Begrepet «rekkeviddeangst» beskriver følelsen av å gå tom for strøm på grunn av elbilens lavere rekkevidde og dermed ble stående fast før man når neste lademulighet.
I denne artikkelen forklarer vi hvorfor denne angsten i dag er ubegrunnet og hvordan den enkelt kan kureres med litt bakgrunnsfakta.

Oversikt over kapitlene

  • Hvor kommer rekkeviddeangsten fra?
  • Hvordan kurerer man denne rekkeviddeangsten? 3 tips
  • Oppsummering

Hvor kommer rekkeviddeangsten fra?

Rekkeviddeangsten kommer ofte fra den feilaktige antakelsen at en elbil ikke har nok rekkevidde for et formål. Eller at man må lade veldig lenge for sikkerhets skyld, da man til nøds ikke kan fylle på ti liter drivstoff fra en reservebeholder.

Faktum er: Den gjennomsnittlige europeer kjører i dag mellom 40 til 60 km med bilen hver dag, en strekning som selv de minste elbilmodellene tar uten problemer. Dette burde altså dekke de aller fleste potensielle sjåførene og befri disse fra rekkeviddeangsten sin.

Dessuten tror kanskje mange at det kun finnes ca. ti ladestasjoner i hele landet, og at disse er vanskelige å oppspore. For ikke å snakke om frykten for å tvinne tommeltotter i lang tid mens bilen lader.

Hvordan kurerer man denne rekkeviddeangsten?

Det er ingen grunn til bekymring, her følger 3 tips til hvordan du kan overvinne sykdommen uten resept.

Tips nr. 1: Kunnskap om hva som påvirker rekkevidden

Følgende faktorer påvirker rekkevidden til en elbil

Hastighet: På samme måte som bensinbiler gjelder fysikkens lover også for elbiler: Jo raskere man kjører, desto mer energi forbruker man. Om man vil ha lengst mulig rekkevidde, burde man altså ikke holde gasspedalen i bånn konstant.

Rekuperasjon: En stor og ofte glemt fordel ved elbiler er såkalt rekuperasjon. Enkelt samt kan man få tilbake rekkevidde når elbilen ruller eller «bremser» med motoren. Vår CEO Christoph Erni kjørte en gang opp Gotthard-passet i Sveits og så nedover mot Italia. I løpet av 80 kilometer gjenvant bilen 50 km med rekkevidde i nedoverbakkene!

Kaldt vær: Dagens batteriteknologi gjør at rekkevidden reduseres ved temperaturer under 0 °C. Hvor mye rekkevidden faller, kan dog variere fra modell til modell. Den utslagsgivende faktoren er kupévarmen – jo varmt man ønsker å ha det som fører.

Ellers må også batteriet varmes opp om vinteren for å fungere optimalt – dermed er altså varmeteknologien i bilen avgjørende for energiforbruket. Denne er også ansvarlig for temperaturstyringen til batteriet. I ekstreme tilfeller kan rekkevidden reduseres med ca. 30 %. Dette er dog ikke utelukkende et elbilfenomen. Også bensinbiler forbruker i gjennomsnitt 15 % mer om vinteren, dieselbiler ca. 24 %.

 

Tips nr. 2: Kjenn lademulighetene

Løsninger som Juice Booster 2 gjør at elbilen kan lades overalt der det finnes en strømkilde – enten det er en industri- eller husholdningskontakt. Om man teller alle mulige strømkilder som ladepunkt, finnes det allerede i dag over 60 millioner strømladepunkter i Tyskland.

Om man pendler med fullt batteri til jobben, kan man f.eks. lade helt opp igjen hos arbeidsgiver. Når man kommer hjem, kan man lade over natten og sette seg inn i en bil med fullt batteri neste morgen. Og hvis man planlegger en lengre reise, finnes det smarte apper som finner offentlige ladepunkter og hurtigladestasjoner langs ruten, slik at man kan lade i løpet av en kort rast og et toalettbesøk.

ADAC anbefaler uansett å legge inn en pause på minst 15 minutter etter to timers kjøring, uavhengig av hva slags bil man kjører. På en hurtigladestasjon kan mange modeller lade opp 40 % av batteriet i løpet av den tiden. Det er nok for å komme seg til neste rasteplass.

 

Tips nr. 3: Velg riktig bil

Som nevnt i starten finnes det ulike modeller for de ulike behovene til føreren.
Om det allerede fra start er klart at bilen skal tilbakelegge lange strekninger, gir det mening å velge en modell med stor rekkevidde og god ladeeffekt.

Oppsummering:

Om man vil kjøre lange strekninger med elbilen eller dra på langtur, må man planlegge ruten litt bedre enn man ellers ville gjort. Korte strekninger (slike som de aller fleste forbrukere tilbakelegger) kan allerede i dag mestres takket være utbyggingen av ladeinfrastruktur, større rekkevidder på bilene og tilgjengelige ladeløsninger i privathjem og på arbeidsplassene. Fordelen er at man kan spare seg turen til bensinstasjonen, for man kan lade der bilen uansett pleier å oppholde seg.