Future matters och Juice Technology ser på åren som kommer

Lars Thomsen, framtidsforskare, grundare av tankesmedjan ”future matters” och styrelseledamot i Juice Technology AG, ger oss en ny inblick i den aktuella utvecklingen på elektromobilitetsmarknaden. Hans facit: Redan om ett år kommer varannan nyregistrerad bil att vara en elbil. Och: Mer fokus på nätvänlig laddning.

2023 var omvandlingens år. Marknaden för e-mobilitet blir allt mer professionell. Hittills var det framför allt privatkunder som köpte elfordon, men nu visar sig nya tillväxtsegment inom företags- och vagnparksfordon och i den kommersiella sektorn. Dessa nya marknadssegment erbjuder nya tillverkare och laddningsteknikspecialister många nya möjligheter. Tillsammans med detta finns det en rad nya användningsscenarier som måste täckas och användarkrav som måste uppfyllas.

I Lars Thomsens prognos för 2024 har elektriska fordon en fortsatt successivt växande marknadsandel. På grund av marknadsstörningar, leveranskedjeproblem och energiprissvängningar under de senaste båda åren är utvecklingen sammantaget något mer återhållsam. Men den dämpande effekten, som utlöstes av räntehöjningar och inflation, har troligen nått botten. Den avvaktande inställningen till investeringar är fortfarande begränsad till enskilda regionala försäljningsmarknader och försäljningskanaler. Globalt betraktat fortsätter elektromobiliteten att ta fart.

Denna utveckling ser future matters endast som under hot om ogynnsamma politiska åtgärder eller intensiv lobbyistpåverkan – till exempel från olje- och gasindustrin – siktar på att specifikt hindra eller bromsa elektromobiliteten.

Fyra trender för åren från och med 2024

Under den närmaste tiden kan man räkna med sjunkande strömpriser och en tilltagande tillgänglighet av variabla strömtariffer, vilket beror på en tilltagande andel förnybara energier i strömmixen. Detta förstärker fortsatt elektromobilitetens fördel jämfört med andra drivningsformer.

Andelen elfordon (BEV och PHEV) av nyregistreringarna i Europa och USA kan fram till 2025 därför växa till 50 % och fram till 2030 till 80 %. Denna trend drivs huvudsakligen framåt av den ökande tillgängligheten av nya BEV-bilar från kinesiska och andra asiatiska och amerikanska elbilstillverkare till attraktiva priser.

BEV-fordon blir också allt viktigare för kommersiella fordonsparker. Deras andel av nyregistreringar kommer att stiga från 10 till 15 % till över 45 % innan slutet av 2025. Den här trenden som omfattar alla sorters fordonsparker i företag – från firmabilar via arbetsfordon till hyrfordon – kommer sig av ekologiska (ESG-skyldigheter och CO2-mål) och ekonomiska hänsyn (kostnadsinsparningar genom lägre totaldriftskostnader). Man förväntar sig att bara fordonsparkerna med hyr- och firmabilar kommer att utökas med över 400 000 nya elfordon under de närmaste två åren.

Som ett resultat av denna utveckling kommer marknaden för laddningsinfrastruktur att växa kraftigt de närmaste åren. Särskilt efterfrågan efter smart laddningsteknik med intelligent lasthantering, som möjliggör nätvänlig laddning av elfordon, kommer nu sannolikt att öka mycket dynamiskt.


 

JUICE WORLD

Mer information finns på https://juice.world/sv/

Om Juice Technology

Juice Technology AG, med huvudkontoret i schweiziska Bachenbülach (precis intill Zürich flygplats), är ett världsomspännande företag som tillverkar laddningslösningar för elfordon. Företagets omfattande produktutbud innehåller såväl AC- och DC-laddningsstationer och sträcker sig från lätta mobila enheter till stora snabbladdare. Sedan 2014 dominerar Juice den globala marknaden för mobila 22 kW-laddningsstationer och är en av branschens få helhetsleverantörer.
Användarvänligheten är i fokus för produktutvecklingen hos Juice Technology. Alla produkter har planerats och utformats med användaren i åtanke för att säkerställa intuitiv och effektiv användning. Målet med Juices konsekventa programvaruorientering är att göra alla laddstationer kompatibla med varandra och integrera dem i ett kontinuerligt programvaruekosystem. Den här strategin möjliggör inte bara enkel användbarhet, utan sparar också mycket tid, arbetsinsatser och kostnader vid såväl utveckling som installation och användning.
Juice-gruppen finns över hela världen och har sina egna filialer, dotter- och partnerföretag i Europa (Tyskland, Österrike och Schweiz, Storbritannien, Skandinavien, Iberiska halvön, Frankrike, Italien och stora delar av EU), Asien (med filial i Kina) och Nordamerika (med filial i Florida för USA, Kanada och Mexiko). Dessutom har företaget ett globalt nätverk av återförsäljare. I huvudkontoret i Schweiz samlas forskning och utveckling, marknadsföring, administration, inköp, försäljning och logistik. Tack vare denna centrala positionering kan Juice accelerera innovativ teknik och reagera flexibelt på den globala marknadens behov.
Mer information om företaget, produkterna och lösningar finns på https://juice.world/sv/. Du kan även följa oss på LinkedIn, Facebook, Instagram och X (tidigare Twitter).


 

Presskontakt
Communications & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600