VERANTWOORDELIJKHEID EN ENGAGEMENT

Juice heeft als doel om alle afdelingen - van de ontwikkeling tot de inkoop tot aan productie en gebruik - zo economisch, ecologisch en sociaal duurzaam mogelijk vorm te geven.

Duurzaamheid is geen bijproduct, maar een strategische bouwsteen van ons werk.

Een eersteklas, duurzaam en toekomstbestendig product, dat zo mogelijk ook nog duurzaam wordt geproduceerd? Zo moet het, vinden wij! Wij zijn er vast van overtuigd dat zuivere mobiliteit begint met zuivere laadtechniek.

Duurzaamheid begint binnen het bedrijf.

Voor Juice was het van begin af aan al duidelijk dat elektromobiliteit meer is dan slechts een nieuw type aandrijving. Zij moet worden gezien als totaalconcept. Om ook naar buiten toe een bijdrage te kunnen leveren aan duurzaamheid, moeten wij het bedrijf ook op een duurzame en op de toekomst gerichte manier opbouwen, want alleen met een solide basis kunnen wij ons engagement uitbreiden naar verdere elementen, zoals ecologie en het sociale vlak.

Onderzoek en ontwikkeling

Het herkennen van trends, het in de gaten houden van de marktontwikkelingen en het identificeren van gebruikersbehoeften zijn doorslaggevend voor de rol van de marktleider. Als wereldwijde werkgever is het onze verantwoordelijkheid om het succes van de onderneming zeker te stellen. Dankzij onze R&D-afdeling (onderzoek en ontwikkeling) herkennen wij veranderingen op tijd en kunnen die al bij de productplanning en -ontwikkeling mee laten tellen.
meer info

Langdurige betrekkingen met leveranciers.

Bij duurzaam ondernemen hoort ook het opbouwen van langdurige samenwerkingsverbanden. Alleen op die manier kunnen wij kwaliteit op de lange termijn zeker stellen en met langdurige samenwerking planzekerheid voor alle betrokkenen mogelijk maken. Met de richtlijnen van ISO 20400 zijn wij bovendien verplicht om niet alleen de waarde van de goederen zeker te stellen, maar ook om de samenwerking met duurzaam werkende leveranciers te bevorderen.

Wij spannen ons in voor een C02-neutrale wereld!

Voor elk product plant Juice bomen om de CO2-uitstoot van productie en transport te neutraliseren.

Meer voor iedereen!

Voor elk vervaardigd product planten wij het aantal bomen dat voor de neutralisering van de CO2-uitstoot noodzakelijk is. Zo ontstaat bijvoorbeeld bij de productie en het transport van een JUICE BOOSTER 2 inclusief adapter 84 kg CO2. Als wij vandaag een boom planten, zal die in de eerste tien jaar ca. 120 kg CO2 absorberen. Om langdurige groei te bevorderen, concentreren wij ons op projecten die biologische veelzijdigheid in acht nemen en geen monoculturen creëren.
meer info
  • Juice heeft bijgedragen aan het herstel van bossen op het Chilcotin-plateau In British Columbia, Canada. Nadat de hoogvlakte in 2017 was verwoest door de Hanceville-brand, kon het bos zich niet meer natuurlijk regenereren. Door het aanplanten van boomsoorten die beter zijn aangepast aan de klimaatverandering, zou een langdurig gezond bosgebied moeten ontstaan. Tot eind 2020 heeft Juice een bosgebied ter grootte van 210 voetbalvelden beplant en dit project afgesloten.
  • Door de bebossing in de provincie Biskaia werden de bossen van Undabaso hersteld die deel uitmaken van het biosfeerreservaat Urdaibai. In het gebied wordt de soortenvariatie bedreigd door grote pijnboom- en eucalyptusplantages. Bij dit bebossingproject werden meer dan 35 boomsoorten geplant. Als bomen niet in monoculturen worden geplant en er in plaats daarvan op biodiversiteit wordt gelet, kunnen ze zonder problemen 50 of 100 jaar oud worden. Juice ondersteunt de Stichting Lurgaia Fundazioa, die zich er in het kader van One Tree Planted voor inzet om een samenhangend bos van inheemse bomen te creëren.

