Sujuvan asennuksen ja tyytyväisten asiakkaiden kymmenen tärkeintä kriteeriä

Ensisilmäyksellä seinäasemat eroavat toisistaan lähinnä rakenteensa puolesta, mutta erot ovat vielä selvempiä asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä. Juicen tuotekehityksessä keskitytään käyttäjäystävällisyyteen helpon käsiteltävyyden takaamiseksi. Samanaikaisesti otamme huomioon yhtä lailla myös kaupallisten kumppaneidemme (kuten esim. sähköasentajien) tarpeet: Asennuksen ja käyttöönoton tulisi onnistua mahdollisimman sujuvasti, aikaa ja kustannuksia säästäen.

Mitä vaatimuksia kiinteästi asennettavien seinäasemien on täytettävä, jotta asennus olisi nopeaa ja helppoa? Parhaassa tapauksessa ne on mukautettu näihin kymmeneen vaatimukseen, jotka JUICE CHARGER me 3 täyttää leikiten. Vielä yksinkertaisempi ratkaisu löytyy artikkelin lopusta.

Kiinteästi asennetun seinäaseman kymmenen välttämättömyyttä:

  1. Plug & Play: Perusedellytyksenä on, että latausasema on jo tehtaalla täysin valmiiksi konfiguroitu ja perusteellisesti testattu. Kaikki, mitä sinun on tehtävä, on kytkeä se virtalähteeseen ja liittää Internetiin, jotta se saadaan käyttöön. Tämä säästää aikaa ja vähentää virheellisen käytön riskiä.

 

  1. Asennusvaihtoehdot: Kiinteässä latausasemassa olisi oltava useita kiinnitysvaihtoehtoja sijainnin ja käyttövaatimusten mukaan, kuten pinta-asennus, uppoasennus tai pylväsasennus jalustalle. Joka tapauksessa aseman mukana on toimitettava täydellinen asennussarja nopeaa ja helppoa asennusta varten.

 

  1. Kevyt rakenne: Seinäaseman kokonaispainon tulee olla enintään 10 kg, jotta yksi henkilö pystyy asentamaan sen vaivatta. JUICE CHARGER me 3 painaa vain 6,5 kg kaapeli mukaan lukien ja on näin höyhensarjalainen. Asennusta varten tarvitsee vain irrottaa suojus. Toimitukseen sisältyvä asennusohje toimii mallina porausreikiä varten. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään muuta kuin ruuvata latausasema kiinni, asettaa suojus paikalleen, ja asema on käyttövalmis.

 

  1. Sään- ja iskunkestävyys: Laitteiden riittävä suojaus on välttämätöntä, erityisesti jos ne asennetaan ulos tai vilkkaasti liikennöidyille alueille. Suojausluokka IP67 takaa hyvän pölyn- ja vedenpitävyyden. Tämä pidentää tuotteen käyttöikää ja suojaa myös huoltohenkilöstöä.

 

  1. Täydellinen vaatimustenmukaisuus: Kokemus on osittanut, että jotkut valmistajat tulkitsevat standardeja parhaaksi katsomallaan tavalla ja varustavat laitteensa CE-merkinnällä ilman, että ne todellisuudessa ovat standardien mukaisia. Siksi on suositeltavaa varmistaa, että latauslaite on IEC-standardien mukainen. Tällaisten valmistajien laitteet sisältävät kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset komponentit, jotka suojaavat sähköiskuilta, ja niiden turvallisuus on testattu. Näin vältetään valitustapaukset, jotka voisivat aiheuttaa suuria kustannuksia asentajille.

 

  1. Helppo käyttöönotto: Latausaseman puolesta puhuu ehdottomasti se, että sen käyttöönotto ei vaadi erityistä koulutusta ja että kuka tahansa sähköalan ammattilainen voi liittää sen helposti. Tästä syystä on tärkeää, että käyttöönotto sujuu mahdollisimman intuitiivisesti. Tarjoamme JUICE CHARGER me 3 -lataustaitteelle videon, jossa selitetään kaikki tarvittavat vaiheet selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Eduksi on myös ohjelmisto, joka mahdollistaa laitteiden yksinkertaisen ja tehokkaan rekisteröinnin muutamalla napsautuksella käyttäjäystävällisen graafisen käyttöliittymän kautta suoraan paikan päällä ilman, että suunnitteluun tarvitsee turhaan paneutua. Tämä tehdään parhaiten skannaamalla QR-koodi matkapuhelimella. Tällä tavoin laitteet voidaan asentaa ja konfiguroida nopeasti ja ne ovat heti käyttövalmiita.

