Elektrisch rijden is geen model van de toekomst, maar van het heden

Al meer dan zeven jaar bewijst Juice Technology AG steeds weer haar vaardigheden en brede kennis. De onderneming introduceerde al enkele noviteiten in de branche en bracht innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten en oplossingen op de markt. Het bedrijf richt zich daarbij voortdurend op het verder bevorderen van de ontwikkeling van het elektrisch rijden, het actief mede vormen van de markt ten gunste van de consument en het op elk moment aanbieden van de beste oplossing voor laden aan gebruikers van elektrische voertuigen.

Het is niet verbazend dat het succesvolle bedrijf met zijn betrouwbare techniek zowel bij eindklanten alsook bij de grote autofabrikanten wereldwijd naam heeft gemaakt en de uitbreiding van de ondernemingsgroep dienovereenkomstig wereldwijd stimuleert.

Status quo – waar staat Europa nu met betrekking tot elektrisch rijden?
Het aandeel van elektrische voertuigen in de verkoop van nieuwe auto’s in Europa bedroeg in 2021 ca. 20%. Op de vijf grootste Europese markten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië) is het marktaandeel van elektrische voertuigen (inclusief BEV, PHEV en hybride) gestegen van 8% in 2019 naar 38% in 2021. Met de Tesla Model 3 was in september 2021 voor het eerst een volledig elektrische auto de bestverkochte auto in Europa (m.b.t. alle aandrijvingstypen). Terwijl de markt voor diesel- en benzineaandrijvingen bij de registraties afneemt, stijgt het aandeel aan ‘stekkervoertuigen’ al geruime tijd met dubbele cijfers.

 

Het aandeel geëlektrificeerde voertuigen (BEV en PHEV) zal zo in Europa al in het eerste halve jaar van 2023 de nieuwe registraties van diesel- en benzinevoertuigen overschrijden. Elektrische voertuigen bereiken tegen 2025 in praktisch alle voertuigsegmenten en -klassen het keerpunt waarop ze zowel economisch als bij de directe vermogensvergelijking met verbrandingsmotoren duidelijk aantrekkelijker zullen zijn dan de steeds minder gebruikte verbrandingsmotoren. Het bereik stijgt terwijl de laadtijden steeds korter worden en laadmogelijkheden op openbare en privéterreinen steeds vanzelfsprekender. Door toenemende concurrentie, dalende prijzen en een breder aanbod worden deze voertuigen ook steeds dominanter in het qua volume sterke middelhoge en lage prijssegment.

Ontwikkeling van de laadinfrastructuur in Europa
Op het gebied van de laadinfrastructuur zijn volgens trendwatcher Lars Thomsen meerdere trends waar te nemen. Bij het AC-laden zet zich in Europa het driefase 11-kW-oplaadapparaat door als de meest voorkomende oplossing. Het apparaat volstaat om ook accu’s van 80 kWh of meer gedurende de nacht te laden. Op DC-gebied is de CCS-aansluiting met maximaal 350 kW laadvermogen op de langeafstandsroutes inmiddels de norm. Installaties met 50 tot 100 kW worden bijvoorbeeld gebruikt op openbare parkeerplaatsen e.d. in steden of bij bezienswaardigheden.

Naar verwachting zal tegen 2024 praktisch elk wegrestaurant langs de snelweg in Europa snellaadaansluitingen hebben, wat voor de exploitanten enorme investeringen met zich mee zal brengen. Deze worden in de vorm van aanzienlijk verhoogde prijzen per kWh doorberekend aan de gebruiker, tenzij de gebruikers een premium-contract afsluiten met de betreffende exploitant, met een basisprijs per maand. Volgens de actuele prognoses zullen in heel Europa drie tot vijf netwerken worden gevormd die, net als de huidige aanbieders van mobiele netwerken, zullen concurreren om langdurige klantentrouw.

Versterking van marktleiderschap door wereldwijde aanwezigheid
Alle tekens staan op groen om de sterke aanwezigheid van Juice in Midden-Europa geografisch uit te breiden en de marktpositie te versterken. De nadruk ligt nog steeds in Europa, met name in het DACH-gebied. Maar ook in Frankrijk, Spanje, Italië en de regio’s van Noord-Europa neemt het marktaandeel van de jonge onderneming toe. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de markten zich niet op dezelfde manier ontwikkelen. Dit hangt enerzijds af van de politieke wil, anderzijds hebben ook particuliere initiatieven een niet te onderschatten invloed op de ontwikkeling van elektrisch rijden.

Frankrijk: regering stimuleert veranderingen op gebied van mobiliteit
Frankrijk wil tegen 2040 de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor verbieden ten gunste van volledig elektrische of waterstofvoertuigen. De nationale organisatie voor de ontwikkeling van elektrisch rijden (Avere-France) telt 786.000 elektrische auto’s, waarvan er 315.000 in 2021 zijn geregistreerd, wat neerkomt op een groei van 62% ten opzichte van 2020, maar vooral van +355% ten opzichte van 2019. Het elektrische voertuig, gestimuleerd door de verkoop van de Tesla Model 3 en de Renault Zoe, maakt op dit moment meer dan 14% van de Franse automarkt uit, wat een historisch record is.

