De tio viktigaste kriterierna för okomplicerade installationer och nöjda kunder

Vid första anblicken skiljer sig wallboxar åt framför allt i formgivningen. Fler skillnader märks under montering och driftsättning. Produktutvecklingen hos Juice sätter användarvänligheten främst för garanterat enkel hantering. Samtidigt tar vi hänsyn till våra kommersiella partners behov (exempelvis elinstallatörer): Installationen och driftsättningen ska vara så enkel, snabb och billig som möjlig.

Vilka krav måste fast installerade wallboxar uppfylla för att installationen ska gå snabbt och enkelt? I bästa fall är de anpassade till dessa tio krav som med bravur tillgodoses av JUICE charger me 3. Sist i artikeln finns en ännu enklare lösning.

Tio måsten för en fast installerad wallbox:

  1. Plug & Play: Grundvillkoret är att laddstationen ska vara helt förkonfigurerad och genomtestad från fabrik. Det ska räcka att ansluta till framledningen och ansluta till internet, därefter ska driftsättningen vara klar. Det sparar tid och minskar risken för felanvändningar.

 

  1. Monteringsalternativ: För en fast installerad laddstation ska det finnas flera fastsättningsmöjligheter beroende på plats och användningskrav, exempelvis för utanpåliggande eller infälld montering eller montering på pelare. Stationen ska alltid levereras med en komplett monteringssats för snabb och enkel installation.

 

  1. Design med låg vikt: Totalvikten hos en wallbox bör vara högst 10 kg så att den enkelt kan installeras av en person. JUICE CHARGER me 3 är en lättviktare på endast 6,5 kg inklusive kablar. Vid monteringen behöver bara kåpan tas av. Den medföljande installationsanvisningen utgör också mall för borrhålen. Allt som behövs är att laddstationen skruvas fast och kåpan sätts dit, sedan är den klar att använda.

 

  1. Beständig mot väder och stötar: Apparaten måste ha ett bra skydd, särskilt om den installeras utomhus eller i starkt trafikerade områden. Skyddsklass IP67 medför en hög beständighet mot inträngande damm och vatten. Det förlänger produktens livslängd och skyddar även underhållspersonal.

 

  1. Fullständig standarduppfyllelse Tidigare har det visat sig att vissa tillverkare fastställer egna standarder och CE-märker sina produkter utan att de faktiskt uppfyller standarderna. Därför bör du säkerställa att laddaren uppfyller IEC-standarderna. Apparater från sådana tillverkare innehåller alla säkerhetskomponenter som behövs för att skydda mot stötar och har säkerhetsgodkänts. Det förhindrar reklamationsärenden som kan bli dyrbara för installatören.

 

  1. Enkel onboarding: Det säger mycket om laddstationen ifall den kan driftsättas utan särskild utbildning och enkelt kan anslutas av alla elektriker. Därför är det viktigt att onboardingen är maximalt intuitiv. För JUICE charger me 3 har vi en video som klart och tydligt förklarar alla nödvändiga steg. En följd av det är att det är en fördel om programvaran medger enkel och effektiv registrering av produkterna med få klick, i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt, direkt på plats utan omfattande planering. I bästa fall rör det sig om att skanna en QR-kod med mobilen. På så sätt går det fort att installera, konfigurera och färdigställa apparaterna.

 

  1. Onlinehantering av apparater Optimalt är att användarhantering, fjärrunderhåll och debitering kan skötas online, till exempel med JUICE EXO eller liknande system. Om wallboxen använder standardprotokoll för kommunikation med lokala energihanteringssystem underlättar det integreringen av solcellsanläggningar och anslutning till externa styrsystem för lasthantering.

 

  1. Dynamisk lasthantering: Om flera laddstationer används samtidigt (exempelvis hos fordonsparksoperatörer, parkeringshus eller uthyrningsföretag) är det viktigt att den inkommande anslutningen skyddas mot överbelastning. Då behövs en dynamisk lasthantering som kan försörja ett godtyckligt antal fordon – åtminstone upp till 250 stycken. Om den befintliga effekten kan fördelas effektivt till alla fordon som laddas behövs i många fall inga extra (och större) försörjningsledningar. Bilarna laddas ändå fullt när de står parkerade. Idag är det vanligt med bestämmelser som kräver att laddstationerna har dynamisk lasthantering. Om den saknas innebär det ökade kostnader i form av omkopplingsarbete eller extra maskinvara. Men inte med JUICE charger me 3 – den dynamiska lasthanteringen är inbyggd i apparaten utan extra kostnad! Viktigt: För tydlig debitering av faktiskt laddad strömmängd måste alla väggladdare ha en inbyggd MID-certifierad elmätare.

 

  1. Användarvänlighet: Laddaren ska kunna användas helt intuitivt, även om bruksanvisning saknas. Det innebär ett enkelt användargränssnitt med exempelvis lättbegripliga LED-symboler. En fast installerad kabel ingår också i en komplett utrustning så att ingen behöver fundera på att installera en pump eller ventil. Ingen separat typ 2-kabel behövs, som annars kostar pengar och tar plats i bagageutrymmet. Sist men inte minst lönar det sig att titta på standarden ISO 15118. Där beskrivs funktionen ”Plug & Charge” som ökar både säkerheten och komforten. Det räcker då med att ansluta kontakten till fordonets laddningsuttag. Med automatisk autentisering startas laddningen av sig själv. Villkor: Fordonet måste ha stöd för denna funktion.

 

  1. Teknisk support och säkerhet: Tillverkare som erbjuder central teknisk support efter installationen förenklar elinstallatörens arbete och ser till att kunderna får hjälp om fel uppstår eller komponenter behöver bytas ut. Med kraftfull maskinvara och OTA-uppdateringar (Over The Air) hålls Juice apparater ständigt uppdaterade, och framför allt säkra, även i framtiden. Många tillverkare tar lätt på cybersäkerhet. Juices filosofier ”Security by Design” och ”Software First” tar hänsyn till inte bara användarsäkerhet och mekanisk säkerhet, utan tillämpar också ett säkerhetskoncept med 3 nivåer.

 

Facit

Den idealiska väggladdstationen är ett högklassigt hantverk som är lätt att installera och hantera. Hög väderbeständighet minskar underhållsbehovet samtidigt som tillverkaren är en stabil partner för enklare service och support.

Vi rekommenderar: JUICE CHARGER me 3 är proffsens bästa val för kunder som vill ha en egen fast installerad lösning.

Elinstallatörer som vill erbjuda kunderna maximal flexibilitet och njuta av ännu enklare installationer hittar det idealiska alternativet hos JUICE BOOSTER 3 air eller JUICE BOOSTER 2. För att den fulla laddningskapaciteten på 11 kW eller 22 kW ska kunna användas räcker det med ett vanligt trefasuttag (CEE16 eller CEE32).