Uit nostalgie voor de eerste auto, die nauwelijks meer aan kon dan 250.000 km, of vanwege een gebrek aan kennis over de werking van e-auto's wordt vaak beweerd dat verbrandingsmotoren een betere ecobalans hebben. Klopt dat?

  • Elektrische auto's rijden zelfs met op steenkool gebaseerde energie schoner dan een verbrandingsmotor!
  • Hoe schoon is de Europese stroommix?
  • Als nieuwe auto heeft een e-auto een slechtere ecobalans dan een verbrandingsmotor - aan het eind van zijn leven een veel betere

Er wordt over elektrische auto's vaak gezegd dat ze niet ecologisch zijn, omdat de energiebalans van uw productie slechter uitvalt dan die van verbrandingsmotoren. Critici komen graag met twee agrumenten: De accufabricage is energie-intensief. Als er dan ook nog op steenkool gebaseerde energie wordt gebruikt voor het laden, is de e-auto zelfs nog slechter voor het milieu dan een voertuig met dieselmotor. Dit vooroordeel wordt weerlegd door de studie van het onafhankelijke instituut ICCT (International Council on Clean Transportation) uit Amerika.

Elektrische auto's rijden zelfs met op steenkool gebaseerde energie schoner dan een verbrandingsmotor!

Ter vergelijking van de CO2-footprint is de gehele levenscyclus van een e-auto in acht genomen. Deze omvat het winnen en verwerken van de grondstoffen, de productie en het gereedmaken van de brandstof of stroom, alsook de broeikasgasemissies die komen kijken bij het gebruik en recycling. Er werden gegevens uit Amerika, China en India gebruikt. Deze landen zijn met een aandeel van 70 procent op de wereldmarkt de grootste afzetmarkten voor nieuwe auto's.

Het resultaat: een e-auto is op alle markten bij een gelijk levenslang rijvermogen nu al duidelijk klimaatvriendelijker dan een auto met verbrandingsmotor. In Amerika kunnen e-auto's tussen 60 en 68 procent CO2 besparen. Verrassend genoeg rijden zelfs in India e-auto's 19 tot 34 procent en in China 37 tot 45 procent groener. Terwijl daar nog veel oude steenkoolfabrieken staan, die hoge emissies veroorzaken.

Hoe schoon is de Europese stroommix?

En in Europa? In 2020 lag het aandeel van fossiel opgewekte stroom tussen twee procent in Zweden en 83 procent in Polen. Gemiddeld komt minder dan twee vijfde (39 procent) van de Europese stroom uit fossiele bronnen. De mediaanwaarde ligt bij 37,5 procent. Doordat het aandeel steenkool van 2015 tot 2020 bijna is gehalveerd, is de stroommix in deze vijf jaar 29 procent schoner geworden. Alleen al in 2020 bedroeg de achteruitgang van CO2 per kilowattuur aan stroom tien procent. Echter is 43 procent steenkool door gas vervangen.

Uiteraard is er bij laadstroom nog de potentie tot verbetering. Maar wanneer je bedenkt dat bij het raffineren van een enkele liter benzine al 1,5 kWh stroom wordt verbruikt, zet je dat wel aan het denken. Alleen al met deze stroom kan een elektrische auto acht tot twaalf kilometer verder rijden. Als je bedenkt dat momenteel de lichtste Tesla 14,9 kWh op 100 km verbruikt, kom je al snel tot de conclusie dat een elektrische auto alleen met de energie kan rijden die voor het winnen, transporteren, raffineren en verdelen van de benzine wordt verspild. Daarbij is de in de olie zelf zittende energie niet meegerekend, die kan dus ook in de grond blijven.

Als nieuwe auto heeft een e-auto een slechtere ecobalans dan een verbrandingsmotor - aan het eind van zijn leven een veel betere

Het maakt niet uit hoe schoon de stroom is: die moet in de accu worden opgeslagen. De accufabricage draagt het meeste bij aan de grijze energie van een elektrisch voertuig. Daarom heeft een e-auto in het begin inderdaad een grotere hoeveelheid CO2-emissie dan een verbrandingsmotor. Maar uiterlijk na 80.000 kilometer - afhankelijk van het formaat van het voertuig - heeft de e-auto dit nadeel gecompenseerd en is dan aanzienlijk milieuvriendelijker onderweg dan een auto met een ander aandrijvingssysteem. Het goede daaraan is: na een leven als voertuigbatterij krijgen accu's vervolgens een tweede leven als accu-opslag voor thuis en kunnen daarna zo goed als 100 procent worden gerecycled.

Conclusie

  • Een e-auto gaat vanwege veel minder slijtagedelen gemakkelijk meer dan drie keer zo lang mee als een verbrandingsmotor.
  • E-auto's gebruiken 90 procent van de geleverde energie voor voortbeweging - auto's op benzine slechts 15 procent. De rest gaat naar de warmte.
  • De rijstroom kan tot 100 procent CO2-neutraal met water, wind en zon worden opgewekt. Uitlaatgassen, olie die in het grondwater terechtkomt, ongelukken met tanks, fracking, grijze energie bij het transport van zware stookolie, verwijdering van oude olie en filters, en nog veel meer worden bespaard.

Al met al komt een e-auto met de Europese stroommix op net twee derde tot de helft van de emissies van een auto met verbrandingsmotor. In de toekomst zullen de ecologische voordelen van e-auto's door het stijgende aandeel hernieuwbare energieën verder toenemen.