Elbiler forbindes med mange fordommer som bare blir sterkere når man ikke har så god oversikt. De er visstnok ikke veldig effektive, har for dårlig rekkevidde og utgjør en akutt miljøfare på grunn av batteriet.

Det er faktisk sånn at disse vurderingene – og de følgende bekymringene for miljøet – gjør at mange unngår å skaffe seg en helt elektrisk drevet bil. Dette til tross for at salgstallene er stigende.

Vi trår gjerne til for å oppklare hvordan elbilbatterier resirkuleres, og hvordan de har et langt liv selv før resirkuleringen. For i motsetning til forbrenningsmotorer kan «brukte» batterier fra elbiler til og med bidra til overgangen til fornybar energi.

Hvor lang levetid har elbilbatterier?

Man kjenner jo til fenomenet fra PC- og mobilbatterier: Effekten synker gradvis ved hyppig opplading, og brukstida synker.

Årsakene til dette er blant annet oppvarmingen når batteriet lades opp og ut, dyputlading når det ikke er i bruk, eller bare aldersbetinget svekkelse som skader de kjemiske egenskapene i battericellene.

Løsningen på dette problemet heter intelligent batteristyring.

Batteriet i en elbil består av enkeltmoduler som igjen består av enkeltceller. Temperaturen og spenningen i hver enkelt celle bestemmes ved hjelp av en koblingskrets for celleovervåkning og analyseres deretter av den intelligente batteristyringen. Dette sikrer at cellekjemien verken blir for varm eller for kald. Dette gjør at bilbatteriet i stor grad er godt beskyttet mot kapasitetstap slik at levetida blir tilsvarende lengre.

Et eksempel:
På en Tesla Model S med 500 km rekkevidde per batterilading kan man regne med 3000 fullstendige ladesykluser før batterieffekten avtar og batteriet fortsatt har rundt 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten.

En fullstendig ladesyklus er definert som at batteriet lades helt ut og opp igjen. Hvis man nå ganger den 500 kilometers rekkevidden med 3000 fullstendige ladesykluser, får man en total rekkevidde på 1 500 000 km før kapasiteten synker.

Det er heller ikke nødvendig å tømme elbilbatteriet helt før man lader det opp igjen.
Denne prosedyren kjenner man jo fra eldre mobiltelefon- og PC-batterier. Mellomlading når man er på butikken, på jobb eller på favorittrestauranten er dermed slett ikke noe problem – alle lademuligheter kan brukes uten unntak.

Den som vil være ekstra snill med batteriet, bør holde ladenivået mellom 20 og 80 prosent så mye som mulig og bruke hurtigladestasjoner minst mulig.

Kan batteriet i en elbil likevel miste mye kapasitet for tidlig?

Både elbiler, mobiltelefoner og bærbare PC-er inneholder litiumionbatterier. Disse er i utgangspunktet veldig pålitelige energilagre. Men i sjeldne tilfeller kan det forekomme at de mister mye kapasitet for tidlig.

Faktorer som ekstreme temperaturer, en tung fot på gasspedalen eller ødelagt batterikjemi kan påvirke levetida. Avhengig av kjøpskontrakten kan dette føre til garantikrav. De fleste produsenter har en garantiperiode på åtte år og en maksimal kilometerstand på 160 000 kilometer.

Et batteri som går under en bestemt kapasitet (som regel 70–80 prosent) i løpet av dette tidsrommet eller denne kilometerstanden, dekkes av produsentgarantien og repareres eller erstattes gratis. Lexus slår alle rekorder og fastslår en garanti for ti år og én million kilometer for den nye UX300e-modellen. Det er likevel sjelden mulig å bytte ut hele batteriet siden mange problemer kan løses ved å erstatte de enkelte batterimodulene.

Second Life: Hvordan kan man gjenbruke et elbilbatteri?

Et batteri er å anse som «oppbrukt» for kjøretøy når den totale kapasiteten ligger på 70 til 80 prosent. Økologisk og økonomisk sett lønner det seg likevel å fortsette å bruke det som energilager før det leveres til resirkulering.

Et talende eksempel: Allerede i 2017 satte bilkonsernet BMW lagerfarmen i Leipzig i drift med 500 oppbrukte batterier fra elbiler som second life-energilager. På den måten fanger man opp høyre spissbelastninger som kan oppstå under produksjonen, og man kompenserer for vindstille perioder.

Et brukt batteri kan også brukes i private husholdninger, for eksempel for å kunne lagre strømmen fra et solcelleanlegg på en kostnadseffektiv måte i stedet for å sende den billig ut på strømnettet. Et batteri med en kapasitet på 20 kWh kan også brukes som buffer til familiehusholdningen.

Siden battericellene belastes jevnere ettersom det ikke er noen konstant skiftende opp- og utladingssykluser, kan batteriet fortsatt brukes i Second Life i inntil 20 år før man i det hele tatt trenger å vurdere endelig resirkulering.

Oppsummering

Batterier fra elbiler har allerede en veldig lang levetid som bare kommer til å bli lengre framover.

Hvis et batteri får for dårlig kapasitet på slutten av levetida, blir det ikke demontert umiddelbart, men kan gjenbrukes som energilager i både år og tiår. Dermed kan man bruke energi fra fornybare kilder som vind og sol til energiomstillingen, slik at man ikke trenger å ta i bruk miljøskadelige miljøkilder selv om sola har gått ned og vinden står stille.

Når man til slutt må vurdere resirkulering etter mange års bruk, kan minst 90 prosent av det gamle batteriet brukes som råvarer til nye elbilbatterier.