt som den matas in i batteriet om produktion och efterfrågan samordnas. J+ pilot-appen registrerar därför exakt laddningstiden och mängden el som laddas och matchar uppgifterna med de berörda kraftverken. Med en kvot för grön el genererad i realtid kan varje j+pilot-användare enkelt kompensera för sin egen laddström via appen. Vid varje laddningsprocess debiteras motsvarande mängd el från den personligt köpta kvoten och användaren kan spåra direkt i appen från vilket rent kraftverk elen kommer vid varje givet tillfälle. Juice Power garanterar samtidig inmatning och förbrukning med den SQS-certifierade TrueTime-märkningen. Från och med nu kommer alla resor alltid att vara CO2-neutrala.

Produktionen sker i klassiska vattenkraftverk, som använder den energipotential som redan finns och kan generera ren energi dygnet runt. Till skillnad från till exempel solcellsanläggningar eller vindkraftsparker producerar de elen mer konstant. Av denna anledning stöder Juice Power vattenkraftverk över hela Europa med målet att generera lika mycket el från sina egna anläggningar inom en snar framtid som Juice Power-kunder förbrukar i realtid.

Snabb översikt över huvudpunkterna:

    1. Naturel till fast pris: Via j+ pilot-appen erbjuder Juice Power uppgraderingen till certifierad hållbar el från vattenkraft i kvoter på 1 000 kWh (motsvarar en körsträcka på cirka 5 000 km), 2 000 kWh (cirka 10 000 km) och 4 000 kWh (cirka 20 000 km) för 20 , 40 och 80 euro. Detta säkerställer att elbilsförare kan ladda grön el när som helst och var som helst.
    2. TrueTime-märkning: Till skillnad från hur det brukar vara är elen effektivt ekologisk och inte bara i balansräkningen. TrueTime-märkningen garanterar att samtidigt med förbrukningen produceras elen i ett klassiskt vattenkraftverk och matas ut i nätet.
    3. j+ pilot: Kraftproduktionen kan övervakas med hjälp av j+ pilot-appen. På så sätt kan man avgöra hur mycket el som finns tillgänglig vid ett givet tillfälle. Den universella appen för elektromobilitet ger en komplett utvärdering av alla viktiga fordons- och laddningsdata koncentrerade på ett ställe och presenterade tydligt. Den ger en översikt över alla laddningsprocesser, inklusive kostnader och elektricitetsursprung. För analys av energiförbrukningen bestäms även den stationära förbrukningen, den så kallade vampire drain. Det finns också en reseanalys och en automatiserad elektronisk loggbok.

JUICE WORLD
Mer information finns på www.juice.world

j+ pilot:
Mer information om appen finns på https://www.juice-world.com/jplus-pilot

Om Juice Technology
Juice Technology AG, med huvudkontoret i Bachenbülach (intill flygplatsen i Zürich, Schweiz), är ett världsomspännande företag som tillverkar laddningslösningar för elfordon. Företagets omfångsrika produktutbud med AC- och DC-laddningsstationer av allt från lätta mobila enheter upp till stora snabbladdare gör företaget till ett av mycket få inom branschen som erbjuder ett komplett sortiment. Sedan 2014 dominerar Juice den globala marknaden av mobila 22-kW-laddningsstationer.

En avgörande skillnad mot andra lösningar som finns på marknaden är den konsekventa programvaru-orienteringen. Alla enheter som märkts med ”j+” baseras på samma processor och samma firmware, och i och med detta är de kompatibla med varandra. Genom att använda en enda kontinuerlig programvaruarkitektur sparar Juice i allt väsentligt tid, arbete och utgifter. Lösningar som den helt igenom dynamiska belastningsstyrningen, betalning med kreditkort eller det öppna gränssnittet Backend finns alltså tillgängliga för hela produktutbudet.

Juice-gruppen finns representerad i hela världen med egna kontor, dotter- och partnerföretag. Koncernen omfattar Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyska Juice Europe GmbH med etableringsort i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AB i Uppsala, Juice Iberia S.L. i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina och Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessutom förfogar Juice-gruppen över ett globalt nät av återförsäljare. Totalt arbetar just nu över 200 personer inom områdena forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, administration, inköp, försäljning och logistik.

Mer information om företaget, om produkterna och lösningar hittar du på www.juice.world. Följ oss även på LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter.

Presskontakt
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600