In zijn plan France 2030 streeft president Emmanuel Macron naar twee miljoen elektrische voertuigen (plug-in hybriden of BEV's) op de weg en zeven miljoen oplaadpunten in Frankrijk. Op dit moment is al 50% van de Franse bevolking bereid om over te stappen op elektrische voertuigen. Om de veranderingen te versnellen, moet enerzijds het snellaadnetwerk verder worden uitgebreid, met name op verkeersknooppunten en snelwegen. Anderzijds moeten er AC-oplaadmogelijkheden beschikbaar worden gesteld om het laden van het voertuig thuis of op de werkplek probleemloos mogelijk te maken.

“Mobiel laden is ook een onmisbare technologie die de lacunes in het laadnetwerk opvult en bestuurders van elektrische auto’s maximale veiligheid en flexibiliteit blijft bieden”, vult Maurizio Ventura, CSO bij Juice Technology en verantwoordelijk voor de internationale opbouw van het verkoopteam aan.

Iberisch schiereiland: versnelling van de overgang naar elektrisch rijden
In Spanje worden ook de bakens verzet door politiek en economie. Met het etappedoel van 250.000 elektrische voertuigen tot 2023 is een ambitieus doel gesteld. Het aandeel elektrische voertuigen in Spanje neemt gestaag toe, maar nog redelijk bescheiden ten opzichte van andere Europese landen. Hetzelfde geldt voor de laadinfrastructuur: deze groeit nog steeds, maar veel langzamer dan op andere Europese markten. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van AC-oplaadpunten, die sterker zijn toegenomen dan de sneloplaadpunten.

“Om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te realiseren, hebben we een intelligente, efficiënte laadinfrastructuur nodig die het leven van bestuurders vergemakkelijkt. Men kan het eerste niet los van het tweede zien. De nadruk moet vooral worden gelegd op laadinfrastructuur buiten de grote steden, met name op woon- en werklocaties”, aldus Christoph Erni, oprichter en CEO van Juice Technology AG.

Ook in Portugal stijgen de verkoopcijfers. Bijna 50% ten opzichte van het jaar ervoor (2021 ten opzichte van 2020). Dat is onder andere te danken aan een model dat andere landen zeker nog als voorbeeld zouden moeten nemen. In veel landen zijn de netwerken van elektrisch rijden sterk gesegmenteerd. In de meeste gevallen heeft elke beheerder van een laadstation zijn eigen privénetwerk met eigen oplossingen. Daarom is er geen stimulans voor fabrikanten van laadstations om apparaten te ontwikkelen die gemakkelijk in elk systeem kunnen worden geïntegreerd.

Christoph Erni is van mening: “Met eilandoplossingen komen we niet verder met elektrisch rijden. Het is onredelijk om van de gebruiker te vragen dat hij vijf of tien verschillende laadkaarten bij zich heeft, alleen om stroom te krijgen voor zijn auto. Er is behoefte aan universele aanbiedingen die op de gebruikers zijn gericht.”

Nog slechts een laadkaart voor alle laadstationbeheerders – wat in de meeste landen van Europa een vrome wens is, wordt in Portugal al werkelijkheid. Hier hebben verschillende aanbieders zich verenigd onder de overkoepelende organisatie Mobi.E, S.A. Het grootste voordeel voor de gebruikers is dat zij de kaart of app van hun energieleverancier in het gehele netwerk kunnen gebruiken zonder beperkingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening. Voorwaarde hiervoor zijn echter laadstations zoals de Juice Charger me, die probleemloos kunnen worden geïntegreerd.

Italië: beschikbaarheid van voordelige elektrische auto’s als sleutelfactor
De belangstelling van de consumenten in Italië neemt toe, maar het eigenlijke keerpunt wordt verwacht in 2024, wanneer veel nieuwe battery electric vehicles (BEV’s) tegen lagere prijzen op de markt komen. Een studie uitgevoerd door Motus-E, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de verspreiding van elektrisch rijden, met steun van de European Climate Foundation, wijst erop dat subsidies en een groter aanbod, met name aan voordelige modellen, de omschakeling zullen stimuleren.

Een andere factor die de vraag naar elektrische auto’s beïnvloedt, is het laadnetwerk: voor 77% van de ondervraagden is het belangrijk om toegang te hebben tot laadstations op de plaatsen waar ze dagelijks komen. 72% zou lange afstanden afleggen met hun elektrische auto als er sneloplaadpunten zouden zijn op snelwegen en hoofdverkeersaders. Gemiddeld beschouwen consumenten de toegang tot particuliere laadstations 50% waardevoller dan de toegang tot openbare laadstations. 65% van de ondervraagden geeft aan dat zij alleen een elektrische auto zouden kopen als ze de mogelijkheid hadden deze thuis op te laden. Net als in andere regio’s speelt de particuliere AC-laadinfrastructuur dus een fundamentele rol.

