ANSVAR OG ENGASJEMENT

Juice arbeider for å drive alle forretningsområder – alt fra utvikling til produksjon til bruken av produktene – så økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig som mulig.

Bærekraft er ikke et biprodukt, men en strategisk komponent i arbeidet vårt.

Et førsteklasses, varig og fremtidsrettet produkt som også produseres så bærekraftig som mulig? Sånn skal det også være, mener vi! Vi er hellig overbevist om at ren mobilitet starter med ren ladeteknologi.

Bærekraft begynner i selskapet.

Juice var helt fra start overbevist om at elektromobilitet omfatter mer enn bare en ny drivlinje. Det må forstås som et helhetlig konsept. For å kunne bidra til bærekraft er vi nødt til å bygge opp selskapet på en bærekraftig og fremtidsrettet måte, for det vil kun være mulig å utvide engasjementet vårt i en økologisk og sosial retning om vi starter fra et solid utgangspunkt.

Forskning og utvikling

En markedsleder er nødt til å kunne gjenkjenne trender, se markedsutviklinger og identifisere brukerbehov. Som global arbeidsgiver er det vårt ansvar å sikre at selskapet går godt. Vår FoU-avdeling arbeider for å oppdage endringer i god tid og ta hensyn til dette i produktplanleggingen og -utviklingen.
lær mer

Langsiktige leverandørforhold.

Et aspekt ved et bærekraftig selskap er det å pleie bestandige partnerskap. Kun slik er det mulig å sikre kvalitet over lengre tid, og langsiktig samarbeid bidrar også til plansikkerhet for alle involverte. ISO 20400 forplikter oss dessuten til ikke bare å sikre verdien til varen, men også sikre samarbeidet med leverandører som også driver bærekraftig.

Vi engasjerer oss for en CO2-nøytral verden!

For hvert produkt planter Juice trær for å nøytralisere CO2-utslippene fra produksjon og transport.

Mer for alle!

For hvert ferdigstilte produkt planter vi det antall trær som er nødvendig for å nøytralisere CO2-utslippene. Produksjonen og transporten av en JUICE BOOSTER 2 samt adapter medfører f.eks. 84 kg CO2. Hvis vi planter et tre i dag, vil dette absorbere rundt 120 kg CO2 i løpet av de første ti årene. For å fremme langsiktig vekst, konsentrerer vi oss om prosjekter som har biologisk mangfold i tankene og ikke bare planter monokulturer.
lær mer
  • Juice har bidratt til gjenoppretting av skogområder på Chilcotin-platået i British Columbia, Canada. Skogen på platået mistet evnen til å regenerere naturlig etter Hanceville-brannen i 2017. Gjennom å plante tretyper som er bedre tilpasset klimaforandringene, er tanken å skape et bærekraftig og sunt skogområde. Innen slutten av 2020 har Juice plantet et skogområde på størrelse med 210 fotballbaner og dermed avsluttet dette prosjektet.
  • Skogplantingen i provinsen Bizkaia gjenoppretter skogene i spanske Undabaso, som er en del av naturreservatet Urdaibai. I området trues artsmangfoldet av store furu og eukalyptus-plantasjer. I dette skogplantingsprosjektet plantes det over 35 typer trær. Når trær ikke plantes i monokulturer, men på en måte som ivaretar biodiversiteten, kan de uten problemer bli 50 eller 100 år gamle. Juice støtter stiftelsen Lurgaia Fundazioa, som gjennom One Tree Planted sørger for at det oppstår en sammenhengende skog av lokale tretyper.

Bærekraft er ikke et spørsmål om størrelse, men om kontinuerlig optimering og stødig vekst.

Siden 2018 gjennomgår Juice årlige audits og ber om sertifiseringer fra uavhengige, eksterne kontrollorganisasjoner. Utfordringen er ikke å innfør standarder, men å ivareta dem også under vekst og internasjonal ekspansjon.
WEEE & activate 2022 Prisen «Activate 2022» for forpakningsmanagement og som WEE-godkjent selskap gjør Juice en viktig innsats innen forpakning, resirkulering og avfallssortering..
ISO 50001 Denne filosofien spiller også en rolle i produktutformingen. Belastnings- og ladestyringssystemet smartJUICE, som er sertifisert iht. ISO 50001, garanterer brukerne optimal energistyring med maksimal effektivitet.
ISO 14001 Juice har dessuten fått et uavhengig organ til å kontrollere miljøstyringssystemet sitt iht. ISO-standard 14001. Dette bekrefter at ikke bare en miljøbevisst produksjon, men også at holdningen etterleves på alle nivåer i selskapet.
ISO 20400 Bærekraftige anbud sikres gjennom ISO-standard 20400. Denne sertifiseringen forplikter Juice til, i anbudsprosesser, å prioritere samarbeid med leverandører som arbeider etter bærekraftige, sosiale, økologiske og økonomiske prinsipper.

Produktenes bærekraft

Juice sørger for at alle komponentene er motstandsdyktige og består av mest mulig rene materialer. Dette betyr at det skal være mulig å dele produktene opp i sine enkelte bestanddeler og resirkulere disse når levetiden er over. Dette sikrer at råstoffene fortsatt er tilgjengelige for nye bruk.
Oppdag produkter

Brown Packaging

Forpakningen av ubehandlet kartong trykkes i en enkelt farge, vi unngår unødvendige lakkeringer og bruker, så langt det er mulig, resirkulerbart papir. Slik sparer vi ikke bare ressurser, men også flere tonn med CO2. Alle forpakningsmaterialer med FSC-logoen produseres i tre fra ansvarlig drevne skoger.

Siden også de små tingene teller når det kommer til klimaet

I Juice-kantinene kaster vi ikke bort matvarer. Matrester pakkes inn, fryses og kan tas med gratis av medarbeiderne.

En partner med sosial bakgrunn

Engasjement må ikke begrense seg til enkelte trinn i verdiskapingskjeden, men også omfatte hele samfunnet. Dette gjelder også menneskene som tar del i prosessen og som utfører verdifullt arbeid med stor dedikasjon. De som får viktige oppgaver, leverer høy kvalitet som er økonomisk nødvendig.

Stiftelse Uetendorfberg

Gjennom produksjonen av produktene går Juice et skritt videre og støtter også sosiale initiativer som en del av verdikjeden. Stiftelsen Uetendorfberg ansetter mennesker med høre-, tale- og andre begrensninger. Dermed fremmer de alles rett til å utforme livet sitt individuelt, selvbestemt og med eget ansvar. Uetendorfberg tilbyr smarte utdannings-, praksis- og arbeidsplasser innen produksjon og tjenesteytelser.
Til nettsted

Fornøyde medarbeidere klarer mer.

Juice muliggjør en inspirerende og spennende arbeidsatmosfære. Bedriftskulturen gir rom for egenutvikling og oppfordrer til å gå egen veier og fremme innovasjonsånden. Ærlige diskusjoner, respekt og flatt hierarki fører til motiverte medarbeidere som er lærevillige og ønsker å vokse sammen med selskapet.
bli en del av Juice
crossmenu