Sertifiseringen ISO27001 gir Juice Technology AG et bevis på god informasjonssikkerhet og personvern

Juice Technology AG, produsent av ladestasjoner og -programvare, ledende innen mobile ladestasjoner for elbiler, har alltid lagt stor vekt på cybersikkerhet. Nå ble anstrengelsene belønnet fra offisielt hold.

Farene vet et cyberangrep undervurderes av mange selskaper – det gjør ikke Juice Technology. «Vi skiller oss fra andre selskaper i bransjen fordi vi konsekvent fokuserer på programvare og mottoene «software first» og «security by design». Sikkerhetsaspektet er en fast del av produktplanleggingen og -utviklingen», forteller Christoph Erni, CEO for Juice Technology AG.

Sertifiseringen iht. den internasjonalt ledende standarden ISO/IEC 27001 innebærer at teknologiselskapets fokus på sikkerhet nå blir synlig utenfra. For kunder, forretningspartnere og investorer har dette stor betydning. Disse kan stole på at de ikke bare kjøper en solid, fysisk sikker ladestasjon, men har også et bevis på at IT-sikkerheten settes høyt av selskapet.

Den internasjonale standarden ISO/IEC 27001 går for å være verdens viktigste cybersecurity-sertifisering. Den viser at det har blitt gjennomført tiltak for å beskytte data og at disse tiltakene gjennomgås regelmessig. Sertifiseringen har stor betydning for selskap med høy innovasjonskraft, siden immaterielle produkter er deres egentlige kapital. Informasjonssikkerheten berører også hele nettverket til selskapet. Også partnere, kunder, investorer og brukere av tjenestene stoler jo på at Juice tar godt vare på dataene deres.

Cybersikkerhet sørger for større beskyttelse hos ladestasjonsprodusenter

Siden kravene til informasjonssikkerhet blir strengere og strengere, er ISO-sertifiseringen til Juice en viktig skritt på veien mot bedre forebygging av risikoer, men også bare en del av en viktig strategi som for tiden er under utvikling. Spesielt for e-mobilitet er cybersikkerhet veldig viktig. Thomas R. Köhler, leder, foreleser og ekspert innen cybersikkerhet og personvern samt medlem av representantskapet til Juice Technology AG, minner om følgende: «Mange brusautomater har bedre sikkerhet enn ladestasjoner. Det er mange angrepsflater, og disse er ikke alltid spesielt kompliserte. En angriper kan hente data ut av dårlig sikret elektronikk eller manipulere denne, og slik få kontroll over systemet og bruke det til alle mulige kriminelle aktiviteter.»

Elektromobiliteten er inne i en boom. De mange farekildene som utgår fra dårlig programvaresikkerhet, undervurderes ofte av unge firmaer eller rene maskinvareprodusenter som fokuserer lite på programvare. «Konsekvensene av et cyberangrep er vidtgående: Bortsett fra skaden, tapet av data eller ødelagte datamaskiner og anlegg, vil også arbeidsflytene i selve selskapet påvirkes. Produktivitetstapene fra dette kan være dramatisk – for ikke å nevne skaden på selskapets image», forteller Christoph Erni, grunnlegger og CEO for Juice Technology AG. Som en som kommer fra IT-bransjen, er han godt kjent med dette temaet.

E-mobility-sikkerhet – konsept med tre nivåer

Juice ser på sikkerhet innen e-mobilitet som en helhetlig konsept, som omfatter både mekanisk sikkerhet, programsikkerhet og datasikkerhet. For å understreke hvor viktig cybersikkerhet er for Juice, vil innovasjonsselskapet gjøre temaet helt sentralt under årets Juice World Charging Day på mandag, 6. september 2021. Foruten CEO Christoph Erni vil også cybersikkerhetseksperten prof. Thomas R. Köhler ta opp temaet. Arrangementet kan følges fra kl. 14:50 på livestrømmen på www.juice-world.com/jwcd.


ISO-standard 27001:

Den internasjonale standarden ISO/IEC 27001 går for å være verdens viktigste cybersecurity-sertifisering. Et sentralt tiltak er en attest for et informasjonssikkerhets-styringssystem (også kalt ISMS). Dette gir tydelige retningslinjer for planlegging, overvåking og kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerheten. Velegnede tiltak som f.eks. teknologiske midler eller regelmessige, sentralt styrte oppdateringer skal beskytte mot eksterne trusler. Like viktig er intern beskyttelse, noe som omfatter begrenset tilgang til serverrommet, begrensede administratorrettigheter for medarbeidere eller tilgangsbegrensninger for data. Også medarbeiderne må dras veksler på, f.eks. for å forhindre phishing-mailer.


JUICE WORLD

Mer informasjon finner du på www.juice-world.com


Om Juice Technology

Juice Technology AG, med hovedsete i Cham (Zug, Sveits), er en produsent av ladeløsninger for elbiler på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Utvalget innebærer at selskapet er et av svært få med et fullsortiment. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner.

Den avgjørende forskjellen fra andre tilgjengelige løsninger er det konsekvente fokuset på programvare. Alle enheter som er markert med «j+», baserer seg på samme prosesser og samme firmware, hvilket gjør dem kompatible med hverandre. Bruken av én enkelt gjennomgående programvarearkitektur gjør at Juice sparer vesentlig med tid, arbeid og kostnader. Løsninger som den omnidynamiske belastningshåndteringen, betaling med kredittkort eller den grensesnittuavhengige backenden er altså tilgjengelig for hele produktutvalget.

Juice-gruppen er til stede over hele verden via egne kontorer, datterselskaper og partnerselskaper. Konsernet omfatter Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyske Juice Europe GmbH med kontor i München, Juice Iberia S.L. i Malaga, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina og Juice Americas Inc. i Delaware, USA. Dessuten underholder konsernet et globalt nettverk med grossister. Til sammen arbeider for tiden rundt 170 personer med forskning og utvikling, produksjon, markedsføring, administrasjon, innkjøp og salg samt logistikk.

Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på www.juice-technology.com.
Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.


Pressekontakt

Daniela Märkl
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
maerkl@juice-technology.com
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600