UK en Nordics: gericht en toonaangevend
Het Verenigd Koninkrijk legt daarentegen de nadruk op de aanleg van de openbare laadinfrastructuur en wil tegen 2030 in totaal 300.000 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s creëren. De strategie ‘Electric Vehicle Infrastructure’ wordt met 1,6 miljard pond ondersteund en is erop gericht het Britse laadnetwerk in het hele land te versterken. Toegang tot een betrouwbare laadinfrastructuur, zowel thuis als onderweg, is een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie van elektrische voertuigen.

De Noordse landen (Noorwegen, Zweden, IJsland, Finland en Denemarken) voeren de wereldwijde ranglijst voor elektrificatie nog altijd aan. Dit is niet alleen te danken aan de overheidssteun en subsidies bij de aankoop van auto’s door middel van kortingen op de registratie, verlaagde autobelastingen, de afschaffing van wegenbelasting en gratis parkeerplaatsen in de meeste steden, maar ook aan het feit dat de elektriciteit in deze landen enorm goedkoop is.

Noorwegen blijft zelfs de nummer één op het gebied van elektrisch rijden. In september 2021 maakten elektrische voertuigen 78% uit van de totale verkoop op de automarkt. Worden hybrid en plug-in-hybrid hier bij opgeteld, dan bedraagt het totale aandeel elektrische voertuigen zelfs 92%.

“Het lijdt geen twijfel dat de Noordse landen, onder leiding van Noorwegen, het tempo van elektrisch rijden in Europa bepalen. Het feit dat er landen zijn met zulke positieve cijfers is motiverend voor de anderen, want het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie zal alleen mogelijk zijn als we in alle landen een uniforme en solide strategie hebben. Alleen dan zal Europa een sleutelrol blijven spelen in de wereldwijde elektromobiliteit”, voegt Christoph Erni toe.

Maar hoe staat het met elektrificatie buiten Europa?

BEV-leader China en laatkomer VS
China heeft een punt bereikt waarop het met nieuwe (zeer aantrekkelijke) elektrische auto’s en PHEV’s nu de Europese en Amerikaanse markt binnen kan dringen en daar kan scoren. Lars Thomsen rekent tegen 2025 met ten minste zes Chinese merken met meerdere modellen op beide markten. Tegelijkertijd geeft dit de Amerikaanse markt voor elektrische auto’s die toch al snel uitbreidt (+190% ten opzichte van het vorige jaar), nog een extra boost. Tot 2026 zal China de grootste BEV-markt ter wereld blijven.

“China is een reusachtige markt en juist op het gebied van elektrisch rijden sterk aan het groeien. Het was dus enkel een kwestie van tijd voordat wij onze positie in deze regio zouden versterken met een flexibel en veelzijdig team ter plaatse,” aldus Christoph Erni. De stap naar de Chinese markt begin 2021 door Juice was een juiste keuze. Met de oprichting van de dochteronderneming in Hangzhou bereikte de jonge onderneming een belangrijke mijlpaal in de bedrijfsgeschiedenis. De locatie is niet toevallig gekozen. China heeft een pioniersrol als het gaat om elektrisch rijden. Ongeveer de helft van de wereldwijd verkochte elektrische auto’s is onderweg in het meest drukbevolkte land ter wereld. Dus is ook de vraag naar mobiele laadinfrastructuur groot.

De Amerikaanse markt – op dit moment de laatkomer in de vergelijking – verwacht een boost voor EV’s en voor de laadinfrastructuur, die boven de actuele hotspots in de drukbevolkte regio’s uit zal stijgen. Vooral de komst van direct meerdere spelers op de belangrijkste US-car-markt met ‘pick-uptrucks’ zal een sprong naar een EV-aandeel van meer dan 15% aan nieuwe registraties in Amerika mogelijk maken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van accu’s en voertuigen zal het EV-aandeel in de verkoop van nieuwe auto’s ook in Amerika tegen 2025 met ten minste 40% gestegen zijn. In diezelfde tijdspanne zou het volume van de EV-laadtechniek op de Amerikaanse markt vergeleken met vandaag zich op zijn minst kunnen vertwintigvoudigen.

Christoph Erni hierover: “Politiek en economie geven in de VS nu de juiste signalen af. Zo wordt nu bijvoorbeeld het volledige wagenpark van de federale regering, bestaande uit 645.000 voertuigen, geëlektrificeerd. En ook de grote automobielfabrikanten zoals General Motors bevorderen de molibiteitsverandering nu steeds meer en plannen een complete elektrificatie van hun voertuigen voor 2035.”

Het is dus niet verrassend dat de geografische aanwezigheid, kort na de uitbreiding naar het Verre Oosten, werd uitgebreid tot Noord-Amerika. Aangezien het bedrijf doelen op de lange termijn nastreeft, moest het perfecte tijdstip weloverwogen zijn. Met een bestaand klantenbestand in de VS wordt de nadruk nu sterker op strategische activiteiten gelegd.