JUICE CELSIUS tekee JUICE BOOSTERista edelläkävijän turvallisuusasioissa

Sähköautojen lataus tavanomaisista kotitalouspistorasioista – kuulostaa houkuttelevalta: Niitä on joka paikassa, et tarvitse kallista seinäasemaa, ja auto saa yön aikana riittävästi virtaa seuraavaa päivää varten. Niiden käyttöä ei kuitenkaan yleensä suositella, ja kotitalouspistorasiaa pidetään vain hätäratkaisuna.

Miksi näin on, mitkä ovat mahdolliset vaarat ja miten JUICE CELSIUS auttaa tekemään latausprosessista turvallisen: täältä saat vastauksen näihin kysymyksiin.

 

  1. Kotitalouspistorasiasta lataaminen: pelkkä hätäratkaisu?
  2. Mitkä ovat mahdolliset vaaranlähteet, ja miten vaarat voidaan torjua?
  3. Tunnista ylikuumeneminen siellä, missä se syntyy
  4. Yksityiskohtainen virheentunnistus takaa parhaan omaisuuden ja henkilöiden suojan
  5. Yhteenveto

 

1. Lataus pistorasiasta: pelkkä hätäratkaisu?

Sähköautojen suuri etu on, että ne voidaan ladata käytännössä missä tahansa. Jos käytettävissä ei ole kiinteää seinäasemaa, myös CEE16- tai CEE32-pistorasia riittää mahdollistamaan latauksen siirrettävän 11 kW:n tai 22 kW:n seinäaseman täydellä teholla. Joskus sellaista ei kuitenkaan ole lähettyvillä. Tällöin jää jäljelle vielä kotitalouspistorasia. Mutta onko se ylipäätään mahdollista turvallisesti?

Teemme yhden asian heti selväksi: Kyllä, oikeilla laitteilla se onnistuu ilman muuta. Virtaliitännän ylikuumenemisen ja mahdollisten kaapelipalojen välttämiseksi suosittelemme käyttämään siirrettävää seinäasemaa, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden – eli JUICE BOOSTER 2 tai 3 airia, jossa on integroitu JUICE CELSIUS -lämpötila-anturitekniikka.

 

2. Mitkä ovat mahdolliset vaaranlähteet, ja miten vaarat voidaan torjua?

Etenkin vanhemmissa rakennuksissa on usein vaaranlähteitä, jotka johtuvat huonosti toteutetuista tai vanhentuneista sähköasennuksista. Electrosuissen, sveitsiläisen sähkö-, energia- ja tietotekniikka-alan ammattijärjestön, mukaan tyypillisiä vikoja sähköasennuksissa ovat:

  • vaurioituneet johdot
  • viallinen eristys
  • vialliset pistorasiat
  • liitoskohtien huono laatu
  • riittämätön suojaus sähköiskuja vastaan.

Jos vanhaan virtapiiriin, jossa on puutteita, liitetään suuritehoinen laite, virtapiiri voi ylikuormittua. Esimerkiksi eristysviat voivat aiheuttaa vikavirtoja, jotka puolestaan voivat aiheuttaa tulipalon.

Tästä syystä kotitalouspistorasioihin saa liittää vain testattuja latausasemia, jotka ovat täysin standardien mukaisia ja tarjoavat korkean turvallisuustason. Juice on toiminut alan edelläkävijänä ja kehittänyt lämpötila-anturin, joka on integroitu suoraan kotitaloussovittimien nastoihin.

 

3. Tunnista ylikuumeneminen siellä, missä se syntyy

JUICE BOOSTERin patentoidut kotitaloussovittimet (Schuko, T12/T13, tyyppi L ja tyyppi G) ovat kaikki VDE:n (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. = Saksan sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikkayhdistys) testaamia. Kulmallinen rakenne estää, että pistokeholkit löystyisivät veto- tai painevoimasta. Eikä siinä kaikki.

Nastoissa oleva anturi tunnistaa, jos pistorasia kuumenee liikaa. Lämpötilan rekisteröiminen suoraan siellä, missä se syntyy, on tärkeää, jotta laite voi reagoida ennen kuin pistorasia ylikuumenee ja johto ylikuormittuu.