Duurzaamheid is geen vraag van omvang, maar van de voortdurende optimalisering bij continue groei.

Sinds 2018 ondergaat Juice jaarlijks verschillende audits en laat zich door onafhankelijke, externe testorganisaties certificeren. Het is de kunst om normen niet alleen effectief om te zetten, maar ze voor de groei en de wereldwijde expansie ook aan te houden.
WEEE & activate 2022 Door de onderscheidingen ”Activate 2022” voor verpakkingsmanagement en als WEEE-gelicenseerd bedrijf geeft Juice bovendien een belangrijk signaal af op het gebied van verpakking, recycling en afvalscheiding.
ISO 50001 Ook qua productvormgeving wordt deze filosofie gereflecteerd. Het met de ISO-norm 50001 gecertificeerde last- en laadmanagementsysteem smartJUICE garandeert gebruikers een optimaal energiemanagement met maximale efficiëntie.
ISO 14001 Juice heeft bovendien haar milieubeheersysteem door een onafhankelijke instantie volgens de ISO-norm 14001 laten controleren. Daarmee wordt bevestigd dat er niet alleen milieubewuste productie plaatsvindt, maar ook dat deze houding op alle niveaus van het bedrijf wordt uitgedragen.
ISO 20400 Het streven naar een duurzame inkoop komt tot uitdrukking in de ISO-norm 20400. Met deze certificering verplicht Juice zich ertoe om bij het inkoopproces de samenwerking met leveranciers te bevorderen die in de zin van duurzaamheid vanuit sociaal, ecologisch en ook economisch oogpunt werken.

Duurzaamheid van de producten

Juice let erop dat alle componenten resistent zijn en zoveel mogelijk uit zuivere materialen bestaan. Op die manier kunnen alle producten na een voltooide levenscyclus zonder problemen uit elkaar worden gehaald en kunnen hun bestanddelen worden gerecycled. Zo bestaat de garantie dat ze als grondstof weer voor iets nieuws kunnen worden gebruikt.
Producten ontdekken

Brown Packaging

De verpakking van onbehandeld karton bedrukken we met één kleur, we gebruiken er niet onnodig verf voor, en we gebruiken, waar mogelijk, recyclebaar papier. Zo kunnen we niet alleen hulpbronnen maar ook nog eens heel wat tonnen aan CO2 besparen. Alle met het FSC-logo voorziene verpakkingsmaterialen worden gemaakt met hout uit bossen die op een verantwoordelijke manier worden beheerd.

Omdat bij klimaatbescherming ook de kleine dingen meetellen

In de Juice-kantine worden geen levensmiddelen verspild. Overgebleven maaltijden worden verpakt en ingevroren, en kunnen gratis worden meegenomen door de medewerkers.

Een partner met sociale achtergrond

Engagement moet niet beperkt zijn tot enkele stappen van de productieketen, maar het hele milieu erbij betrekken. Daar horen ook mensen bij die bij het proces zijn betrokken en die met grote overgave waardevol werk leveren. Wie een nuttige taak krijgt toevertrouwd, levert hoge kwaliteit die economisch gezien onmisbaar is.

Stichting Uetendorfberg

Bij de vervaardiging van de producten gaat Juice nog een stapje verder en ondersteunt in het kader van de productieketen ook sociale instellingen. De stichting Uetendorfberg geeft personen met een hoor-, spreek- en meervoudige beperking de mogelijk op een baan. Zij bevordert het recht van iedereen om zijn leven op basis van zijn mogelijkheden individueel, zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid vorm te geven. Bovendien biedt Uetendorfberg binnen een beschermd kader nuttige opleidings-, praktijk- en werkplekken op het gebied van productie en dienstverlening.
Naar de website

Tevreden medewerkers zijn succesvoller.

Juice biedt een stimulerende, uitdagende werksfeer. De bedrijfscultuur biedt ruimte voor zelfontwikkeling, moedigt aan om onconventionele wegen in te slaan, en stimuleert de innovatiegeest. Eerlijke uitwisseling, waardering en communicatie op ooghoogte zorgen voor gemotiveerde medewerkers, die graag leren en met het bedrijf mee willen groeien.
word deel van Juice
crossmenu