VASTUULLISUUS JA SITOUTUMINEN

Juicen tavoitteena on tehdä kaikista osa-alueistaan – suunnittelusta ja hankinnasta aina valmistukseen ja käyttöön – mahdollisimman taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisesti vastuullisia.

Vastuullisuus ei ole oheistuote, vaan strateginen osa työtämme.

Ensiluokkainen, pitkäaikainen ja tulevaisuudenkestävä tuote, joka vieläpä tuotetaan mahdollisimman vastuullisesti? Se on meidän mielestämme ainoa oikea tapa tehdä asioita! Olemme vakaasti sitä mieltä, että puhdas liikkuvuus alkaa puhtaasta lataustekniikasta.

Vastuullisuus alkaa yrityksestä.

Juicelle oli alusta lähtien selvää, että sähköisessä liikkuvuudessa on kyse muustakin kuin uudenlaisesta käyttömuodosta. Se on ymmärrettävä kokonaiskonseptina. Jotta voisimme edistää vastuullisuutta myös ulkoisesti, meidän on myös rakennettava yritystämme kestävästi ja tulevaisuuteen valmistautuen. Vain vankka perusta nimittäin mahdollistaa sitoutumisemme laajentamisen muille alueille, kuten ympäristöystävällisyyteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen.

Tutkimus ja kehitys

Trendien tunnistaminen, markkinakehitysten seuraaminen ja kuluttajatarpeiden selvittäminen ovat ratkaisevia seikkoja markkinajohtajuuden kannalta. Maailmanlaajuisena työnantajana meillä on vastuu varmistaa yhtiön menestys. Tutkimus- ja kehitysosastomme ansiosta pystymme tunnistamaan muutokset aikaisin ja voimme ottaa ne huomioon jo tuotteiden suunnittelussa ja kehityksessä.
lue lisää

Pitkäaikaiset toimittajasuhteet.

Kestävään yrittäjyyteen kuuluu pysyvien kumppanuuksien rakentaminen. Vain sillä tavalla voimme varmistaa laadun jatkuvasti sekä mahdollistaa kaikille osapuolille suunnitteluvarmuutta pitkäaikaisen yhteistyön avulla. Noudattamalla standardin ISO 20400 vaatimuksia sitoudumme tuotteen arvon varmistamisen lisäksi vielä edistämään yhteistyötä vastuullisesti toimivien toimittajien kanssa.

Laitamme itsemme likoon hiilineutraalin maailman puolesta!

Juice istuttaa puita neutraloidakseen jokaisen tuotteensa hiilidioksidipäästöt.

Enemmän kaikille!

Jokaista valmistamaamme tuotetta kohden istutamme sen määrän puita, joka vaaditaan siitä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen neutraloimiseen. Esimerkiksi JUICE BOOSTER 2:n ja sen sovitinten valmistuksessa ja kuljetuksessa vapautuu 84 kg hiilidioksidia. Jos istutamme tänään puun, se sitoo ensimmäisen kymmenen vuotensa aikana noin 120 kg hiilidioksidia. Edistämme pitkäkestoista kasvua keskittymällä hankkeisiin, joissa biologinen monimuotoisuus otetaan huomioon eikä kasvateta monikulttuureja.
lue lisää
  • Juice on osallistunut Kanadan Brittiläisen Kolumbian Chilcotin-Plateaun metsäalueiden palauttamiseen. Hancevillen palon tuhottua ylätasangon vuonna 2017 metsä ei pystynyt enää uusiutumaan luonnollisesti. Paremmin ilmastonmuutokseen sopeutuvien puulajien istuttamisella on tarkoitus saavuttaa pitkällä aikavälillä terve metsäalue. Vuoden 2020 loppuun mennessä Juice oli istuttanut puita 210 jalkapallokentän kokoiselle metsäalueelle ja siten saanut oman osuutensa valmiiksi.
  • Biskajan provinssin metsityksellä on tarkoitus palauttaa Undabason metsät, jotka kuuluvat Urdaibain biosfäärialueeseen. Suuret mänty- ja eukalyptusviljelmät uhkaavat siellä lajien monimuotoisuutta. Tässä uudelleenmetsityshankkeessa istutetaan yli 35:ttä puulajia. Kun puita ei istuteta monokulttuureina ja biodiversiteetti otetaan huomioon, puut voivat kasvaa ongelmitta jopa 50. tai 100-vuotiaiksi. Juice tukee Lurgaia Fundazioan säätiötä, joka pyrkii One Tree Planted -hankkeen puitteissa kasvattamaan yhtenäisen paikallisista puulajeista koostuvan metsän.

