JUICE CELSIUS gør JUICE BOOSTER til pioner på sikkerhedsområdet

Opladning af e-biler fra en almindelig stikkontakt – det lyder fristende: Der er adgang til dem overalt, du behøver ikke en dyr vægboks, og bilen får strøm nok natten over til næste dag. Men alligevel er det ikke noget, der generelt anbefales, og en almindelig stikkontakt betragtes kun som en nødløsning.

Hvorfor det er sådan, hvad farerne er, og hvordan JUICE CELSIUS hjælper med at gøre opladningsprocessen sikker: Du får svar på disse spørgsmål her.

 

  1. Opladning fra en almindelig stikkontakt: Kun en nødløsning?
  2. Hvilke mulige kilder til fare er der, og hvordan kan de afværges?
  3. Registrér overophedning, hvor den opstår
  4. Detaljeret fejlregistrering giver maksimal beskyttelse af ejendom og personer
  5. Konklusion

 

1. Opladning fra stikkontakt: Kun en nødløsning?

En stor fordel ved elbiler er, at de kan oplades næsten overalt. Hvis man ikke har adgang til en fast vægboks, er en CEE16- eller CEE32-stikkontakt nok til at lade med den fulde effekt fra en mobil 11 kW- eller 22 kW-vægboks. Men nogle gange er der heller ikke sådan en i nærheden. Så er der kun den almindelige stikkontakt tilbage. Kan det overhovedet lade sig gøre uden risiko?

Vi siger det ligeud: Ja, med det rigtige udstyr kan det gøres uden betænkninger. For at undgå overophedning af strømtilslutningen og forhindre mulige kabelbrande anbefales det at bruge en mobil vægboks, der tilbyder maksimal sikkerhed – det vil sige en JUICE BOOSTER 2 eller 3 air med integrerede JUICE CELSIUS-temperatursensorer.

 

2. Hvilke mulige kilder til fare er der, og hvordan kan de afværges?

Især i gamle bygninger lurer der ofte farekilder på grund af dårligt installerede eller ikke længere tidssvarende elinstallationer. Electrosuisse, den schweiziske faglige sammenslutning for el-, energi- og informationsteknik, opregner følgende fejl som typiske i elektriske systemer:

  • ødelagte ledninger
  • fejlbehæftet isolering
  • defekte stikkontakter
  • dårlig kvalitet af de strømførende dele
  • ineffektiv beskyttelse mod elektrisk stød.

Hvis en enhed, der kræver høj elektrisk effekt, tilsluttes en strømkreds, der er gammel og mangelfuld, kan strømkredsen blive overbelastet. For eksempel kan fejl i isoleringen forårsage fejlstrømme, der igen kan forårsage brand.

Af denne grund bør ladestationer kun tilsluttes til en almindelig stikkontakt, der er testet, er fuldt i overensstemmelse med gældende standarder og opfylder et højt sikkerhedsniveau. Her har Juice været pioner og har udviklet en temperatursensor, der er installeret direkte i stikbenene på stikkontaktadapteren.

 

3. Registrér overophedning, hvor den opstår

JUICE BOOSTER's patenterede stikkontaktadaptere (Schuko, T12/T13, type L og type G) er alle testet af det tyske VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.). Den vinklede konstruktion forhindrer fatningerne i at blive strakt ud forårsaget af spændinger og tryk. Men det er ikke alt.

Sensoren i stikbenene registrerer, når stikkontakten bliver for varm. Det, at temperaturen registreres direkte der, hvor den opstår, er netop vigtigt for at apparatet kan reagere inden stikkontakten overophedes og ledningen overbelastes.

Hvis en fastsat temperaturværdi (70 grader celsius ifølge den nye standard) overskrides, sender stikkontakten et signal til styreenheden. På dette signal lukker JUICE BOOSTER derefter opladningsprocessen kontrolleret ned. Hvorfor slukker JUICE BOOSTER ikke bare sig selv? Den kontrollerede nedlukning beskytter elbilens følsomme elektronik: Det betyder, at opladeren og elbilen ikke bliver beskadiget.

Så snart stikbenene igen har nået en normal temperatur, starter opladningsprocessen igen. Dette gentages op til tre gange. På denne måde forbliver husets installationen ubeskadiget, og batteriet bliver alligevel ladet op. Men hvis stikket også bliver for varmt ved tredje forsøg, afbrydes opladningscyklussen fuldstændig af sikkerhedsmæssige årsager.

 

4. Detaljeret fejlregistrering giver maksimal beskyttelse af ejendom og personer

Elbiler lades normalt op, der hvor deres ejere befinder sig – hjemme, på arbejde, i sommerhuset, hos venner. I de fleste tilfælde vil man dog ikke vide, hvilken tilstand ​​den eksisterende elinstallation er i. For at sikre størst mulig sikkerhed for brugere og bygningsinfrastruktur er det derfor væsentligt på forhånd at minimere mulige fejlkilder. For sikker og pålidelig drift skal en ladestation derfor ikke kun beskytte mod jævn- og vekselstrømsfejl, men også være i stand til at registrere, vise og opfange fejl, såsom potentielle overophedningsproblemer, så tidligt som muligt.

JUICE BOOSTER 3 air kan også prale med sine omfattende sikkerhedsfunktioner: Hvis stikkontakten er forkert tilsluttet eller køretøjet bruger mere strøm end tilladt, så regstrerer Boosteren dette og afviser eller afbryder straks opladningen. Alle fejl kan nemt aflæses på displayet. På denne måde fungerer JUICE BOOSTER 3 air også som en detektor for fejlkilder i elnettet og som beskyttelse mod interferens i køretøjet. Det betyder, at ikke kun tilskadekomst, men også skader på ejendom konsekvent forebygges.

 

5. Konklusion

En sikker og pålidelig opladningsinfrastruktur er alfa og omega for brugernes tillid til elektromobilitet. Det er vigtigt at forebygge eventuelle risici – især ved brug af almindelige stikkontakter som en midlertidig opladningsmulighed.

Den aktive temperaturovervågning JUICE CELSIUS til stikkontaktadaptere beskytter både husets installationer og den tilsluttede elbil. Ved rettidig registrering af problemer med overophedning kan risikoen for brand minimeres og brugersikkerheden øges. Den skånsomme, kontrollerede nedlukning af opladningsprocessen sikrer også, at elbilernes følsomme elektronik er beskyttet. Denne teknologi spiller således en vigtig rolle for opnåelsen af en sikker og effektiv ladeinfrastruktur, der styrker tilliden til elektromobilitet.

Med sin aktive temperaturovervågning har Juice været pioner på globalt plan. I mellemtiden har denne foranstaltning vist, hvad den duede til, at fremgangsmåden også er blevet taget i brug af andre producenter. Hvor vigtigt og relevant dette er, fremgår af, at temperaturovervågning i opladere, som stikkontaktadaptere er tilsluttet, er medtaget i IEC-standard 62752 (udg. 2).