Jos määritelty lämpötila-arvo (uuden standardin mukaan 70 °C) ylittyy, pistoke lähettää signaalin ohjausyksikköön. Tämän jälkeen JUICE BOOSTER keskeyttää latauksen hallitusti. Miksi JUICE BOOSTER ei kytkeydy yksinkertaisesti pois päältä? Latauksen hallittu keskeyttäminen suojaa sähköautojen herkkää elektroniikkaa: Näin latauslaite ja sähköauto eivät vaurioidu.

Heti, kun nastat ovat palannet normaalilämpötilaan, lataus alkaa uudelleen, mutta yhtä alhaisemmalla tehotasolla. Tämä toistetaan enintään kolme kertaa. Näin taloasennus ei vaurioidu, ja akku saadaan silti täyteen. Jos pistoke kuitenkin kuumenee kolmannellakin yrityksellä liikaa, lataussykli keskeytetään turvallisuussyistä kokonaan.

 

4. Yksityiskohtainen virheentunnistus takaa parhaan omaisuuden ja henkilöiden suojan

Sähköautot ladataan yleensä siellä, missä niiden omistajat sattuvat olemaan – kotona, töissä, mökillä tai ystävien luona. Useimmiten ei kuitenkaan tiedetä, missä kunnossa kyseisen paikan sähköasennukset ovat. Jotta voidaan varmistaa käyttäjien ja rakennuksen infrastruktuurin mahdollisimman hyvä turvallisuus, on tärkeää minimoida mahdolliset virhelähteet etukäteen. Jotta latausasema toimisi turvallisesti ja luotettavasti, sen on ensinnäkin suojattava tasavirta- ja vaihtovirtahäiriöiltä, mutta myös kyettävä havaitsemaan, ilmaisemaan ja torjumaan häiriöt, kuten mahdolliset ylikuumenemisongelmat, jo varhaisessa vaiheessa.

JUICE BOOSTER 3 air loistaa myös kattavilla turvallisuusominaisuuksillaan: Jos pistorasia on kytketty väärin tai ajoneuvo ottaa enemmän virtaa kuin sallittu, Booster tunnistaa tämän ja kieltäytyy lataamasta tai keskeyttää latauksen välittömästi. Kaikki virheet on helppo lukea näytöltä. Näin JUICE BOOSTER 3 air havaitsee myös verkkovirran virhelähteet ja suojaa samalla ajoneuvoon liittyviltä häiriöiltä. Tällä tavoin voidaan estää tehokkaasti sekä loukkaantumiset että omaisuusvahingot.

 

5. Yhteenveto

Turvallinen ja luotettava latausinfrastruktuuri on ehdoton edellytys sille, että käyttäjät voivat luottaa sähköiseen liikkuvuuteen. On tärkeää ehkäistä mahdollisia riskejä – erityisesti silloin, kun kotitalouksien pistorasioita käytetään tilapäisenä latausmahdollisuutena.

Kotitalouksien sovitinpistokkeiden aktiivinen lämpötilanvalvontajärjestelmä JUICE CELSIUS suojaa sekä talon sähköasennuksia että sähköajoneuvoja. Kun ylikuumenemisongelmat havaitaan hyvissä ajoin, voidaan minimoida tulipalojen vaara, mikä parantaa käyttäjien turvallisuutta. Latauksen hellävarainen, hallittu keskeyttäminen varmistaa samalla, että sähköajoneuvojen herkkä elektroniikka ei vahingoitu. Tällä teknologialla on siis tärkeä rooli turvallisen ja tehokkaan latausinfrastruktuurin luomisessa, joka parantaa luottamusta sähköiseen liikkuvuuteen.

Juice oli aktiivisen lämpötilanvalvonnan maailmanlaajuinen edelläkävijä. Toimenpide on kuitenkin osoittautunut niin onnistuneeksi, että myös muut valmistajat ovat ottaneet sen käyttöön. Toiminnon tärkeydestä ja merkityksellisyydestä kertoo se, että lämpötilan valvonta latureissa, joihin on liitetty kotitaloussovittimia, on sisällytetty IEC-standardiin 62752 (ed. 2) .