JUICE CELSIUS gjør JUICE BOOSTER til en pioner når det kommer til sikkerhet

Lading av el-biler ved vanlige stikkontakter - det høres fristende ut: De er tilgjengelige overalt, du trenger ikke en dyr veggboks, og bilen får nok strøm over natten til neste dag. Likevel anbefales dette generelt ikke og den vanlige stikkontakten omtales kun som en nødløsning.

Hvorfor det er slik, hva farene er og hvordan JUICE CELSIUS bidrar til å gjøre ladeprosessen trygg: Svarene på disse spørsmålene finnes her.

 

  1. Lader i den vanlige stikkontakten: Kun en nødløsning?
  2. Hva er mulige farekilder og hvordan kan de avverges?
  3. Registrere overoppheting, der den oppstår
  4. Detaljert feildeteksjon for maksimal beskyttelse av eiendeler og personer
  5. Oppsummering

 

1. Lader i stikkontakten: Kun en nødløsning?

En stor fordel med elektriske biler er at de kan lades nesten hvor som helst. Hvis du ikke har en fast veggboks på stedet, er en CEE16 eller CEE32 stikkontakt nok til å lade med full effekt til en mobil 11 kW eller 22 kW veggboks. Men mange ganger har man heller ikke slike i nærheten. Da står man alltid igjen med en vanlig stikkontakt. Men er det i det hele tatt mulig uten fare?

Vi går ut fra: Ja, med riktig utstyr er dette mulig uten forbehold. For å unngå overoppheting av strømtilkoblingen og forhindre mulig kabelbrann, anbefales det å bruke en mobil veggboks som gir maksimal sikkerhet - det vil si en JUICE BOOSTER 2 eller 3 air med integrerte JUICE CELSIUS temperatursensorer.

 

2. Hva er mulige farekilder og hvordan kan de avverges?

Spesielt i gamle bygg lurer det ofte farekilder på grunn av dårlig konstruerte eller ikke lenger tidsmessige elektriske installasjoner. Electrosuisse, den sveitsiske fagforeningen for elektrisk, energi og informasjonsteknologi, viser følgende som typiske feil i elektriske anlegg:

  • skadede ledninger
  • en manglende isolasjon
  • defekte stikkontakter
  • en dårlig kvalitet på kontaktpunktene
  • en ikke fungerende sikring mot strømstøt.

Hvis en enhet med høy elektrisk effekt kobles til en gammel krets som er mangelfull, kan kretsen bli overbelastet. For eksempel kan isolasjonsfeil forårsake feilstrømmer, som igjen kan forårsake brann.

Av denne grunn bør ladestasjoner kun kobles til vanlige stikkontakter som er testet, er fullstendig i samsvar med standarder og oppfyller et høyt sikkerhetsnivå. Juice var en pioner her og utviklet en temperatursensor som er installert direkte i pluggpinnene til husholdningsadaptere.

 

3. Registrere overoppheting, der den oppstår

JUICE BOOSTERs patenterte husholdningsadaptere (Schuko, T12/T13, Type L og Type G) er alle testet av det tyske VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.). Den vinklede konstruksjonen forhindrer at kontakthylsen går fra hverandre fra skyving og trekking. Det er likevel ikke alt.

Sensoren i kontaktpinnene registrerer når stikkontakten blir for varm. At temperaturen registreres direkte der den oppstår, er derfor viktig for at apparatet skal kunne reagere før stikkontakten overopphetes og ledningen overbelastes.

Hvis en definert temperaturverdi (70 grader Celsius i henhold til den nye standarden) overskrides, sender kontakten et signal til kontrollenheten. JUICE BOOSTER slår deretter av ladeprosessen på en kontrollert måte. Hvorfor slår ikke JUICE BOOSTER seg ganske enkelt av? Den kontrollerte avstengningen beskytter den sensitive elektronikken til de elektriske kjøretøyene: Laderen og el-bilen tar ikke noen skade av dette.

Så snart pinnene har en normal temperatur igjen, vil ladingen starte på ny, men et ytelsesnivå lavere. Dette gjentas inntil tre ganger. Slik holdes husinstallasjonen intakt og batteriet fullt. Men hvis støpselet blir for varmt igjen etter tredje forsøk, vil ladesyklusen bli fullstendig avbrutt av sikkerhetsgrunner.

 

4. Detaljert feildeteksjon for maksimal beskyttelse av eiendeler og personer

Elektriske biler lades vanligvis der eierne er – hjemme, på jobben, i fritidsboligen, hos venner. I de fleste tilfeller er imidlertid tilstanden til eksisterende elektrisk installasjon ikke kjent. For å sikre størst mulig sikkerhet for brukere og bygningsinfrastruktur, er det derfor vesentlig å minimere mulige feilkilder på forhånd. For sikker og pålitelig drift må en ladestasjon derfor ikke bare beskytte mot like- og vekselstrømsfeil, men også kunne oppdage, indikere og fange opp feil som potensielle overopphetingsproblemer på et tidlig tidspunkt.

JUICE BOOSTER 3 air kan også skilte med sine omfattende sikkerhetsfunksjoner: Hvis stikkontakten er feilkoblet eller kjøretøyet trekker mer strøm enn tillatt, gjenkjenner Boosteren dette og nekter eller avbryter lading umiddelbart. Eventuelle feil kan enkelt leses på displayet. Derfor fungerer JUICE BOOSTER 3 air også som detektor for feilkilder i nettet og som beskyttelse mot feil i kjøretøyet. På denne måten kan ikke bare personskader, men også skader på eiendom konsekvent forebygges.

 

5. Oppsummering

En sikker og pålitelig ladeinfrastruktur er det viktigste for brukerens tillit til elektromobilitet. Det er viktig å forhindre enhver risiko - spesielt når du bruker vanlige stikkontakter som midlertidig ladealternativ.

Den aktive temperaturovervåkingen JUICE CELSIUS for støpsel til vanlige stikkontakter beskytter både husinstallasjoner og elektriske kjøretøy. Oppdagelse av overopphetingsproblemer til rett tid kan minimere risikoen for brann og øke brukersikkerheten. Den skånsomme, kontrollerte avstengningen av ladeprosessen sikrer også at den sensitive elektronikken til de elektriske kjøretøyene er beskyttet. Denne teknologien spiller dermed en viktig rolle i å skape en sikker og effektiv ladeinfrastruktur, noe som vil øke tilliten til elektromobilitet.

Med aktiv temperaturovervåking var Juice en global pioner. I mellomtiden har dette tiltaket vist seg så godt i praksis, at tilnærmingen også har blitt tatt i bruk av andre produsenter. Hvor viktig og relevant dette er, viser at temperaturovervåking i ladere som husholdningsadaptere er tilkoblet er inkludert i IEC-standarden 62752 (red. 2).