Ladestation juice charger 2

KOMPLETTLØSNINGER FOR
ETATER OG KOMMUNER

Alt-i-ett-tilbud for offentlige og halvoffentlige områder.

Lading på offentlig grunn?
Ikke noe er enklere.

Ukomplisert fakturering og direkte tilgang til offentlige strømnett er ofte en betingelse for å bruke ladesøyler med lokale energiselskaper. Juice har mange års erfaring med kommuner og tilbyr en rekke komplettløsninger.
ta kontakt
«For oss som kommune er det imidlertid viktig at ladestasjonene oppfyller visse krav med hensyn til betalingssystemet Vanlige ladesøyler har ikke denne muligheten. Juice-teamet samarbeidet med kommunen Schifferstadt om å utvikle en løsning som fyller nettopp dette markedsbehovet.»
GERD BAUMANN, PROSJEKTANSVARLIG FRA STADTWERKE SCHIFFERSTADT
Juice HUB public Produktbild

Den perfekte byløsningen:
JUICE HUB public.

JUICE HUB public har en direkte kobling til nettet. Søylene kan på elegant vis bære en kalibrert strømmåler og en jordingspåle. Det er ikke lenger nødvendig med omstendelige og dyre installasjoner av fordelere langs veggen og under bakken. Avhengig av variant er det mulig med ett eller to ladepunkter med inntil 22 kW hver. Utover dette kan JUICE HUB public konfigureres med betalingsterminaler for alle vanlige betalingsmåter, inklusive kortbetaling via NFC.

Kjøpe eller
leie?

For mange kommuner er anskaffelses- og installasjonskostnadene et stort hinder. For å holde disse inngangskostnadene så lave som mulig, tilbyr Juice Services en leiemodell. Dermed dekkes ladeinfrastrukturen frem til idriftsettelse og kan anskaffes uten omstendelig byråkrati.

Dermed kan Juice-ladestasjoner og smartJUICE-ladestyringssystemet brukes for en fast månedlig sum. Man må heller ikke ta seg av service og garanti, begge deler er inkludert i leiemodellen så lenge den varer.

Samme finner vi
den beste løsningen.

Kontakt

+41 41 510 02 19
+49 800 3 400 600 (gratis fra DE)
info@juice-technology.com
crossmenu