Människor är vanedjur, det vet alla.

Det är desto svårare att föreställa sig att man i en nära framtid skulle kunna bespara sig körningen till tankstället för alltid, eftersom (den appstyrda) "pumpen" står bara ett par steg bort i det varma hemmet.

Hur vi gör oss något gott i och med omställningen till elektromobilitet, förklarar Christoph Erni i sin krönika.

Länk till artikeln: Vision Mobility