Termen "räckviddsångest" beskriver bilförarens känsla av att inte kunna nå destinationen eller nästa laddstation i tid på grund av sin elbils otillräckliga räckvidd och följaktligen bli stående.
I den här artikeln förklarar vi varför denna rädsla är mer än ogrundad nuförtiden och hur den enkelt kan botas med lite bakgrundskunskap.

Kapitlet i korthet

  • Var kommer räckviddsångesten ifrån?
  • Hur kan man övervinna denna räckviddsångest? 3 tips
  • Rätt svar

Var kommer räckviddsångesten ifrån?

Räckviddsångesten bygger ofta på en felaktig uppfattning om att en e-bil inte har tillräckligt med räckvidd för ett projekt. Eller att detta först måste laddas på ett alldeles för tidskrävande sätt, för i en nödsituation kan är det inte bara att hälla tio liter bränsle från reservdunken till tanken.

Faktum är att Idag kör en genomsnittlig europé en sträcka på 40 till 60 km per dag med bil, vilket även de små e-bilsmodellerna enkelt klarar av. Detta borde redan täcka majoriteten av alla potentiella förare och befria dem från deras räckviddsångest.

Denna känsla kan också uppstå när man gör antagandet att det bara finns tio laddstationer i hela landet och att man först måste hitta dem. Icke att förglömma är att du kommer att räkna sekunderna på grund av den långa laddningstiden.

Hur kan man övervinna denna räckviddsångest?

Oroa dig inte, för här kommer 3 tips på hur du kan kasta de här bekymren överbord utan recept.

Tips nr 1: Vet vad som påverkar din räckvidd

Följande faktorer påverkar räckvidden för en elbil

Hastighet: Precis som med förbränningsmotorer gäller de fysiska lagarna även för elfordon: Ju snabbare du vill köra, desto mer energi förbrukas. Så om du vill få ut största möjliga räckvidd av ditt batteri bör du avstå från att ständiga trycka på gaspedalen.

Regenerering: En stor och ofta förbisedd fördel med elbilen är regenereringen. Enkelt uttryckt vinner man räckvidd varje gång elbilen rullar ut eller "bromsar" med motorn. Vår vd Christoph Erni åkte uppför Gotthardpasset och sedan ner mot Italien, och vann hela 50 kilometers räckvidd på en sträcka på 80 kilometer!

Kallt väder: Med dagens batteriteknik måste man räkna med att räckvidden minskar på vintern vid temperaturer under 0 °C. Hur mycket denna faller bort varierar dock från modell till modell. Dels är uppvärmningen av kupén avgörande för detta – beroende på hur varmt man vill ha det som elbilsförare.

Å andra sidan måste det inbyggda batteriet värmas upp på vintern för att fungera optimalt – den inbyggda värmetekniken, som ansvarar för temperaturhanteringen av batteriet, är avgörande för energiförbrukningen. I extrema fall kan du förvänta dig en minskning av räckvidden med cirka 30 %. Detta är dock inget e-fenomen. Bensinmotorer förbrukar också i genomsnitt 15 % mer på vintern och diesel cirka 24 %.

 

Tips nr 2: Lär känna dina laddningsmöjligheter

Tack vare lösningar som Juice Booster 2 kan elbilen laddas var som helst där det finns en strömkälla – från industriuttag till hushållsuttag. Om man räknar alla möjliga strömkällor som laddpunkter så finns det redan mer än 60 miljoner elladdningsstationer bara i Tyskland.

Om du pendlar till jobbet med fullt batteri laddar du t.ex. fullt igen hos arbetsgivaren. När du kommer hem laddar du över natten och möts av ett fullt batteri på morgonen. Och planerar du en längre resa hjälper den smarta appen på din smartphone dig att hitta allmänna laddplatser och snabbladdningsstationer längs rutten så att du kan kombinera laddning med en kort paus och en vända till toaletten.

ADAC rekommenderar i alla fall att man tar en paus på minst 15 minuter efter att ha kört i 2 timmar, oavsett typ av körning. Vid en snabbladdningsstation kan batteriet i många modeller laddas med 40 % på denna tid. Tillräckligt för att komma till nästa stopp!

 

Tips nr 3: Välj rätt fordon

Som redan nämnts inledningsvis beror valet av rätt modell på förarens personliga behov.
Om det redan i förväg står klart att längre sträckor måste tillryggaläggas ofta, är det vettigt att välja en modell med stor räckvidd och hög laddningskapacitet.

Rätt svar:

Om du vill tillryggalägga längre sträckor med en elbil eller resa med den måste du planera rutten lite bättre idag. Korta sträckor (som de förekommer hos de allra flesta konsumenter) kan redan tillryggaläggas utan problem i hemmet och på jobbet tack vare den ökande utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen, ökande fordonsräckvidd och tillgängliga laddningslösningar. Fördelen här är att du till och med sparar dig den extra resan till tankstället, eftersom man har den där fordonet står parkerat länge ändå.