Det finns många fördomar om elbilar som förstärks av okunskap. De är inte effektiva, har dålig räckvidd och belastar miljön när de så småningom tas ur drift och skrotas.

Faktum är att sådana påståenden – och omsorgen om miljön – gör att många avstår från att köpa helt eldrivna bilar. Trots att försäljningssiffrorna säger något annat.

Vi hjälper dig gärna med att förklara hur elbilsbatterier återvinns och hur det kan användas ännu en lång tid före återvinningen. För i motsats till förbränningsbatterier kan ”förbrukade” elbilsbatterier stödja omställningen till förnybar energi.

Vilken livslängd har mitt elbilsbatteri?

Fenomenet är känt från laptop- och mobiltelefonbatterier: Kapaciteten minskar gradvis med antalet laddningar och användningstiden förkortas.

Det beror bland annat på uppvärmningen som sker i samband med upp- och urladdning, djupurladdning under perioder när produkten inte används eller tidsrelaterad åldring som skadar kemisammansättningen i battericellerna.

Lösningen på problemet är intelligent batterihantering.

Batteriet i en elbil består av separata moduler som i sin tur består av separata celler. Varje cells temperatur och spänning registreras med en cellövervakningskrets och utvärderas av styrdonet för intelligent batterihantering. Det säkerställer att kemikalierna i cellerna varken blir för varma eller för kalla. Därmed kan bilbatteriet skyddas bättre mot kapacitetsförluster, vilket leder till ökad livslängd.

Ett exempel:
I Tesla Model S med 500 km räckvidd per laddning kan batteriet klara av ca 3 000 laddningscykler innan batteriets kapacitet har minskat till ca 80 procent av den ursprungliga.

En komplett laddningscykel definieras som en fullständig urladdning följd av en fullständig uppladdning. Om räckvidden på 500 km multipliceras med 3 000 laddningscykler blir den totala räckvidden 1 500 000 km innan kapaciteten minskar.

Och batteriet i en elbil behöver inte laddas ur helt innan det laddas upp.
Detta känner man till sedan tidigare i fallet med mobiltelefon- eller laptopbatterier. Mellanladdning under handlingsturer, på jobbet eller medan man äter på favoritrestaurangen är inte ett problem, utan alla laddningsmöjligheter kan användas rakt av.

Den som vill skona batteriet extra mycket ser till att hålla laddningsnivån mellan 20 och 80 procent så ofta som möjligt och undvika snabbladdningsstationer.

Kan batteriet i en elbil tappa sin kapacitet i förtid?

Litiumjonbatterier finns i en mängd apparater, bland annat elbilar, mobiltelefoner och laptops. De betraktas i regel som en tillförlitlig energilagringsmetod. Men i sällsynta fall kan kapaciteten minska i förtid.

Faktorer som extrema temperaturer, sportig körning eller felaktig batterikemi kan påverka livslängden. Beroende på avtal kan det bli aktuellt med ett garantiärende. De flesta tillverkare lämnar en garanti på åtta år och en körsträcka på upp till 160 000 km.

Ett batteri vars kapacitet underskrider ett visst värde (vanligen 70–80 procent) innan tiden eller körsträckan har uppnåtts omfattas vanligen av tillverkargarantin och repareras eller byts utan kostnad. Lexus nya UX300e har satt nya rekord med en garanti på tio år och en körsträcka på en miljon kilometer. Ett komplett batteribyte är sällan nödvändigt, eftersom många problem kan åtgärdas genom byte av enskilda batterimoduler.

Second Life: Hur kan elbilsbatterier återanvändas?

Ett batteri betraktas som förbrukat för trafiktransporter när den totala kapaciteten fallit till 70–80 procent. Det är ekologiskt och ekonomiskt rimligt att fortsätta använda det som energilager innan det återvinns.

Prominent exempel: Sedan 2017 har BMW utrustat sin batteripark i Leipzig med 500 uttjänta elbilsbatterier, där de fortsätter att användas för ”Second Life”-energilagring. Tillsammans med vindkraftverk kompenserar de för höga lasttoppar som kan uppstå vid produktionen.

Förbrukade batterier kan också användas i privata hushåll för att exempelvis lagra solel kostnadseffektivt i stället för att den skickas ut i nätet. Ett batteri på 20 kWh kan också användas som buffert för ett familjehushåll.

Eftersom battericellerna belastas jämnt, utan ständiga upp- och urladdningar, kan Second Life-batterier användas i upp till ytterligare 20 år innan de måste tas ur bruk och materialåtervinnas.

Facit

Elbilsbatterier har redan idag en lång livslängd, som kommer att öka i framtiden.

Men om ett batteri tappar för mycket av sin ursprungliga kapacitet mot slutet av sin livslängd så skrotas det inte genast, utan kan användas i kanske flera decennier för mellanlagring av energi. Då kan energi från vind, sol och andra förnybara källor användas i energiomställningen och användas på natten eller under stiltje som alternativ till miljöskadlig energi.

När återvinning så småningom blir aktuellt efter ett antal år så kan minst 90 procent av materialet i gamla batterier återanvändas i nya elbilsbatterier.