Brittiläinen yritys on päättänyt varustaa sähköautovarastonsa eri puolilla maata 22 kW:n kannettavilla JUICE BOOSTER 2 -latureilla.

Juice Technology toimittaa JUICE BOOSTER 2 -latausasemat, jotka auttavat Morgan Sindall Infrastructurea nopeuttamaan kalustonsa sähköistämistä. Brittiläinen yritys hallinnoi infrastruktuuriliiketoiminnassaan yhteensä 450 hyötyajoneuvoa ja noin 700 työsuhdeautoa, joista 50 prosenttia on jo sähköautoja. Loput muunnetaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Haasteena on ajoneuvokannan hallinta, mikä voi olla vaikeaa joidenkin hyötyajoneuvojen rajallisen toimintasäteen vuoksi Tämä yhdistettynä latauspisteiden vähäisyyteen julkisessa verkossa johti siihen, että Morgan Sindall katsoi tarpeelliseksi huolehtia itse latausprosessista niiden ajoneuvojen osalta, joita käytetään infrastruktuuritöissä yhtiön omilla työmailla, joille se aikoo asentaa latauspisteitä kuljettajien käyttöön.

Morgan Sindallin laitos- ja kuljetusjohtaja Jonathan Hall kertoo: "Tilapäinen latausratkaisu on hyödyllinen, koska kiinteiden latauspisteiden asentaminen olisi kallista, sillä työmaamme perustetaan vain projektin ajaksi. JUICE BOOSTER 2 helpottaa huomattavasti latauspisteiden lukumäärän muuttamista, ja se tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja liitäntöjen ja erilaisten sovittimien osalta."

Nämä tekijät tekivät JUICE BOOSTER 2:sta täydellisen ratkaisun Morgan Sindall Infrastructurelle:

1 - Tämä 22 kW:n kannettava laturi on suunniteltu takaaman paras mahdollinen joustavuus ja turvallisuus koko latausprosessin ajan. Erilaisten sovittimien avulla se mahdollistaa sähköautojen lataamisen kaikkialla, missä virtaa on saatavilla, niin julkisissa latauspisteissä kuin muuallakin. Lisäksi laturin tekniikka mahdollistaa sen, että sähköauton kuljettajat voivat turvallisesti hyödyntää maksimilatausnopeutta.

2 - Laturi on joustava ja helppokäyttöinen, ja se soveltuu erityyppisiin ajoneuvoihin ja tilanteisiin, joissa ei aina ole mahdollista turvautua julkisiin latauspisteisiin.

3 - Se tarjoaa laajan valikoiman liitäntävaihtoehtoja ja erilaisia sovittimia työmaan pistorasiasta tai projektin aikana tapahtuvista muutoksista riippuen. Lataaminen paikan päällä, jossa on yleensä käytettävissä kolmivaiheista sähköä, mahdollistaa 22 kW:n latausaseman potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen ja latausajan pitämisen mahdollisimman lyhyenä, myös vaihtovirralla.

4 - Ottaen huomioon Morgan Sindallin liiketoiminnan luonteen, johon kuuluu eräiden Yhdistyneen kuningaskunnan tärkeimpien ja kriittisimpien infrastruktuurien toimittaminen, yhtiö katsoi tarpeelliseksi hallinnoida itse infrastruktuuritoimintaan osallistuvien ajoneuvojen latausprosessia omilla työmaillaan, joille se haluaisi asentaa kuljettajien käytettävissä olevia latauspisteitä. Kannettava laturi on taloudellisempi kuin mikään muu kiinteä ratkaisu, joka ei pystyisi tarjoamaan samaa joustavuutta.

Jos haluat tietää lisää Morgan Sindall Infrastructure ja Juice Technologyn yhteistyöstä, lue oheinen juttu kokonaisuudessaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pyrkivät kalustot voivat helposti siirtyä käyttämään sähköä.