Del 1 om lading med kredittkort fra vår CEO Christoph Erni førte til mange tilbakemeldinger. Temaet ser ut til å skille vannene: noen avviser det, mens andre støtter fullt og helt. De færreste var midt i mellom. For å vise at det ikke er helt sort-hvitt, kommer nå en del 2.

Om man er nysgjerrig på e-mobilitet, er man moderne og forut for sin tid. Det skulle man tro. Mange konsepter er det likevel vanskelig å skille seg fra. For eksempel den med at man må kunne stikke metall-, papir- eller plastikkpenger inn i en slisse for å gjennomføre en betaling. Hvorfor er det ingen som må stikke telefonen sin inn i et apparat for å betale med Apple Pay eller Google Pay? Svaret lyder: NFC. Uansett om det gjelder AC eller DC – det eneste som bør måtte stikkes inn i et ladeapparat, er støpselet. Det må være nok å holde frem kredittkortet, debitkortet eller mobiltelefonen og betale kontaktløst med NFC. Det er jo allerede mulig å betale med ladekort og RFID. Det bør være så enkelt som mulig å lade på offentlige ladestasjoner: Sett inn støpselet og lad må være målet.

https://vision-mobility.de/news/laden-lieber-mit-kreditkarte-folge-2-aber-kontaktlos-132912.html