Ad hoc-lösningar för stora evenemang, mässor för allmänheten, företagsevent och provkörningskampanjer.

Vare sig det gäller branschevent, utomhusfestivaler, folkfester eller PR-kampanjer med provkörningar: stora och mindre event, offentliga såväl som privata, äger inte sällan rum på platser utan lämplig laddningsinfrastruktur för elfordon. Oavsett arrangemang kommer tveklöst behovet av laddningsmöjligheter att växa. Det innovativa konceptet ”popupladdningsinfrastruktur” säkerställer att förare av elfordon aldrig behöver vara utan ström. Kraven på en temporär infrastruktur skiljer sig från kraven på permanenta laddningslösningar. Vilka de är, och vilka stationer som klarar detta, beskrivs i den här artikeln.

 1. Fasta väggboxar som ger närmast obegränsad skalbarhet
 2. Mobila väggboxar som ger maximal flexibilitet
 3. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en perfekt mobil laddningspark?
 4. Vad händer efter driftsättningen av popupladdningsinfrastrukturen?
 5. Fördelar med popupladdningsinfrastrukturen

På en mötesplats finns i stort sett alltid en starkströmsanslutning. Genom denna förses belysning, ljudanläggning, catering och annat som behövs med ström. Det ligger alltså nära till hands att utnyttja strömanslutningen även till att driva laddstationer. En provisorisk laddningspark kan inrättas omedelbart och snabbt plockas ner igen. Nyttan för deltagarna är stor med en begränsad administrativ insats från arrangören. Investeringen är hanterbar och samtidigt hållbar, eftersom laddstationerna kan återanvändas hur många gånger som helst. Det finns i princip två typer av laddstationer.

1. Fasta väggboxar som ger närmast obegränsad skalbarhet

Fasta laddstationer som JUICE CHARGER me 3 kan tack vare sin dynamiska lasthantering för upp till 250 enheter även användas på större laddningsparker. Eftersom utrustningen kan ställas upp ute i naturen, där den också kan utsättas för mycket påfrestande förhållanden, måste varje laddstation ha ett tillräckligt kraftfullt skydd mot fukt och smuts. Med IP-skyddsklass 67 klarar utrustningen utmaningarna från utomhusdriften. Regn, damm eller lera är inget problem.

Laddstationerna kan ställas upp separat eller monteras parvis på en pelare och därefter ansluts respektive laddstation till strömfördelaren. Det är också lätt att komma igång med en speciell onboarding-app. Laddstationerna är utformade så att de kan installeras av en behörig elektriker och ingen specialutbildning krävs.

2. Mobila väggboxar för maximal flexibilitet

Mobila väggboxar är den enklaste och snabbaste varianten. Laddstationerna i JUICE-BOOSTER-serien behöver inte ha ett fast underlag och kan sättas upp utan något föregående monteringssteg. I detta fall är flexibiliteten överordnad, och de går att använda med en eller flera förlängningskablar som tillhandahålls på platsen om strömanslutningen ligger en bit bort. Det finns en hotspot för styrning av lasthanteringen så att den tillgängliga laddströmmen kan fördelas mellan upp till tio fordon. Korrekt installation av nätkabel och fördelningsboxar görs av en behörig elektriker.

