Juice Technology AG, produsent av ladestasjoner og programvare, leder innen mobile ladestasjoner for elektriske kjøretøy, er vinneren av GreenTech Award 2022/2023 for innovasjon i kategorien transport.

GreenTech Award deles ut til selskaper og forskningsinstitusjoner hvis oppfinnsomhet beviselig bidrar til å beskytte klimaet. Nye salgbare ideer og patenter som kommer fra slike produsenter, har potensial til å forsinke eller reversere klimaendringer. Juice overbeviste juryen med sin konstante innovasjonskraft. Spesielt de nylig innleverte patentene for nye, banebrytende utviklinger var utløseren til at Juice nå har blitt tildelt GreenTech Award.

«For Juice er denne prisen en stor ære og bekreftelse på at vi er på riktig vei. Det har alltid vært vårt mål å hele tiden utvikle våre mange produkt- og tekniske innovasjoner med bærekraft i tankene», sier Christoph Erni, administrerende direktør og grunnlegger av Juice, stolt.

Av over 600 000 selskaper ble bare 323 vurdert – og av disse ble det ved slutten av undersøkelsen kun de selskapene tildelt GreenTech Award, som hadde en score over gjennomsnittet på minst ett teknologifelt.

Innovasjon betyr å tenke på nytt, stille spørsmål ved det som allerede eksisterer og bruke ressurser for å få til fremgang. Helt fra starten utvikler Juice ut fra et brukerperspektiv, og har derfor allerede brakt en lang rekke nye teknologiske utviklinger på markedet. Denne innovative prestasjonen innen mobilitet har nå blitt tildelt GreenTech Award for Innovation av det sveitsiske instituttet for kvalitetstesting.

Denne prisen anerkjenner selskaper for fremragende innovative prestasjoner innen ett av åtte teknologifelt som er relevante for miljø- og klimabeskyttelse. Patentet fungerer som en målestokk for evalueringen. Patenter gir et etterprøvbart, saklig grunnlag for vurderingen, da de gir offisielt bevis på en beskyttelsesverdig intellektuell prestasjon og tydelig viser at en ny type løsningskonsept er implementert.

Integrert ladeløsing som tilgang til E-mobilitet
Integrerte ladeløsninger, som senker terskelen for elektromobilitet for alle brukere, er forutsetningen for en vellykket endring av mobilitet. Christoph Erni ser sitt credo bekreftet: «Vi vil at billading skal være like automatisk og enkelt som å lade en mobiltelefon – med andre ord en hverdagsbanalitet. Paradokset er:. For at teknologien ikke lenger skal spille noen rolle for brukeren, kreves det spissteknologi og mye erfaring. Det er derfor vi perfeksjonerer alle produktene våre til maskinvaren og programvaren samles som ett. Vårt oppdrag er å gi spredningen av elektromobilitet enda et løft. Fordi vi er overbevist: Jo raskere det blir mainstream, jo raskere kan vi kvitte oss med mange av problemene knyttet til fossilt brensel.»

Stedet for innovasjon og teknologi i Sveits
Sveits er kjent som et sted som svært innovativt innen teknologi. Det er ikke for ingenting at i en internasjonal sammenligning kommer flest patentsøknader per million innbyggere fra Sveits. Mange SMB-er er aktive i nisjemarkeder der de er verdensledende med sine høyteknologiske produkter, som er preget av høy presisjon, kvalitet og tidløs design. De utvikler elegante løsninger for vår tids relevante utfordringer. Enten innenfor mer bærekraftig mobilitet eller ressursbesparende generering og bruk av energi: Tekniske innovasjoner skal ha en positiv effekt på miljøet og gjøre verden mer levelig, tryggere – kort sagt: bedre.

Juice-apparater er døråpnere for en bærekraftig mobilitet De er ekstremt motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger og absolutt robuste, noe som gjør dem holdbare. Fordi de kan ettermonteres og oppdateres, kan de være aktuelle etter hvert som kravene endres. De blir også CO2-kompensert ved å plante trær. Juice-løsninger gjør lading med strøm, som samtidig er generert med forbruk fra garanterte grønne kilder, lett tilgjengelig for alle. 

Til GreenTech Award
«GreenTech Award 2022/23» hedrer selskaper som har utmerket seg gjennom ekstraordinære innovative prestasjoner innen ett av åtte teknologifelt som er relevante for miljø- og klimabeskyttelse. Patentet ble valgt som «måleenhet». Grunnlaget var klassifikasjonskodene til IPC (International Patent Classification System), definert av OECD. Disse spesielle IPC-kodene ble brukt til å bestemme patentsøknader av og patenter gitt til sveitsiske selskaper i undersøkelsesperioden 2020/21.

Grunnleggende parameter for antall patenter per teknologifelt ble avrundet med den kvalitative faktoren siteringsfrekvens, og kondensert til en poengverdi. Uavhengig av juryens preferanser, svingninger i tidsånden eller produkttrender, er patenter et uttrykk for oppfinnsomhet, representerer en offisiell attestasjon for en intellektuell prestasjon som er verneverdig, og er objektive bevis på at en ny type løsning er funnet.

Fra mer enn 600 000 bedrifter havnet 323 bedrifter på den korte listen – og av disse var det ved slutten av studien kun bedriftene med en score over gjennomsnittet på minst ett teknologifelt, som fikk GreenTech Award. Juice ble premiert i kategorien transport («climate change technologies related to transportation»). Totalt 103 selskaper fra en rekke økonomiske segmenter mottok GreenTech Award i år.JUICE WORLD

Du finner mer informasjon under www.juice.world

Om Juice Technology
Juice Technology AG, hovedsete i Bachenbülach (ved Zürich lufthavn, Sveits), er en produsent av ladeløsninger for el-biler på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Utvalget innebærer at selskapet er et av svært få med et fullsortiment i bransjen. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner.
Den avgjørende forskjellen fra andre tilgjengelige løsninger er det konsekvente fokuset på programvare. Alle enheter som er merket med «j+», baserer seg på samme prosesser og samme fastvare, hvilket gjør dem kompatible med hverandre. Bruken av én enkelt gjennomgående programvarearkitektur gjør at Juice sparer vesentlig med tid, arbeid og kostnader. Løsninger som den omnidynamiske belastningshåndteringen, betaling med kredittkort eller den grensesnittuavhengige backenden er altså tilgjengelig for hele produktutvalget.
Juice-gruppen er til stede over hele verden via egne kontorer, datterselskaper og partnerselskaper. Konsernet omfatter Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyske Juice Europe GmbH med kontor i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AG i Uppsala, Juice Iberia S.L. i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina og Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessuten har konsernet et globalt nettverk med grossister. Til sammen arbeider for tiden rundt 200 personer med forskning og utvikling, produksjon, markedsføring, administrasjon, innkjøp og salg samt logistikk.
Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på www.juice.world. Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.

Om SIQT
Som et uavhengig forskningsinstitutt har SIQT – Schweizer Institut für Qualitätstests, satt seg som oppgave å gjøre det lettere for forbrukere og næringsdrivende å finne frem, når de skal velge leverandør med empirisk baserte og objektive bransjestudier. Undersøkelsene fokuserer på selgere eller forhandlere av produkter og tjenester.

SIQT fungerer helt nøytralt: De mottar ingen offentlige tilskudd, jobber ikke på vegne av tredjeparter, publiserer eller selger ikke magasiner eller betalt nettinnhold og selger ingen produkter eller tjenester selv, verken på egen hånd eller som medleverandør.Pressekontakt
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600