Det hevdes ofte at forbrenningsbiler er bedre for miljøet enn elbiler, enten det er av nostalgi for den første bilen som knapt kunne kjøre mer enn 250 000 km eller manglende kunnskaper rundt drivlinjen til elbiler. Stemmer det?

  • Selv med strøm produsert av kull, er elbiler renere enn forbrenningsbiler!
  • Hvor ren er den europeiske strømmiksen?
  • Som nybil har elbiler et dårligere miljøregnskap enn forbrenningsbiler – men etter endt levetid er den langt bedre

Anklagen er at elbiler ikke er miljøvennlig fordi det brukes mye mer energi i produksjonen enn for produksjon av forbrenningsbiler. Kritikere kommer gjerne med to argumenter: Batteriproduksjonen er energiintensiv. Og dersom elbilen så lades med strøm fra kull, vil elbilen til og med være verre for miljøet enn en bil med dieselmotor. Denne fordommen avkreftes av et studie gjort av det uavhengige instituttet ICCT (International Council on Clean Transportation) fra USA.

Selv med strøm produsert av kull, er elbiler renere enn forbrenningsbiler!

CO2-fotavtrykket for hele livssyklusen til en elbil ble tatt med i betraktningen. Dette omfatter utvinning og behandling av råstoffene, produksjonen og leveringen av drivstoffet, altså strøm, samt utslippene av drivhusgasser fra drift og resirkulering. Det ble brukt data fra USA, Kina og India. Med en andel på 70 % av verdensmarkedet er dette de største kjøperne av nybiler.

Resultatet: En elbil er i alle markeder ved lik total kilometerlengde allerede i dag betydelig klimavennligere enn biler med forbrenningsmotor. I USA kan elbiler spare inn mellom 60 og 68 prosent CO2. Overraskende nok er det samme tallet for India mellom 19 og 34 prosent, og i Kina mellom 37 og 45 prosent. Dette til tross for at disse landene fortsatt bruker flere gamle kullkraftverk med svært høye utslipp.

Hvor ren er den europeiske strømmiksen?

Og i Europa? I år 2020 var andelen fossil strøm i Europa mellom to prosent i Sverige og 83 prosent i Polen. I gjennomsnitt er mindre en to femdeler (39 prosent) av den europeiske strømmen fra fossile kilder. Medianverdien ligger ved 37,5 prosent. Siden andelen kull nesten ble halvert mellom 2015 og 2020, er strømmiksen blitt rundt 29 prosent renere på disse fem årene. Bare i 2020 utløste hver kilowattime strøm 10 % mindre CO2. 43 prosent av kullet er imidlertid blitt erstattet av gass.

Så klart er det altså fortsatt et forbedringspotensiale for strømmen. Men da må man samtidig ikke glemme at raffineringen av en enkelt liter bensin forbruker 1,5 kWh strøm. Denne strømmen i seg selv kan drive en elbil fremover mellom åtte og tolv kilometer. Om man har i mente at den letteste Teslaen i dag bruker 14,9 kWh på 100 km, er det ikke vanskelig å regne seg frem til at en elbil kan kjøre utelukkende med energien som brukes til utvinningen, transporten, raffineringen og distribusjonen av bensin. Energien som finnes i oljen er da ikke engang med i regnestykket, det kan bli liggende under bakken.

Som nybil har elbiler et dårligere miljøregnskap enn forbrenningsbiler – men etter endt levetid er den langt bedre

Uansett hvor ren strømmen er: den må lagres i et batteri. Produksjonen av batterier bidrar aller mest til en elbils grå energi. Derfor starter elbiler med en større mengde CO2-utslipp enn en forbrenningsbil. Senest etter 80 000 kilometer – avhengig av kjøretøyets størrelse – har elbilen gjort opp for denne ulempen, og er fra og med da mye miljøvennligere enn en bil med et annet drivsystem. Fordelen her er: Etter å ha blitt brukt som bilbatteri kan høyspentbatteriene få et nytt liv som batteri i hjemmet, og kan deretter resirkuleres 100 prosent.

Oppsummering

  • Elbiler varer mer enn tre ganger så lenge som en forbrenningsbil da de inneholder langt færre slitedeler.
  • Elbiler bruker 90 prosent av den tilførte energien til bevegelse – bensinbiler kun 15 prosent. Resten blir til varme.
  • Strømmen til elbiler kan generes fullstendig CO2-nøytralt fra vann, vind og sol. Eksos, olje som havner i grunnvannet, tankskipforlis, fracking, transport av tungolje, resirkulering av gammel olje og filtre og mye annet unngås.

Alt i alt slipper en elbil som kjører på den europeiske strømmiksen, ut mellom to tredjedeler og halvparten så mye CO2 som en forbrenningsbil. I fremtiden vil de klimafordelene til elbiler bli enda større takket være en økende grad av fornybar energi.