3. Vilka är de viktigaste egenskaperna för en perfekt mobil laddningspark?

 • Hållbarhet: Inköp av en temporär laddningspark är en framtidsinvestering som betalar sig. Mobila eller fasta väggboxar är extra lönsamma om de används på rätt sätt under lång tid. Den långa livslängden beror på en solid konstruktion med kvalitetskomponenter. Den inkluderar ett robust hölje, och elektroniska komponenter som är förberedda för kommande utvecklingssteg och ökade krav. Vid sidan av hårdvaran har vi en mjukvara som håller hög kvalitet. Utmärkande för mjukvaran är dess tillförlitliga funktioner och kontinuerliga programuppdateringar som ger ökad livslängd och garanterar en god nivå på cybersäkerheten. I det här arbetet följer Juice sina motton ”Software First” och ”Security by Design”.
 • Mångsidighet: Med en popuplösning har eventföretag ett erbjudande i rockärmen som sticker ut i konkurrensen. Beroende på användningsområde är den mobila eller fristående varianten en lämplig lösning för olika arrangemang, till exempel event där ett företag vill lyfta fram sin miljömedvetenhet, på offentliga mässor där man vill erbjuda besökarna möjlighet att ladda sina elfordon, eller på sportarrangemang till gagn för såväl idrottare som besökare. Filminspelningar eller tv-produktioner som sker långt från en studio är också användningstillfällen där temporära laddningsmöjligheter brukar välkomnas. De universella laddstationerna har många olika användningsområden, exempelvis privata sammankomster på en idyllisk men avlägsen plats, där gästerna inte behöver oroa sig för räckvidden utan kan vara säkra på att komma hem.

4. Vad händer efter driftsättningen av popupladdningsinfrastrukturen?

Men vad händer när evenemanget är över? För eventföretaget finns det två riskfria alternativ att välja mellan. Väggboxarna kan ställas undan efter varje event och förvaras för framtida tillfällen. Efter tre eller fyra gångers uthyrning har investeringen betalat sig. Ett andra alternativ är att erbjuda kunderna att köpa väggboxarna efter eventet med en viss marginal. Båda varianterna bidrar till synligheten, ger arrangemanget en positiv känsla och hjälper dessutom också till med att sprida e-mobilitet bland den bredare publiken.

Sammanfattningsvis är popupladdningslösningar inte något svårt och onödigt, utan ett naturligt tillägg till erbjudandet från ett eventföretag som vill utvecklas. Med JUICE BOOSTER 2, JUICE BOOSTER 3 air eller JUICE CHARGER me 3 kan du ordna en temporär laddpark i en handvändning, som både är vädertålig och lätt att skalanpassa. Det gör arrangemanget mer attraktivt för deltagarna och stärker bilden av organisatören som en miljömedveten och modern tjänsteleverantör.

Juice erbjuder en beprövad lösning som använts i många sammanhang av eventspecialister och som lämpar sig för arrangemang av alla slag: på mässområden, i parkområden, på racerbanan och så vidare.

”Popupladdningslösningen från Juice gjorde det möjligt för oss som eventbyrå att snabbt och enkelt bygga upp en säker och perfekt fungerande laddningsinfrastruktur för våra kunder. Oavsett plats, vilken strömmatningsledning som är tillgänglig eller vilka fordon som ska laddas.”
Senior Director Promotion and Sales hos Do It!

Fördelar med popupladdningsinfrastrukturen

 1. Tillgänglighet: Popupladdningslösningar visar att det är praktiskt möjligt att ordna flexibel tillgång till laddning av elfordon överallt. De tar hänsyn till behoven för varje arrangemang.
 2. Effektivitet: Genom att utnyttja den befintliga strömförsörjningen använder popupladdningsinfrastrukturen den befintliga elektriska infrastruktur som ändå måste iordningställas för arrangemanget. Installationen går snabbt och effektivt.
 3. Hållbarhet: Väggboxarna är ingen engångsprodukt utan kan alltid återanvändas eller lämnas kvar hos kunden. Skalbarheten gör det möjligt att utöka senare vid behov.
 4. Bekvämlighet: Deltagare behöver aldrig mer planera för laddningen av sitt elfordon direkt på väg hem efter arrangemanget.
 5. Vinst för varumärket: Arrangörer som erbjuder tillgängliga och bekväma laddningslösningar sticker ut, drar till sig miljömedvetna besökare och visar sitt engagemang för hållbara metoder.
 6. Flexibilitet: Såväl stationära väggboxar som mobila laddstationer kan anpassas efter specifika behov för arrangemanget och erbjuda så många laddningspunkter som behövs.