Omkostningsspørgsmålet og det nye bilmarked

Lars Thomsen, fremtidsforsker og stifter af tænketanken "future matters" og bestyrelsesmedlem i Juice Technology AG, giver et indblik i den aktuelle udvikling på markedet for elektromobilitet. Hans konklusion: Elektromobiliteten er i fortsat udvikling, selvom markedet i øjeblikket virker ustabilt.

Den nuværende ustabilitet på køretøjsmarkedet, især i Europa, skyldes markedsforvridninger som følge af corona, forsyningskædeproblemer, stigende energipriser, frygt for recession og inflation, leveringsvanskeligheder og ændrede rammebetingelser for statsstøtte. Faldet i efterspørgslen i første halvdel af året, især for rene elbiler, var dog kun midlertidigt og er ikke usædvanligt i betragtning af ændringer i finansieringssystemet.

Det springende punkt er den samlede regning

Den meget udbredte opfattelse, at elbiler er dyrere end biler med forbrændingsmotor, holder ikke. Den elektriske variant klarer sig næsten altid bedre end varianten med forbrændingsmotor – selv med høje elpriser og lave brændstofpriser. Det afgørende for, hvilken bilmodel der er mest fordelagtig, er ikke anskaffelsesprisen, men derimod de samlede omkostninger gennem hele brugstiden.

Den samlede regning (Total Cost of Ownership, TCO), der ud over købspris og driftsomkostninger også tager højde for afskrivninger, faste udgifter, for eksempel forsikring og vægtafgift, samt vedligeholdelsesomkostninger, viser de faktiske omkostninger ved et køretøj. Ifølge ADAC har rene elbiler i de fleste køretøjsklasser en klar fordel i forhold til biler med forbrændingsmotor. Prismæssigt er de ikke altid konkurrencedygtige i mikro- og småbilsklasserne, men dette ændrer sig nu i henseende til fremtidige brugtbilsværdier og det nu hurtigt voksende omkostningseffektive udbud inden for disse klasser.

Fokus indtil videre på over- og luksusklassen

De etablerede bilproducenter har hidtil primært fokuseret på de eftertragtede SUV'er og luksusklassen, som giver højere afkast, og hvis kundekreds er mindre prisfølsom. Helt fra starten var fokus for elmotorer på luksusklassen, da nye teknologier grundlæggende er mere konkurrencedygtige i den ende af skalaen. Og: Stigningen i prisen på energi, råvarer og elektroniske komponenter får marginen til at skrumpe, og hvis der er mangel på chips, skifter kvoterne tilsvarende til de mere rentable produkter.

Men især mikro- og småbiler betragtes som onboarding til mobilitet og er interessant for den brede offentlighed, uanset deres kørselstype. Ser man på den klassiske markedsudvikling, går vi nu fra introduktionsfasen til vækstfasen. Vi ser en bredere målgruppe, og efterspørgslen efter funktionsorienterede køretøjer stiger.

Kina profiterer og er motor for udviklingen på verdensmarkederne

I Europa halter udbuddet af billige små og mellemstore helt rene elbiler altså bagefter. Det er en invitation til de forskellige kinesiske og andre asiatiske elbilproducenters indtog på markedet. Især på markedet for familie- og pendlerkøretøjer op til 30.000 euro er de nye kinesiske modeller et tilbud, som de etablerede producenter indtil videre ikke har haft alternativer til.

Fra mellemklassen og op har elbiler enorme prisfordele i forhold til benzindrevne biler – også selvom benzinprisen skulle falde til 1,50 euro. Her er vi nu nået det punkt, hvor det tipper, og hvor den samlede regning for elbiler er mindre end for biler med forbrændingsmotor, selv i klassen for små og mellemstore biler.

Inden 2030 vil næsten hele nyvognsmarkedet være fuldt elektrisk. Især vil det kinesiske markeds indtræden på det europæiske marked føre til, at andelen af ​​rent elektriske biler på disse markeder vil nå over 45 procent af nyindregistreringerne inden 2025. Det vil øge presset på de etablerede producenter for at udvikle og tilbyde konkurrencedygtige modeller i de små og mellemstore segmenter.

Tendensen mod elektromobilitet fortsætter

I de kommende år vil der komme flere og flere prisbillige modeller på markedet målrettet den brede offentlighed. Dette gør elektromobilitet betydeligt mere konkurrencedygtig end konventionelle motorer, ikke kun med hensyn til samlede omkostninger, men også med hensyn til anskaffelsespris. Tendensen er derfor fortsat positiv, og det næste vigtige tipping point er inden for rækkevidde, og så vil emissionsfri kørsel trænge igennem i alle segmenter.