JUICE CELSIUS gör JUICE BOOSTER till en pionjär vad beträffar säkerhet

Ladda el-bilar från vanliga hushållsuttag – detta låter lockande: De finns överallt, du behöver ingen dyr wallbox, och bilen får tillräckligt med ström över natten inför nästa dag. Vanligtvis rekommenderas detta dock inte och hushållsuttaget betecknas endast som en nödlösning.

Varför är det så, vad är farligt med det och hur bidrar JUICE CELSIUS till att göra laddningen säker? Svaren på dessa frågor finns här.

 

  1. Ladda från hushållsuttaget: Bara en nödlösning?
  2. Vilka är de möjliga källorna till fara och hur kan de elimineras?
  3. Detektera överhettning där sådan uppstår
  4. Detaljerad felsökning för maximalt skydd av egendom och personer
  5. Facit

 

1. Ladda från vägguttaget: Bara en nödlösning?

En stor fördel med elbilar är att de kan laddas nästan var som helst. Har man ingen fast wallbox på plats, räcker det gott med ett CEE16- eller CEE32-uttag för att ladda med en mobil 11-kW- eller 22-kW-wallbox hela effekt. Ibland finns det emellertid inget sådant uttag i närheten. Då finns alltid det vanliga hushållsuttaget. Men är det överhuvudtaget möjligt utan risk?

Vi tar det först: Ja, med rätt utrustning går det. För att undvika överhettning av strömanslutningen, och förhindra eventuell kabelbrand, rekommenderas det att använda en mobil wallbox med maximal säkerhet – alltså en JUICE BOOSTER 2 eller 3 air med integrerade JUICE-CELSIUS-temperatursensorer.

 

2. Vilka är de möjliga källorna till fara och hur kan de elimineras?

Särskilt i gamla byggnader lurar det ofta faror på grund av dåligt konstruerad eller föråldrad elinstallation. Typiska fel i elektriska anläggningar enligt Electrosuisse, den schweiziska branschorganisationen för el-, energi- och informationsteknik:

  • skadade ledningar
  • en defekt isolering
  • defekta eluttag
  • dålig kvalitet på kontaktställena
  • overksamt skydd mot elstötar.

Om en enhet med hög elektrisk effekt ansluts till en gammal, bristfällig krets kan kretsen överbelastas. Till exempel kan isoleringsfel orsaka felströmmar som i sin tur kan orsaka brand.

Därför ska det uteslutande anslutas laddstationer som testats, uppfyller alla standarder och håller en hög säkerhetsnivå till hushållsuttag. Juice var en pionjär på området och utvecklade en temperatursensor som byggs in direkt i hushållsadapterns kontaktstift.

 

3. Detektera överhettning där sådan uppstår

De patenterade hushållsadaptrarna (Schuko, T12/T13, typ L och typ G) i JUICE BOOSTER har alla testats av VDE, den tyska branschorganisationen för elteknik, elektronik och informationsteknik. Den vinklade konstruktionen förhindrar att uttagen sträcks ut av spänningar och tryck. Men det är inte allt.

Sensorn i kontaktstiften detekterar om uttaget blir för varmt. Registrering av temperaturen direkt där den uppstår är därför viktig för att enheten ska kunna reagera innan uttaget överhettas och kabeln överbelastas.

Om ett definierat temperaturvärde (70 grader Celsius enligt den nya standarden) överskrids skickar stickkontakten en signal till kontrollenheten. Sedan avslutar JUICE BOOSTER laddningsprocessen på ett kontrollerat sätt. Varför stänger JUICE BOOSTER inte helt enkelt av sig själv? Den kontrollerade avstängningen skyddar elfordonens känsliga elektronik: Laddare och elbil tar inte någon skada som följd.

Så snart stiften har nått normal temperatur igen, startar laddningsprocessen om, men på en lägre effektnivå. Detta upprepas upp till tre gånger. Det både skyddar husets elnät och ser till att batteriet laddas. Om kontakten ändå blir för varm igen efter det tredje försöket avbryts laddningscykeln helt av säkerhetsskäl.

 

4. Detaljerad felsökning för maximalt skydd av egendom och personer

Elbilar laddas vanligtvis där deras ägare befinner sig för tillfället – hemma, på arbetsplatsen, vid fritidshuset, hos vänner. Men för det mesta är det inte känt i vilket tillstånd den befintliga elinstallationen befinner sig. För att säkerställa högsta möjliga säkerhet för användare och byggnadsinfrastruktur är det därför viktigt att minimera möjliga felkällor i förväg. För säker och tillförlitlig drift måste en laddstation därför inte bara skydda mot DC- och AC-fel, utan även tidigt kunna detektera, indikera och hejda störningar som t.ex. potentiella överhettningsproblem.

JUICE BOOSTER 3 air har även omfattande säkerhetsfunktioner som imponerar: Om kontakten är felaktigt kopplad, eller om fordonet drar mer ström än tillåtet, identifieras detta av boostern som nekar eller avbryter laddningen direkt. Eventuella fel visas tydligt på displayen. JUICE BOOSTER 3 air både detekterar felkällor i nätet och skyddar mot fordonsrelaterade fel. På så sätt kan inte bara personskador utan även skador på egendom konsekvent förhindras.

 

5. Facit

En säker och tillförlitlig laddningsinfrastruktur är A och O för användarens tillit i e-mobiliteten. Det handlar om att förebygga eventuella risker – särskilt vid användning av hushållsuttag som tillfällig laddningsmöjlighet.

Den aktiva temperaturövervakningen JUICE CELSIUS i adapterkontakter för hushåll skyddar såväl heminstallationer som elfordon. Genom att detektera överhettningsproblem i tid kan risken för bränder minimeras och säkerheten för användaren ökas. Den gradvisa, kontrollerade avstängningen av laddningen ser samtidigt till att skona elfordonens känsliga elektronik. Tekniken spelar därmed en viktig roll vid implementering av en säker och effektiv laddningsinfrastruktur som stärker tron på e-mobiliteten.

Med den aktiva temperaturövervakningen var Juice en världsomspännande pionjär. Samtidigt har denna åtgärd visat sig så framgångsrik i praktiken att strategin också har anammats av andra tillverkare. Hur viktig och relevant den är visar faktumet att temperaturövervakning i laddare som ansluts till hushållsadaptrar har omfattats i IEC-standarden 62752 (utgåva 2).