Den brittiska morgontidningen The Guardian fattade ett stort beslut i maj 2019: Deras texter skulle i fortsättningen använda ”climate emergency” (klimatnödläge) istället för ”climate change” (klimatomvandling). Syftet var att med ord visa att det var bråttom med utvecklingen och att inte spela ner konsekvenserna. Målet var att ge sådana begrepp och beskrivningar större vikt och därmed också uppmärksamma problemen kopplade till dem ännu mer – problem som vi står inför här och nu.

Såväl medier som andra företag är viktiga röster idag i samhällsrelaterade och ekologiska frågor som kan få upp frågorna i folks medvetande. Det innebär också att förtydliga vikten av att accelerera energiomställningen, driva på sänkningen av kolbaserade utsläpp och främja mobilitetsomställningen. Företagen är en del av samhället och måste som sådana också ta sitt ansvar.

Ladda på arbetsplatsen
Tillgången till laddningsinfrastruktur är avgörande för e-mobilitetens utveckling och omställningen till eldrivna fordon. Bara om bilförarna kan vara säkra på att det finns laddningsmöjligheter är de också beredda att helt avstå från förbränningsmotordrivna fordon. En egen laddningsstation i hemmet är inget krav. Även mobila laddare, allmänna laddningsstationer och DC-laddare kan användas för att ladda bilen och driva på utvecklingen bort från förbränningsmotordrivna fordon.

Tillgången till laddningsstationer på arbetsplatsen kan vara den faktor som avgör beslutet om att köpa en elbil. Det gäller särskilt i storstäder, där många invånare har begränsad tillgång till energikällor.

I slutändan är arbetsplatsen det ställe förutom hemmet där vi tillbringar den mesta tiden och där bilen står parkerad i flera timmar. Så varför inte utnyttja tiden? Om fordonet kan laddas enkelt och bekvämt över dagen medan du arbetar – alltså i runt åtta timmar – så behöver den inte längre också laddas på natten.

Två flugor i en smäll för ekologin
Enligt en studie från Fraunhoferinstitutet, som utfördes på uppdrag av tyska motsvarigheten till Naturskyddsföreningen, kan laddning på arbetsplatsen också bidra till att minska CO2-utsläppen – särskilt om energin kommer från förnybara källor. Solcellsmoduler kan försörja laddningsinfrastrukturen med energi under arbetsdagen, som oftast är den tid när den mesta solenergin alstras. På så sätt slå man två flugor i en smäll: För de inblandade påbjuds en hållbar form av mobilitet, och den energi som erbjuds kommer från en grön källa.

Hos Juice vet vi att e-mobilitet är långt mer än bara minskade avgasutsläpp. Hållbar mobilitet måste förstås som en helhet, från strömutvinning och laddningsinfrastruktur hela vägen till fordonet. Ett bra exempel är det nybildade företaget Juice Power AG, som redan idag förbättrat parkeringsplatserna på Juices huvudkontor på ett sätt som gynnar hela arbetsstyrkan. Alla elbilar vid anläggningen kan laddas gratis i realtid med el från vattenkraft, och det gäller både tjänstebilar och privatbilar. Som expert på laddningslösningar föregår Juice på så sätt med gott exempel.

Men varje företag som arbetar i e-mobilitetsbranschen måste själv välja att ta ansvar för omvandlingen, precis som alla andra företag i andra sektorer. Ett engagemang för hållbar och effektiv mobilitet rör alla.

Sociala fördelar för miljön
Gynnar det företaget som sådant att erbjuda laddningsinfrastruktur? Svaret är ett tydligt ja. Möjligheten att ladda fordonen under arbetstid är en social faktor som värdesätts av personalen. Man får inte glömma bort att vi befinner sig i en tid där arbetsgivarens engagemang spelar roll. Företagen behöver i högre grad ha ett starkt och intressant varumärke som arbetsgivare om de ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal. Det räcker inte längre med bara en månadslön. Det handlar om det vi kan kalla för känslomässig lön. Personalen behöver kunna identifiera sig med företaget och är därmed också intresserade av att skapa de bästa arbets- och livsvillkoren för sig själva.

Robert Owen, som anses som kooperationens fader, formulerade 1810 sin teori om att arbetstiden är direkt kopplad till arbetstagarens livsvillkor. Vissa koncept har förändrats sedan dess men grundtanken är densamma: Anställdas produktivitet är direkt proportionell mot den yrkesmässiga och personliga livskvaliteten.

Vi erbjuder vår personal möjlighet att ladda bilen på jobbet. Det innebär förstås en direkt nytta, men främjar också en hållbar mobilitetsmodell och användning av ren energi. Det är ett viktigt bidrag till att sprida e-mobilitet från kontoret och ut i världen.