Future matters og Juice Technology ser mot de neste årene

Lars Thomsen, fremtidsforsker, grunnlegger av tenketanken «future matters» og styremedlem i Juice Technology AG, gir et nytt innblikk i den aktuelle utviklingen på elektromobilitetsmarkedet. Oppsummeringen hans: Allerede om ett år vil annenhver nyregistrerte bil være utstyrt med elektrisk motor. Dessuten: Fokuset skifter videre i retning nettverksvennlig lading.

2023 var et forandringens år. Elektromobilitetsmarkedet blir stadig mer profesjonelt. Mens det hittil hovedsakelig har vært privatkunder som har kjøpt elbiler, kommer det nå nye vekstsegmenter for firma- og flåtebiler i næringssektoren. Disse nye markedssegmentene gir nye produsenter og ladeteknologispesialister mange nye muligheter. Som resultat av dette er det en rekke nye bruksscenarioer som må dekkes, og brukerkrav som må oppfylles.

Lars Thomsen spår at markedsandelen for elbiler vil fortsette å vokse gradvis i 2024. På grunn av markedsforstyrrelser, problemer i forsyningskjeden og svingninger i energiprisene de siste to årene er den generelle trenden noe mer dempet. Det er imidlertid sannsynlig at denne dempende effekten utløst av rente- og inflasjonsoppgangen har nådd bunnen. Den avventende holdningen til investeringer er fortsatt begrenset til enkelte regionale salgsmarkeder og -kanaler. Globalt sett øker elektromobilitet stadig farten.

Future matters mener at denne utviklingen bare kan bli truet hvis ugunstige politiske tiltak eller intensiv lobbyvirksomhet – for eksempel fra olje- og gassindustrien – går inn for å hindre eller bremse elektromobiliteten.

Fire trender for årene som følger 2024

I tida framover forventes det fallende strømpriser og et økt tilbud av variable strømpriser, noe som skyldes den økende andelen fornybar energi i strømmiksen. Dette vil ytterligere styrke fordelen med elektromobilitet i forhold til andre former for mobilitet.

Andelen elbiler (batteridrevne biler og ladbare hybrider) av nyregistrerte kjøretøy i Europa og USA forventes derfor å øke til 50 % innen 2025 og 80 % innen 2030. Denne trenden skyldes først og fremst den økende tilgangen på batteridrevne elbiler til attraktive priser fra nye kinesiske og andre asiatiske og amerikanske elbilprodusenter.

Batteridrevne elbiler blir også stadig viktigere innenfor næringssegmentet. Andelen av denne typen blant nyregistrerte kjøretøy vil øke fra 10–15 % til over 45 % innen utgangen av 2025. Denne trenden, som omfatter alle typer bedriftsflåter – fra firmabiler til nyttekjøretøy og leiebiler – er basert på miljøhensyn (ESG-forpliktelser og CO2-mål) og økonomiske hensyn (kostnadsbesparelser gjennom lavere TCO). Bare i løpet av de neste to årene forventes det at mer enn 400 000 nye elbiler vil inngå i utleie- og firmabilflåtene.

Som følge av denne utviklingen vil markedet for ladeinfrastruktur vokse kraftig i årene som kommer. Det er særlig etterspørselen etter smarte ladeteknologier med intelligent laststyring, som gjør det mulig å lade elbiler på en nettverksvennlig måte, som sannsynligvis vil øke svært dynamisk.


 

JUICE WORLD

Mer informasjon om Juice Technology finner du på https://juice.world/no/

Om Juice Technology

Juice Technology AG med hovedsete i Bachenbülach i Sveits (i umiddelbar nærhet til Zürich lufthavn) er en produsent av ladeløsninger for elektriske kjøretøy som er aktiv på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner og er en av få leverandører av komplette utvalg i bransjen.
I produktutviklingen hos Juice Technology står brukervennlighet i fokus. Alle produkter blir utarbeidet og designet med fokus på brukeren for å sikre intuitiv og effektiv bruk. Med en konsekvent programvareorientering ønsker Juice også å gjøre alle ladestasjoner kompatible med hverandre og å integrere dem i et gjennomgående programvaremiljø. Denne strategien gjør ikke bare enkel betjening mulig, men sparer også mye tid, innsats og kostnader, både innen utvikling, installasjon og bruk.
Juice-gruppen er internasjonalt aktiv og har egne avdelinger, mange datter- og partnerselskap i Europa (DACH-området, Storbritannia, Skandinavia, Den iberiske halvøy, Frankrike, Italia og andre deler av EU), Asia (med avdelinger i Kina) og Nord-Amerika (med avdelinger i Florida for USA, Canada og Mexico). I tillegg har selskapet et globalt nettverk av videreselgere. Forskning og utvikling, markedsføring, forvaltning, innkjøp og salg samt logistikk er alle konsentrert ved hovedsetet i Sveits. Denne sentrale posisjonen gjør Juice i stand til å fremme innovativ teknologi og reagere fleksibelt på behovene i det globale markedet.
Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på https://juice.world/no/. Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og X (tidligere Twitter).


 

Pressekontakt
Communications & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600