Experten im Bereich Hardware bei Juice World

EXPERTER PÅ OMRÅDET HÅRDVARA OCH PROGRAMVARA

Alla tekniska höjdpunkter från Juice i korthet:

CLICK AND CHARGE.

JUICE CONNECTOR är en stickkontakt, utvecklad av Juice, som inte bara överför ström utan även data i samma kompakta kontakt.
Automatisk adapterdetektering via den specialutvecklade JUICE CONNECTOR.
Sänder inte bara ström, utan även information om reglering av strömstyrkan, temperatursignaler från nätkontakten och CP-signalen.
Anslutning för adaptrar, förlängningskablar och tillägg till JUICE BOOSTER 2 och JUICE BOOSTER 2 pro.
Överkörningssäker och vattentät enligt IP67 när den är ansluten.
Enkel, snabb och lätt att använda tack vare one-click-anslutningen.
Skydd mot felhantering, omvänd polaritet och ljusbågsbildning.
JUICE CONNECTOR är ett framtidssäkert universellt gränssnitt för alla Juice-standardadaptrar, JUICE CELSIUS-adaptrar, Juice-Mode-3-adaptrar, Juice-förlängningskablar och många framtida applikationer. JUICE CONNECTOR pro är gränssnittet på fordonssidan. Optiskt urskiljbara, olika kamkodningar säkerställer att det inte finns någon risk för förväxling. Därmed kan kontakterna även bytas mellan typ 2, typ 1 och typ GB på fordonssidan. JUICE CONNECTOR har ledande kontakter till skyddsledaren och CP och erbjuder därmed maximal användningssäkerhet.

Integrerad i

Maximalt skydd för fordon, laddstation och husinstallation.

För belastningsfrånkopplingen kan rundstyrmottagare utvärdera en belastningsfrånkopplingssignal från energileverantören och överföra den till laddaren. Belastningen minskas därefter, laddningen pausas och laddinfrastrukturen skyddas.
Tar emot in- eller utsignalen från rundstyrmottagaren.
Stänger av laddningen på ett kontrollerat sätt på några sekunder och kopplar först därefter bort fordonet från nätet.
Sätter fordonet i pausläge så att när strömmen är tillgänglig igen kan det återaktiveras för fortsatt laddning.
Upprätthåller kommunikation med rundstyrmottagaren och med lasthanteringssystem.
Skyddar därigenom tillförlitligt mot irreparabel skada på kopplingskontakterna.
Sparar kostnader för efterföljande ytterligare installationer, eftersom denna funktion redan krävs av energileverantörer eller lagstiftare i hela Europa, eller kommer att göra det inom en snar framtid.
Idealisk energiförsörjning: El måste produceras i det ögonblick konsumenterna använder den. Produktion och konsumtion måste därför alltid vara i balans. Om inte, uppstår frekvensfluktuationer. Skydd mot fluktuationer i nätverket: Frekvensfluktuationer uppstår så snart antalet svängningar i växelströmmen ändras. Denna avvikelse är allvarligare än ett spänningsfall. Belastningsfrånkoppling som sista åtgärd: Om nätfrekvensen är lägre än bör-nätfrekvensen (i Europa 50 Hertz) finns det en underfrekvens. Denna uppstår när det plötsligt förbrukas mer el än vad som produceras. För att förhindra att nätet kollapsar kopplas enskilda förbrukare slumpmässigt bort från elnätet. För att göra detta behöver energileverantörerna nödtillgång till laddningsstationer för elbilar.

Integrerad i

Sensor för mer säkerhet.

Den specialutvecklade, patenterade JUICE CELSIUS temperatursensorn skyddar på ett tillförlitligt sätt matningsledningen från överhettning och förhindrar därmed skador på uttaget eller fordonets batteri. Detta möjliggör säker laddning i alla vanliga hushållsuttag.
JUICE CELSIUS temperatursensor i adapterkontakten för hushållsuttag registrerar värmeutvecklingen direkt på kontaktstiften.
Signalen från temperatursensorerna leds till JUICE BOOSTER 2 via JUICE CONNECTOR.
JUICE BOOSTER 2 stänger av laddningen på ett kontrollerat sätt innan den överhettas.
Bästa möjliga skydd mot kabelbränder och brandskador i huset. JUICE CELSIUS-sensorn är integrerad som standard i alla adapterkontakter för hushållsuttag: CEE7/7 (Schuko), T12/T13 (Schweiz), Typ L (Italien), Typ G (UK) integrerad. Adapterkontakterna för Nordamerika NEMA 5-15, NEMA 6-15, NEMA 5-20, NEMA 6-20 är också utrustade med JUICE CELSIUS. Efter nedkylning fortsätter laddningsprocessen på ett kontrollerat sätt. Detta upprepas upp till tre gånger. Om kontakten blir för varm igen efter det tredje försöket avbryts laddningscykeln helt.

Integrerad i

Powered by JUICE JET ENGINE.

Hur identifierar du de mest avancerade laddstationerna på marknaden? Leta efter etiketten "powered by JUICE JET ENGINE".
läs mer
Paket mit Label powered by JUICE JET ENGINE

Här är en titt bakom kulisserna för forskning och utveckling.

Juice samlar ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsteam av erfarna proffs.
läs mer
crossmenu