Juice Power AG, ett dotterbolag till Juice Technology AG, satsar på energiproduktion från vattenkraft för realtidsförbrukning

Juice Technology AG, tillverkare av laddningsstationer med tillhörande programvara och ledande i mobila laddningsstationer för eldrivna fordon, grundar nu Juice Power AG och satsar därmed med ett tydligt engagemang på en hållbar utveckling av elektromobiliteten.

Ren energi, som kommer till förbrukaren samtidigt som produktionen sker – det är idén bakom Juice Power. Certifikat för ekologiskt producerad ström kan man få hos många elbolag. Men först när elen matats in i elnätet parallellt med energiförbrukningen är den också verkligen miljövänlig.

Den här idén förföljde Christoph Erni, grundare och VD för Juice Technology AG, när han grundade den oberoende föreningen Eros Electric år 2016 tillsammans med Jörg Huwyler, chef för vattenkraft och biomassa AXPO. Med ett sekundärt deltagande i två klassiska vattenkraftverk, Frisal och Eglisau, försörjer Eros Electric sedan dess sina medlemmar med ren energi till deras elfordon dygnet runt. Det blev tydligt redan från start att efterfrågan är stor: Föreningen hade strax efter grundandet hela 700 medlemmar. Nu uppgår Eros Electric i Juice Power.

Christoph Erni förklarar: ”Behovet av ström som bevisligen kommer från miljövänlig elproduktion ökar hela tiden för elbilsägarna. Vill vi ladda vår bil miljövänligt i realtid, måste vi använda oss av reglerade miljövänliga strömkällor som vattenkraft.”

Alltid garanterat miljövänlig ström i batteriet – helt oberoende var man laddar
För Erni är nästa logiska steg i utvecklingen av elektromobiliteten att inkludera strömförsörjningen: ”Vi säger alltid: ’Hållbar mobilitet börjar med en hållbar laddningsinfrastruktur.’ Men det är bara början. Därför tar vi nu ännu ett steg. Elbilen, laddningsstationen och strömmen till fordonsbatteriet måste ses som oskiljaktiga beståndsdelar i ett helhetskoncept. Först när allt produceras och drivs så emissionsfritt som möjligt från början till slut, kommer elektromobiliteten att bli helt miljövänlig.”

Juice vill därför inte bara bygga vidare på engagemanget för företaget och produkterna, utan även aktivt främja den miljövänliga energiproduktionen. Det eftersträvade optimala målet är el från förnybara energitillgångar, som samtidigt produceras för laddningsprocesser. Inom den närmaste framtiden uppnås detta bäst med vattenkraft.

Miljövänligt agerande slutar inte med att avgasröret försvinner
Engagemanget hos Juice började med plantering av träd som CO2-kompensation för produktionen och transporterna av laddningsstationerna. Nu fortsätter det med produktion av så mycket miljövänlig el som man som elbilsförare behöver till sin körning. På så vis ska varje resa vara minst CO2-neutral. Även den som redan har miljövänlig el kan på det här sättet överkompensera sitt ekologiska fotavtryck.


JUICE WORLD
Mer information om Juice Technology hittar du på www.juice.world

Über Juice Technology
Juice Technology AG, med huvudkontoret i Bachenbülach (intill flygplatsen i Zürich, Schweiz), är ett världsomspännande företag som tillverkar laddningslösningar för elfordon. Företagets omfångsrika produktutbud med AC- och DC-laddningsstationer av allt från lätta mobila enheter upp till stora snabbladdare gör företaget till ett av mycket få inom branschen som erbjuder ett komplett sortiment. Sedan 2014 dominerar Juice den globala marknaden av mobila 22-kW-laddningsstationer.

En avgörande skillnad mot andra lösningar som finns på marknaden är den konsekventa programvaru-orienteringen. Alla enheter som märkts med ”j+” baseras på samma processor och samma firmware, och i och med detta är de kompatibla med varandra. Genom att använda en enda kontinuerlig programvaruarkitektur sparar Juice i allt väsentligt tid, arbete och utgifter. Lösningar som den helt igenom dynamiska belastningsstyrningen, betalning med kreditkort eller det öppna gränssnittet Backend finns alltså tillgängliga för hela produktutbudet.

Juice-gruppen finns representerad i hela världen med egna kontor, dotter- och partnerföretag. Koncernen omfattar Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyska Juice Europe GmbH med etableringsort i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AB i Uppsala, Juice Iberia S.L. i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina och Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessutom förfogar Juice-gruppen över ett globalt nät av återförsäljare. Totalt arbetar just nu över 200 personer inom områdena forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, administration, inköp, försäljning och logistik.

Mer information om företaget, om produkterna och lösningar hittar du på www.juice.world. Följ oss även på LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter.

Presskontakt
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600