Kostnadsspørsmålet og endringen i bilmarkedet

Lars Thomsen, fremtidsforsker og grunnlegger av tenketanken «future matters» og styremedlem i Juice Technology AG, gir et innblikk i den aktuelle utviklingen på elektromobilitetsmarkedet. Hans konklusjon: Elektromobilitet fortsetter å utvikle seg, selv om markedet for øyeblikket virker ustabilt.

Den nåværende ustabiliteten i kjøretøymarkedet, spesielt i Europa, skyldes markedsvridninger som følge av Covid, forsyningskjedeproblemer, energiprisøkninger, frykt for resesjon og inflasjon, leveringsvansker og endrede rammebetingelser for statlige subsidier. Nedgangen i etterspørselen i første halvår, spesielt for BEV-er, var imidlertid bare midlertidig og er ikke uvanlig gitt endringer i finansieringssystemet.

Totalkostnadsregnskap er det magiske ordet

Den populære oppfatningen om at elbiler er dyrere enn forbrenningsmotorer stemmer ikke. Den elektriske modellen yter nesten alltid bedre enn modellen med forbrenningsmotor – selv med høy strøm og lave drivstoffpriser. Det avgjørende for hvilken bilmodell som er billigst er ikke kjøpesummen, men de totale kostnadene over hele bruksperioden.

Totale eierkostnader (Total Cost of Ownership - TCO), som, i tillegg til kjøpesum og driftskostnader, også tar hensyn til avskrivninger, faste kostnader som forsikring og kjøretøyavgift samt vedlikeholdskostnader, viser de faktiske kostnadene til et kjøretøy. Ifølge ADAC har BEV-er en klar fordel fremfor forbrenningsmotorer i de fleste kjøretøyklasser. Kostnadsmessig er de ikke alltid konkurransedyktige i mikro- og småbilklassene, men når det gjelder fremtidige videresalgsverdier og det nå raskt voksende rimelige utvalget i disse klassene, endrer dette seg nå.​

Fokuset så langt har vært på over- og luksusklassen

Hittil har etablerte bilprodusenter først og fremst fokusert på de ettertraktede SUV-ene og luksusklassen, som gir høyere avkastning og med et markedssegment som er mindre prisfølsomt. Helt fra starten var fokuset for elektriske drivverk på luksusklassen, ettersom nye teknologier er fundamentalt mer konkurransedyktige her. Og: Prisøkningen på energi, råvarer og elektroniske komponenter får marginen til å krympe og dersom det er mangel på brikker, skifter kvotene tilsvarende til de mer lønnsomme produktene.

Imidlertid regnes spesielt små biler som inngangspunkter til mobilitet og interesserer massene, uavhengig av kjøretype. Ser man på den klassiske markedsutviklingen går vi nå fra introduksjonsfasen til vekstfasen. Målgruppen blir bredere og etterspørselen etter funksjonsorienterte kjøretøy øker.

Kina som profitør og motor for utviklingen på verdensmarkedene

I Europa henger utvalget av rimelige små og mellomstore biler innenfor BEV-er etter. Dette favoriserer inntoget av en rekke kinesiske og andre asiatiske elbilprodusenter på markedet. Spesielt i markedet for familie- og pendlerkjøretøy opp til 30.000 euro, tilbyr de nye kinesiske modellene tilbud som det knapt fantes alternativer til fra etablerte produsenter før nå.

Fra middelklassen og oppover har elbiler enorme prisfordeler fremfor bensinbiler – selv om bensinprisen skulle falle til 1,50 euro. Her ser vi nå vippepunktet der elbiler er billigere enn biler med forbrenningsmotor i den samlede kostnadsberegningen, selv i de små og mellomstore klassene.

Innen 2030 vil nesten hele nybilmarkedet være helelektrisk. Spesielt vil Kinas inntreden på det europeiske markedet øke andelen helelektriske biler i disse markedene til over 45 prosent av nyregistreringene innen 2025. Dette vil øke presset på etablerte produsenter for å utvikle og tilby konkurransedyktige modeller i de små og mellomstore segmentene.

Trenden mot elektromobilitet er ubrutt

I de kommende årene vil det komme flere og rimeligere modeller på markedet for den brede forbrukermassen. Dette gjør elektromobilitet betydelig mer konkurransedyktig enn konvensjonelle drivverk, ikke bare når det gjelder totale kostnader, men også når det gjelder innkjøpspris. Trenden er derfor fortsatt positiv og det neste viktige vippepunktet er innen rekkevidde, hvor utslippsfri kjøring vil trenge gjennom i alle segmenter.