Kustannuskysymys ja automarkkinoiden muutokset

Lars Thomsen, tulevaisuudentutkija ja future matters -ajatushautomon perustaja sekä Juice Technology AG:n hallintoneuvoston jäsen, valaisee sähköisen liikkuvuuden markkinoiden nykykehitystä. Hänen yhteenvetonsa: Sähköinen liikkuvuus on edelleen vauhdissa, vaikka markkinat tällä hetkellä vaikuttavatkin epävakailta.

Nykyinen ajoneuvomarkkinoiden epävakaus erityisesti Euroopassa johtuu markkinoiden vääristymisestä koronan vuoksi, toimitusketjuongelmista, energian hinnannoususta, taantuma- ja inflaatiopeloista, toimitusvaikeuksista ja valtiollisten tukien muuttuneista puitteista. Kysynnän heikkeneminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla erityisesti BEV-ajoneuvojen kohdalla oli kuitenkin vain väliaikainen, eikä sellainen ole epätavallista tukijärjestelmän muutosten yhteydessä.

Kokonaiskustannusten laskenta on asian ydin

Laajalle levinnyt käsitys siitä, että sähköautot ovat polttomoottoriautoja kalliimpia, ei pidä paikkaansa. Sähköversio on lähes aina polttomoottoriversiota edullisempi – jopa korkeiden sähkönhintojen ja alhaisten polttoainehintojen vallitessa. Ratkaisevaa kysymyksessä siitä, mikä ajoneuvoversio on edullisin, ei ole hankintahinta, vaan koko käyttöiän kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO), jotka sisältävät ostohinnan ja käyttökustannuksen lisäksi myös arvonlaskun, kiinteät kustannukset, kuten vakuutusmaksut ja ajoneuvoverot, sekä huoltokustannukset, osoittavat ajoneuvon todelliset kustannukset. Autojärjestö ADAC:n mukaan BEV-ajoneuvot ovat useimmissa ajoneuvoluokissa selkeästi polttomoottoriajoneuvoja edullisempia. Kustannusten osalta mini- ja pienten autojen luokassa kilpailukyky ei vielä aina riitä, mutta tulevat jälleenmyyntiarvot ja nykyisin nopeasti laajeneva valikoima näissä luokissa on muuttamassa tilanteen myös niiden osalta.

Edustus- ja luksusluokka keskiössä tähän asti

Tähän asti perinteiset autonvalmistajat ovat keskittyneet ennen kaikkea suosittuihin ja tuottavampiin katumaastureihin ja luksusluokkaan, joiden asiakkaat ovat vähemmän herkkiä hinnalle. Sähkömoottoreissa on keskitytty alusta alkaen edustusluokkaan, koska uudet teknologiat ovat siinä yleensä parempia kilpailukyvyltään. Lisäksi: Energian, raaka-aineiden ja sähkökomponenttien kallistuminen pienentää marginaaleja ja sirupulan yhteydessä käytettävissä olevat sirut siirtyvät vastaavasti kannattavimpiin tuotteisiin.

Juuri mini- ja pienet autot toimivat käyttövoimasta riippumatta porttina liikkuvuuteen ja ovat kiinnostavia massoille. Jos asiaa katsoo perinteisen markkinakehityksen näkökulmasta, nyt on edessä siirtyminen markkinoille tulon vaiheesta kasvuvaiheeseen. Kohderyhmä laajenee ja toiminnallisuutta painottavien ajoneuvojen kysyntä kasvaa.

Kiina maailmanmarkkinoiden kehityksen hyötyjänä ja moottorina

Euroopassa edullisten pienten ja keskiluokan BEV-autojen tarjonta siis laahaa perässä. Tästä on hyötyä useiden Kiinan ja muun Aasian sähköautojen valmistajien markkinoille pääsyssä. Etenkin alle 30 000 euron perhe- ja työmatka-autoissa uusien kiinalaisten mallien tarjonnalle ei juuri ole ollut vaihtoehtoja perinteisiltä valmistajilta.

Keskiluokasta alkaen sähköautoilla on nimittäin merkittäviä hintaetuja bensiiniautoihin nähden – vaikka bensiinin hinta laskisi 1,50 euroon. Nyt näkyvissä on käännekohta, jossa sähköautojen kokonaiskustannukset ovat pienissä ja keskiluokan autoissakin polttomoottoriautojen vastaavia edullisempia.

Vuoteen 2030 mennessä uusien autojen markkina tulee olemaan lähes kokonaan sähköinen. Erityisesti kiinalaisten Euroopan markkinoille tulemisen myötä täyssähköautojen osuus näillä markkinoilla tulee kasvamaan vuoteen 2025 mennessä jo yli 45 prosenttiin ensirekisteröinneistä. Tämä lisää perinteisten valmistajien paineita kehittää ja tarjota kilpailukykyisiä malleja pienten ja keskiluokan autojen saralla.

Suuntaus kohti sähköistä liikkuvuutta vain jatkuu

Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina markkinoille saapuu yhä enemmän kohtuuhintaisia malleja suurelle yleisölle. Tällöin sähköisestä liikkuvuudesta tulee kokonaiskustannusten lisäksi myös hankintahinnassa selkeästi perinteisiä käyttövoimia kilpailukykyisempi. Suuntaus siis pysyy jatkossakin positiivisena, ja seuraava tärkeä käännekohta eli päästöttömän ajamisen ulottuminen kaikkiin segmentteihin tulee yhä lähemmäksi.