Det brittiska företaget har valt att installera de bärbara 22 kW JUICE BOOSTER 2-laddarna i sina elbilsdepåer över hela landet

Juice Technology levererar JUICE BOOSTER 2-laddstationer för att hjälpa Morgan Sindall Infrastructure med att accelerera elektrifieringen av sin fordonspark. Företaget i Storbritannien förvaltar en total fordonspark med 450 nyttofordon och omkring 700 tjänstebilar i hela sin infrastruktursverksamhet, varav femtio procent redan är eldrivna. Resten kommer att konverteras under de följande tre åren.

Utmaningen är fordonsparksförvaltning, som kan vara svår på grund av den begränsade räckvidden för vissa nyttofordon. Detta, kombinerat med en brist på laddningspunkter i det offentliga nätet, betyder att Morgan Sindall kände ett behov av att själv hantera laddningsprocessen för fordon som används i infrastruktursarbete i företagets egna anläggningar där det planerar att installera laddningspunkter som ska användas av förare.

Jonathan Hall, Plant & Transport Director på Morgan Sindall förklarar: "En tillfällig laddningslösning är fördelaktig eftersom det skulle vara dyrt att installera fasta laddningspunkter då våra anläggningar bara har konfigurerats för projektets tidslängd. JUICE BOOSTER 2 gör det mycket enklare att ändra antalet laddningspunkter och ger en mångfald av alternativa anslutningar och olika adaptrar."

Här är faktorerna som gjorde JUICE BOOSTER 2 till den perfekta lösningen för Morgan Sindall Infrastructure:

1 - Detta är en bärbar 22kW-laddare som tagits fram för maximal flexibilitet och säkerhet under hela laddningsprocessen. Genom att använda en rad olika adaptrar möjliggör den elbilsladdning överallt där det finns ström, oavsett om det är vid en offentlig laddningspunkt eller någon annanstans. Dessutom gör tekniken i laddaren det möjligt för elbilsförare att säkert dra nytta av den maximala laddningshastigheten.

2 - Laddaren är flexibel och lättanvänd, och kan anpassas till olika typer av fordon och situationer där det inte alltid möjligt att lita på offentliga laddningspunkter.

3 - Den erbjuder ett brett utbud av anslutningsalternativ och olika adaptrar, beroende på anläggningens eluttag eller förändringar under projektets gång. Laddning i anläggningen, där det för det mesta finns trefasig elektricitet, kan utnyttja potentialen i en 22 kW-laddstation fullt ut och reducera laddningstiden så mycket som möjligt, även med växelström.

4 - Morgan Sindalls verksamhet består av att leverera en del av Storbritanniens viktigaste och mest kritiska infrastruktur, så företaget kände ett behov av att själv hantera laddningsprocessen för fordon som används för infrastruktursåtgärder i de egna anläggningarna. Där vill det installera laddningspunkter som är tillgängliga för förare. Den bärbara laddaren är mer ekonomisk än alla andra fasta lösningar, som inte skulle kunna erbjuda samma flexibilitet.

Om du vill veta mer om samarbetet mellan Morgan Sindall Infrastructure och Juice Technology, läs hela artikeln som bifogas. Detta är ett bra exempel på hur fordonsparker som vill utfasa fossila bränslen enkelt kan klara övergången till elektricitet.