 

  1. Online-laitehallinta: Ihannetapauksessa verkkopohjainen laitehallintajärjestelmä, kuten JUICE EXO, mahdollistaa käyttäjähallinnan, etähuollon ja laskutuksen. Jos seinäasema käyttää vakioprotokollia kommunikointiin paikallisten energianhallintajärjestelmien kanssa, tämä helpottaa aurinkosähköjärjestelmien integrointia ja yhdistämistä ulkoiseen kuormanhallinnan ohjaukseen.

 

  1. Dynaaminen kuormanhallinta: Jos samassa verkossa käytetään useita latausasemia (esim. autokantojen omistajat, pysäköintitalot tai vuokraamot), on tärkeää, että kotiliittymä on suojattu ylikuormitukselta. Tämä edellyttää dynaamista kuormanhallintajärjestelmää, jolla voidaan syöttää energiaa samanaikaisesti suureen määrään ajoneuvoja – ainakin jopa 250:een. Jos käytettävissä oleva teho voidaan jakaa tehokkaasti kaikille ladattaville autoille, uutta (ja suurempaa) syöttöjohtoa ei useinkaan tarvita, ja autot saadaan silti ladattua täyteen pysäköinnin aikana. Nykyään dynaaminen kuormanhallinta on usein pakollinen latausasemissa. Jos se puuttuu, aktivoinnista tai lisälaitteistosta aiheutuu lisäkustannuksia. Mutta ei JUICE CHARGER me 3:n kohdalla – dynaaminen kuormanhallinta sisältyy laitteeseen ilman lisämaksua! Tärkeää: Jotta todellinen ladattu sähkömäärä voidaan laskuttaa tarkasti, on tärkeää, että jokaisessa seinälatauslaitteessa on integroitu MID-sertifioitu sähkömittari.

 

  1. Käyttäjäystävällisyys: Latauslaitteen käytön on oltava täysin intuitiivista ja mahdollista myös ilman käyttöohjeita. Tähän kuuluu myös selkeä käyttöliittymä, esimerkiksi helposti tulkittavien LED-symbolien avulla. Täydelliseen varustukseen kuuluu myös kiinteä kaapeli, sillä eihän kenellekään tulisi mieleen asentaa myöskään bensiinipumppua ilman hanaa. Näin säästytään erilliseltä tyypin 2 kaapelilta, jota muuten joutuisi aina kuljettamaan tavaratilassa. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä kannattaa tutustua ISO 15118 -standardiin. Sen takana piilee ”Plug & Charge” -toiminto, joka lisää turvallisuuden lisäksi myös mukavuutta. Tämä merkitsee sitä, että riittää, että pistoke työnnetään auton latauspistorasiaan, minkä jälkeen lataus käynnistyy automaattista tunnista käyttäen. Edellytys: auto tukee jo tätä toimintoa.

 

  1. Tekninen tuki ja turvallisuus: Valmistaja, joka tarjoaa keskitettyä teknistä tukea asennuksen jälkeen, helpottaa sähköasentajan työtä ja takaa näin asiakkaalle tuen vikatilanteissa tai komponenttien vaihdon yhteydessä. Tehokkaiden laitteistojen ja langattomien päivitysten ansiosta Juice-laitteet ovat tulevaisuudessakin ajan tasalla ja ennen kaikkea turvallisia. Monet valmistajat laiminlyövät erityisesti kyberturvallisuuden. Juicen filosofiat ”Security by Design” ja ”Software First” ottavat huomioon käyttäjän ja mekaanisen turvallisuuden lisäksi myös 3-tasoisen turvallisuuskäsitteen.

 

Yhteenveto

Ihanteellinen seinälatausasema on valmistettu laadukkaasti ja samalla helppo asentaa ja käsitellä. Hyvä säänkestävyys vähentää huollon tarvetta, samalla kuin valmistaja vahvana kumppanina helpottaa huoltoa ja tukea.

Suosituksemme: JUICE CHARGER me 3 -latausasemamme myötä ammattilaiset tekevät parhaan valinnan asiakkaille, jotka tarvitsevat kiinteän latausratkaisun.

Jos sähköasentajat haluavat tarjota asiakkailleen maksimaalista joustavuutta ja helpottaa asennusta entisestään, mobiilit seinäasemat, kuten JUICE BOOSTER 3 air tai JUICE BOOSTER 2 ovat ihanteellinen valinta. Täyden 11 kW:n tai 22 kW:n lataustehon käyttämiseksi riittää kolmivaiheisen teollisuuspistorasian (CEE16 tai CEE32) kytkeminen.