Kostnadsfrågan och bilmarknad i förändring

Lars Thomsen, framtidsforskare, grundare av tankesmedjan ”future matters” och styrelseledamot i Juice Technology AG, ger oss en inblick i den aktuella utvecklingen på elektromobilitetsmarknaden. Hans facit: Elektromobiliteten är fortfarande på uppgång, även om marknaden för närvarande verkar instabil.

Den nuvarande instabiliteten på fordonsmarknaden, särskilt i Europa, beror på marknadssnedvridningar till följd av covid, problem och svårigheter i leveranskedjan, energiprishöjningar, rädsla för lågkonjunktur och inflation, och förändrade ramvillkor för statliga subventioner. Kollapsen i efterfrågan under första halvåret, särskilt för BEV:er var dock bara tillfällig och är inte något ovanligt vid förändrade bidragssystem.

Totalkostnadsberäkning är det magiska ordet

Den populära uppfattningen att elbilar är dyrare än bilar med förbränningsmotorer stämmer inte. Elvarianten presterar nästan alltid bättre än varianten med förbränningsmotor – även vid höga elpriser och låga bensin- och dieselpriser. Avgörande för frågan vilken fordonsmodell som är billigare är inte inköpspriset, utan de totala kostnaderna över hela användningstiden.

Totalkostnadsberäkningen (Total Cost of Ownership, TCO), som förutom inköpspris och driftskostnader även tar hänsyn till avskrivningen, fasta kostnader som försäkringar och fordonsskatt, samt underhållskostnader, visar de faktiska kostnaderna för ett fordon. Enligt tyska bilägarorganisationen ADAC har BEV:er i de flesta fordonsklasser helt klart en fördel i förhållande till förbränningsmotorn. Kostnadsmässigt är elmotorn ännu inte konkurrenskraftig i småbilar och de minsta bilarna, men vad gäller framtida andrahandsvärden och det nu snabbt växande antalet kostnadseffektiva modeller i dessa klasser når även detta nu tippningspunkten.

Hittills har fokus varit på exklusivare stor- och lyxbilar

Hittills har de etablerade biltillverkarna främst riktat in sig på de efterfrågade stadsjeeparna och lyxklassen, som erbjuder högre avkastning och vars kundkrets är mindre priskänslig. Fokus för elmotorerna låg i början på lyxbilssegmentet, då ny teknik i princip är konkurrenskraftigare här. Om de högre priserna på energi, råvaror och elektroniska komponenter nu krymper marginalerna, och det blir brist på integrerade kretsar, så läggs det återigen mer vikt på de produkter som är lönsammare.

Men det är just småbilar och de minsta bilarna som utgör introduktionen till mobilitet och intresserar den stora allmänheten, oavsett hur de drivs. Betraktar man den klassiska marknadsutvecklingen går vi nu från introduktionsfasen till tillväxtfasen. Målgruppen blir bredare, efterfrågan på funktionsorienterade fordon större.

Kina som vinnare och pådrivande för utvecklingen på världsmarknaderna

I Europa släpar utbudet av prisvärda små och mellanstora BEV-bilar efter. Detta uppmuntrar flera kinesiska och andra asiatiska elbilstillverkare att komma in på marknaden. Framför allt på marknaden för familj- och pendlarfordon med priser upp till 30 000 euro erbjuder de kinesiska tillverkarna nya modeller som hittills knappast haft några motsvarigheter hos de etablerade tillverkarna.

Från och med den mellanstora klassen har elbilar nämligen enorma prisfördelar jämfört med bensinfordon – även om bensinpriset skulle falla till 1,50 euro. Här ser vi nu tippningspunkten där elbilarna i totalkostnadsberäkningen, även i de små och mellanstora klasserna, blir billigare än bilar med förbränningsmotorer.

Nästan hela nybilsmarknaden kommer att vara helt elektrisk senast 2030. I synnerhet kinesernas inträde på den europeiska marknaden kommer att driva andelen helt elektriska personbilar på denna marknad upp till över 45 procent av nybilsregistreringarna redan innan 2025. Detta ökar trycket på de etablerade tillverkarna att utveckla och sälja konkurrenskraftiga modeller i de mindre och mellanstora segmenten.

Trenden mot elektromobilitet är oavbruten

Under åren framöver kommer det därmed allt mer överkomligare modeller för den stora allmänheten på marknaden. Detta gör elektromobiliteten inte bara betydligt mer konkurrenskraftig än konventionella motorer när det gäller den totala kostnaden, utan också när det gäller inköpspriset. Trenden förblir positiv, och fortsättningsvis är nästa viktiga tippningspunkt inom räckhåll, då utsläppsfri körning har trängt in i alla fordonsklasser.