Nostalgiasta ensimmäistä juuri ja juuri 250 000 kilometriä kestänyttä autoa kohtaan tai sähköautojen käyttöä koskevasta tietämättömyydestä väitetään usein, että polttomoottoriautot ovat ekologisempia. Onko tämä totta?

  • Sähköautot ajavat hiilisähkölläkin polttomoottoriautoja puhtaammin!
  • Kuinka puhdasta Euroopassa käytettävä sähkö on?
  • Uutena autona sähköautolla on huonompi ympäristösaldo kuin polttomoottoriautolla – käyttöiän lopussa paljon parempi

Sähköautoja syytetään epäekologisuudesta, koska niiden tuotannon energiamäärät ylittävät polttomoottoriautojen vastaavat. Kriitikot esittävät mielellään kaksi argumenttia: Akkujen valmistaminen vaatii paljon energiaa. Jos sitten lataukseen vielä käytetään hiilisähköä, sähköauto on jopa polttomoottoriautoa haitallisempi ympäristölle. Tätä ennakkoluuloa vastaan puhuu riippumattoman Yhdysvaltalaisen ICCT-instutuutin (International Council on Clean Transportation) tutkimus.

Sähköautot ajavat hiilisähkölläkin polttomoottoriautoja puhtaammin!

Hiilijalanjälkien vertailussa otettiin huomioon sähköauton koko elinkaari. Siihen kuuluvat raaka-aineiden hankinta ja käsittely, tuotanto ja polttoaineen tai sähkön valmistaminen sekä kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat käytössä ja kierrätyksessä. Tietoja kerättiin Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta. Niiden prosenttiosuus uusien autojen rekisteröinnistä on yhteensä 70 prosenttia.

Tulos: Sähköauto on kaikilla markkinoilla samalla kokonaisajomäärällä jo nyt selkeästi polttomoottoriautoa ilmastoystävällisempi. Yhdysvalloissa sähköautoilla säästettiin 60–68 prosenttia hiilidioksidista. Yllättävästi sähköautot ajavat jopa Intiassa 19–34 prosenttia ja Kiinassa 37–45 prosenttia vihreämmin. Tämä siitä huolimatta, että kyseisissä maissa on vielä paljon vanhoja hiilivoimaloita, jotka aiheuttavat suuria päästöjä.

Kuinka puhdasta Euroopassa käytettävä sähkö on?

Mikä sitten on Euroopan tilanne? Vuonna 2020 fossiilisella polttoaineella tuotetun sähkön osuus vaihteli Ruotsin kahdesta prosentista Puolan 83 prosenttiin. Keskimäärin eurooppalaisesta sähköstä alle kaksi viidesosaa (39 prosenttia) on peräisin fossiilisista lähteistä. Mediaaniarvona on 37,5 prosenttia. Koska hiilen osuus on lähes puolittunut vuosien 2015 ja 2020 välillä, sähköstä on tullut tässä ajassa 29 prosenttia puhtaampaa. Yksin vuonna 2020 hiilidioksidin määrän väheneminen sähkökilowattituntia kohden oli 10 prosenttia. Toisaalta 43 prosenttia hiilestä on korvattu kaasulla.

Tietenkin lataussähkössä on vielä parantamisen varaa. Kun kuitenkin ottaa huomioon, että yhden ainoan bensiinilitran jalostuksessa käytetään 1,5 kWh sähköä, mietittävää riittää. Yksin tällä sähkömäärällä sähköautolla ajaa 8–12 kilometriä. Tällä hetkellä kevyin Tesla kuluttaa 14,9 kWh 100 kilometrillä, mistä voi päätellä, että sähköautolla voi ajaa jo pelkästään sillä energialla, joka hukataan raakaöljyn pumppaamiseen ja kuljetukseen sekä bensiinin jalostamiseen ja jakeluun. Tässä ei ole otettu huomioon öljyssä itsessään olevaa energiaa – se voisi siis jäädä maan uumeniin.

Uutena autona sähköautolla on huonompi ympäristösaldo kuin polttomoottoriautolla – käyttöiän lopussa paljon parempi

Oli sähkö kuinka puhdasta tahansa, se on varastoitava akkuun. Akkujen valmistuksessa käytetään suurin osa sähköauton harmaasta energiasta. Siksi sähköautosta on uutena todellakin aiheutunut enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriautosta. Auton koon mukaan sähköauto on kuitenkin viimeistään 80 000 kilometrin kohdalla hyvittänyt tämän määrän ja on sen jälkeen liikkeellä huomattavasti ympäristöystävällisemmin kuin muulla moottorilla varustettu auto. Tämän hyvä puoli: Sähköauton akkuna toimimisen jälkeen akut saavat uuden elämän akkuvarastoina kodeille, ja senkin jälkeen ne voidaan kierrättää lähes 100-prosenttisesti.

Yhteenveto

  • Selkeästi vähempien kulutusosien ansiosta sähköautot kestävät helposti kolme kertaa polttomoottoriautoa pidempään.
  • Sähköautot käyttävät 90 prosenttia saamastaan energiasta liikkumiseen – bensiiniautot vain 15 prosenttia. Lopusta muodostuu lämpöä.
  • Ajosähkö voidaan tuottaa 100-prosenttisen hiilineutraalisti vedellä, tuulella ja auringolla. Pakokaasut, pohjaveteen imeytyvä öljy, öljyonnettomuudet, vesisärötys, harmaa energia raskasöljyn kuljetuksessa, jäteöljyn hävittäminen ja suodatus ja monet muut asiat jäävät pois.

Eurooppalaisella keskivertosähkölla sähköauto aiheuttaa vain noin 50–66 prosenttia polttomoottoriauton päästöistä. Tulevaisuudessa sähköautojen edut vain kasvavat uusiutuvan energian osuuden kasvaessa.