Vastuullisuudessa ratkaisevaa ei ole koko, vaan jatkuva optimointi vakaan kasvun yhteydessä.

Vuodesta 2018 Juice suorittaa vuosittain erilaisia auditointeja ja hankkii sertifiointeja itsenäisiltä ulkoisilta tarkastuslaitoksilta. Vaativinta on standardien vaikuttavan toteutuksen lisäksi niiden noudattaminen myös kasvun ja globaalin laajenemisen myötä.
WEEE ja Activate 2022 Pakkaustenhallinnan Activate 2022 -tunnustus ja WEEE-rekisteröinti tarkoittavat, että Juice on vastuullinen myös pakkauksen, kierrätyksen ja jätteiden lajittelun saroilla.
ISO 50001 Tämä periaate pätee myös tuotesuunnittelussa. ISO 50001 -sertifioitu latauksen- ja kuormituksenhallintajärjestelmä smartJUICE takaa käyttäjilleen optimaalista energianhallintaa suurimmalla mahdollisella tehokkuudella.
ISO 14001 Lisäksi Juice on tarkastuttanut ympäristönhallintajärjestelmänsä riippumattomalla laitoksella standardin ISO 14001 mukaisesti. Tämä vahvistaa, että ympäristötietoisuutta harjoitetaan tuotannon lisäksi myös kaikilla muilla yhtiön tasoilla.
ISO 20400 Pyrkimys kestävään hankintaan ilmenee standardin ISO 20400 noudattamisesta. Tällä sertifioinnilla Juice sitoutuu edistämään hankintaprosessissaan sellaisia toimittajia, jotka toimivat sosiaalisesti, ekologisesti ja myös taloudellisesti vastuullisella tavalla.

Tuotteiden kestävyys

Juice huolehtii siitä, että kaikki komponentit ovat fyysisesti kestäviä ja että ne on valmistettu mahdollisimman puhteista materiaaleista. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki tuotteet voidaan käyttöikänsä päätteeksi hajottaa komponenteikseen ja kierrättää. Siten varmistetaan, että niistä saadaan uudelleenkäytettäviä raaka-aineita.
Tutustu tuotteisiin

Ruskea paketointi

Painatamme käsittelemättömästä kartongista valmistetun pakkauksen yksivärisesti, vältämme tarpeettomia lakkoja ja käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätyspaperia. Tällä säästämme resurssien lisäksi tonneittain hiilidioksidia. Kaikki FSC-logolla merkityt pakkausmateriaalit valmistetaan vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevasta puusta.

Ilmastonsuojelussa kun pienilläkin asioilla on merkitystä

Juicen ruokaloissa ei hukata elintarvikkeita. Ylimääräinen ruoka pakataan ja pakastetaan, minkä jälkeen työntekijät voivat ottaa sitä maksutta mukaansa.

Kumppani, jolla on sosiaalinen tausta

Sitoutumisen ei ole tarkoitus jäädä arvoketjun yksittäisiin vaiheisiin, vaan sen on katettava koko toimintaympäristö. Tähän kuuluvat myös prosessiin osallistuvat ihmiset, jotka tekevät antaumuksella arvokasta työtä. Mielekkään tehtävän saava ihminen tuottaa korkeaa laatua, joka on taloudellisesti välttämätöntä.

Uetendorfbergin säätiö

Tuotteiden valmistuksessa Juice menee vielä askeleen pidemmälle ja tukee arvoketjussaan myös sosiaalialan laitoksia. Uetendorfbergin säätiö antaa kuulo-, puhe- ja monivammaisille henkilöille mahdollisuuden palkkatöiden tekemiseen. Se edistää kaikkien ihmisten oikeutta elää elämäänsä mahdollisuuksiensa mukaan yksilöllisesti, itsemääräävästi ja omalla vastuullaan. Tätä varten Uetendorfberg tarjoaa suojatuissa puitteissa järkeviä koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkoja tuotanto- ja palvelualoilla.
Verkkosivustolle

Tyytyväiset työntekijät ovat menestyvämpiä.

Juice tarjoaa innostavan ja haastavan työilmapiirin. Sen yrityskulttuuri antaa tilaa itsensä kehittämiselle, kannustaa kulkemaan epätavanomaisia polkuja ja edistää innovaatiohenkeä. Rehelliset keskustelut, arvostus ja tasavertainen viestintä takaavat työntekijöiden tyytyväisyyden, mikä vuorostaan lisää heidän oppimismotivaatiotaan ja haluaan kasvaa yrityksen mukana.
tule mukaan Juiceen
crossmenu