ANSVAR OCH ENGAGEMANG

Juice har som mål att göra alla områden – från utveckling via inköp till tillverkning och användning - så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara som möjligt.

Hållbarhet är ingen biprodukt, utan en strategisk komponent i vårt arbete.

En förstklassig, hållbar och framtidssäker produkt som dessutom produceras så hållbart som möjligt? Så ska det vara tycker vi! Vi är övertygade om att ren mobilitet börjar med ren laddningsteknik.

Hållbarhet börjar i företaget.

För Juice stod det klart från början att elektrisk mobilitet är mer än bara en ny typ av framdrivning. Den måste förstås som ett helhetskoncept. För att kunna bidra till hållbarhet externt måste vi också bygga företaget på ett hållbart och framtidssäkrat sätt, för endast med en solid grund är det möjligt för oss att utöka vårt engagemang till andra områden, som till exempel ekologi och sociala frågor.

Forskning och utveckling

Att känna igen trender, titta på marknadsutvecklingen och identifiera användarbehov är avgörande för rollen som marknadsledare. Som global arbetsgivare är det vårt ansvar att säkerställa företagets framgång. Tack vare vår FoU-avdelning (forskning och utveckling) identifierar vi förändringar i ett tidigt skede och kan införliva dem redan i produktplanering och -utveckling.
läs mer

Långfristiga leverantörsrelationer.

Till ett hållbart entreprenörskap hör att bygga varaktiga partnerskap. Det är det enda sättet vi kan säkerställa kvalitet på lång sikt och möjliggöra planeringstrygghet för alla inblandade genom långsiktigt samarbete. Med ISO 20400-riktlinjerna förbinder vi oss också att inte bara säkerställa varornas värde, utan också att främja samarbete med leverantörer som agerar på ett hållbart sätt.

Vi verkar för en koldioxidneutral värld!

För varje produkt planterar Juice träd för att neutralisera koldioxidutsläppen från produktion och transport.

Mer till alla!

För varje producerad produkt planterar vi det antal träd som behövs för att neutralisera koldioxidutsläppen. Till exempel producerar tillverkning och transport av en JUICE BOOSTER 2 inklusive adaptern 84 kg koldioxid. Om vi ​​planterar ett träd idag kommer det att absorbera cirka 120 kg koldioxid under de första tio åren. För att uppmuntra långsiktig tillväxt fokuserar vi på projekt som respekterar den biologiska mångfalden och inte odlar monokulturer.
läs mer
  • Juice har hjälpt till att återställa skogsområden på Chilcotin-platån i British Columbia, Kanada. Efter att platån ödelades av Hanceville-branden 2017 kunde skogen inte återskapas naturligt. Genom att plantera trädslag som är bättre anpassade till klimatförändringarna ska ett långsiktigt friskt skogsområde skapas. I slutet av 2020 hade Juice planterat ett skogsområde stort som 210 fotbollsplaner och slutfört detta projekt.
  • Genom återskogning i provinsen Bizkaia återställs Undabaso-skogarna, som är en del av Urdaibais biosfärreservat. Den biologiska mångfalden i området hotas av stora tall- och eukalyptusplantager. Mer än 35 trädarter planteras i detta återskogningsprojekt. Om träd inte planteras i monokulturer och man istället beaktar den biologiska mångfalden kan de lätt bli 50 eller 100 år. Juice stöder Lurgaia Fundazioa, som strävar efter att skapa en sammanhängande skog av inhemska träd som en del av One Tree Planted.

Hållbarhet är inte en fråga om storlek, utan om kontinuerlig optimering vid konstant tillväxt.

Sedan 2018 har Juice genomgått olika revisioner varje år och har certifierats av oberoende, externa testorganisationer. Tricket är inte bara att implementera standarder effektivt, utan också att upprätthålla dem under tillväxt och global expansion.
WEEE & activate 2022 Med utmärkelserna "Activate 2022" för förpackningshantering och som WEEE-licensierat företag statuerar Juice också exempel när det gäller förpackningar, återvinning och avfallssortering.
ISO 50001 Denna filosofi är också del av produktdesignen. SmartJUICE ladd- och laddningshanteringssystem, certifierat med ISO-standard 50001, garanterar användarna optimal energihantering med maximal effektivitet.
ISO 14001 Juice har även fått sitt miljöledningssystem kontrollerat av ett oberoende organ enligt ISO 14001-standarden. Detta bekräftar att det inte bara sker en miljömedveten produktion utan att denna attityd också efterlevs på alla nivåer i företaget.
ISO 20400 Strävan efter hållbara inköp kommer till uttryck i ISO 20400-standarden. Juice åtar sig med denna certifiering att främja samarbete i inköpsprocessen med leverantörer som arbetar utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i hållbarhetens intresse.

Hållbarhet hos produkterna

Juice ser till att alla komponenter är hållbara och tillverkade av så rena material som möjligt. Detta gör det möjligt för alla produkter att enkelt demonteras i sina komponenter och återvinnas efter en uppfylld livscykel. Detta säkerställer att de åter blir tillgängliga som råvaror för nya användningsområden.
Upptäck produkter

Brown packaging

Vi trycker förpackningarna av obehandlad kartong i en färg, avstår frånonödiga beläggningar och använder återvunnet papper när det är möjligt. På så sätt kan vi inte bara spara resurser, utan även många ton koldioxid. Allt förpackningsmaterial som bär FSC-logotypen är tillverkat av trä från mer ansvarsfullt förvaltade skogar.

För när det gäller klimatet räknas även de små sakerna

Ingen mat går till spillo i Juice-matsalen. Måltider som blir över förpackas, fryses och kan tas med av medarbetarna utan kostnad.

En partner med social bakgrund

Engagemanget får inte begränsas till enskilda steg i värdekedjan, utan ska omfatta hela omgivningen. Detta inkluderar även personer involverade i processen som gör ett värdefullt arbete med stort engagemang. Alla som anförtros en meningsfullt uppgift levererar hög kvalitet som är ekonomiskt oumbärlig.

Stiftung Uetendorfberg

Vid tillverkningen av produkterna går Juice ett steg längre och stöder även sociala institutioner som en del av värdekedjan. Stiftung Uetendorfberg gör det möjligt för människor med hörsel-, tal- och flerfunktionsnedsättningar att söka arbete. Den främjar allas rätt att forma sina liv individuellt, självbestämmande och självständigt efter sina möjligheter. Dessutom erbjuder Uetendorfberg meningsfull utbildning, praktik och jobb inom produktions- och tjänstesektorn i en skyddad miljö.
Till webbplatsen

Nöjda medarbetare har större framgång.

Juice möjliggör en stimulerande, utmanande arbetsatmosfär. Företagskulturen ger utrymme för självutveckling, uppmuntrar till att gå okonventionella vägar och främjar innovationsandan. Ärligt utbyte, värdeskapande och jämlik kommunikation leder till motiverade medarbetare som tycker om att lära sig och vill växa med företaget.
bli en del av Juice
crossmenu