Av nostalgi för den första bilen, som knappt höll mer än 250 000 km, eller av okunskap om driften av elbilar, hävdas det ofta att förbränningsmotorer har en bättre miljöprestanda. Stämmer det?

  • Elbilar är renare än förbränningsmotorer, även när de drivs med kol!
  • Hur ren är den europeiska elmixen?
  • Som ny bil har en elbil en sämre miljöprestanda än en förbränningsmotor – i slutet av sin livstid en mycket bättre sådan.

Anklagelsen är att elbilar inte är miljövänliga eftersom energibalansen vid tillverkningen av dem är sämre än den för förbränningsmotorer. Kritikerna använder gärna två argument: Batteritillverkningen är energikrävande. Om kolkraft dessutom används för laddning är elbilen ännu mer sämre för miljön än ett fordon med dieselmotor. Denna fördom motsägs av en studie från det oberoende institutet ICCT (International Council on Clean Transportation) från USA.

Elbilar är renare än förbränningsmotorer, även när de drivs med kol!

För att jämföra koldioxid-fotavtrycket togs hela livscykeln för en elbil med i beräkningen. Denna inkluderar utvinning och förädling av råvarorna, produktion och tillhandahållande av bränslet eller elektriciteten samt de utsläpp av växthusgaser som sker under drift och vid återvinning. Data från USA, Kina och Indien inkluderades. Med en andel på 70 procent av världsmarknaden är dessa de största marknaderna för nya bilar.

Resultatet: På alla marknader är en elbil redan avsevärt mer klimatvänlig än en bil med förbränningsmotor för samma livstid. I USA kan elbilar spara mellan 60 och 68 procent koldioxid. Överraskande nog är även i Indien elbilar 19 till 34 procent grönare och i Kina 37 till 45 procent grönare. Där finns det fortfarande många gamla koleldade kraftverk som orsakar höga utsläpp.

Hur ren är den europeiska elmixen?

Och i Europa? År 2020 varierade andelen el från fossila bränslen från två procent i Sverige till 83 procent i Polen. I genomsnitt kommer mindre än två femtedelar (39 procent) av den europeiska elen från fossila källor. Medianvärdet ligger på 37,5 procent. Sedan andelen kol nästan halverats mellan 2015 och 2020 har elmixen blivit 29 procent renare på dessa fem år. Bara 2020 var minskningen av koldioxid per kilowattimme el tio procent. Däremot har 43 procent av kolet ersatts av gas.

Naturligtvis finns det fortfarande utrymme för förbättringar när det kommer till laddströmmen. Men när man tänker på att bara raffineringen av en enda liter bensin förbrukar 1,5 kWh el får man en del att tänka på Enbart med den elen kan en elbil köra åtta till tolv kilometer. Med tanke på att den lättaste Teslan för närvarande förbrukar 14,9 kWh per 100 km kommer man snabbt fram till att en elbil kan köras enbart på den energi som går till spillor för utvinning, transport, förädling och distribution av bensin. Detta inkluderar inte energin som finns i själva oljan, så den kan alltså stanna kvar i marken.

Som ny bil har en elbil en sämre miljöprestanda än en förbränningsmotor – i slutet av sin livstid en mycket bättre sådan.

Oavsett hur ren elen är så måste den lagras i batteriet. Batteritillverkningen är den främsta bidragsgivaren till den grå energin i ett elfordon. Det är därför en elbil inledningsvis faktiskt uppvisar en större mängd koldioxid-utsläpp än en förbränningsmotor. Men senast efter 80 000 kilometer – beroende på fordonets storlek – har elbilen kompenserat för denna nackdel och är då mycket mer miljövänlig än en bil med ett annat drivsystem. Det som är bra med detta är att efter ett liv som fordonsbatteri får uppladdningsbara batterier ett andra liv som batterilagring för hemmet och kan sedan återvinnas till nästan 100 procent.

Rätt svar

  • En elbil håller mer än tre gånger så länge som en förbränningsmotor på grund av den har betydligt färre slitdelar.
  • Elbilar använder 90 procent av den tillförda energin till transport – bensinbilar endast 15 procent. Resten blir till värme.
  • Drivströmmen kan genereras 100 procent koldioxidneutralt med sol, vind och vatten. Man undviker avgaser, olja som sipprar ner i grundvattnet, tankfartygsolyckor, fracking, grå energi vid transport av tung olja, omhändertagande av använd olja och filter och mycket mer.

Sammantaget producerar en elbil med den europeiska elmixen bara två tredjedelar till hälften av utsläppen från ett förbränningsfordon. I framtiden kommer de miljömässiga fördelarna med elbilar att fortsätta att öka på grund av den ökande andelen förnybar energi.