För att bli helt elektriskt och utsläppsfritt till år 2030 förlitar sig bildelningsföretaget Mobility på starka partners och har tagit med Juice ombord. I samarbete med SBB bygger Juice laddstationer på flera Mobility-platser. De tio första laddstationerna har varit i drift på Europaallee nära Zürichs centralstation sedan slutet av november 2020. Aarau följde kort därefter i december. År 2021 tillkom Genève Eaux-Vives och Morges, och andra kommer att läggas till fortlöpande 2023.  

 

Det största schweiziska bildelningsföretaget, Mobility, kommer att konvertera hela sin fordonspark till BEV-bilar år 2030. Eftersom företaget hyr och inte äger sina parkeringsplatser, är det hänvisat till att ägarna stöder denna omställning

och tillhandahålla nätanslutningen, medan Mobility installerar sina egna laddningslösningar. För att på ett tillförlitligt sätt kunna förse olika e-bilsmodeller med el på sina platser i hela Schweiz behöver Mobility också en enkel, enhetlig laddinfrastruktur. Juice Technology bidrar med sina laddare till expansionen till minst 300 laddningsstationer till 2023.
De smarta AC-laddningsstationerna övertygade Mobility eftersom företaget garanterar kunderna maximal bekvämlighet vid användning. De är enkla och intuitiva att använda, kan aktiveras via den integrerade RFID-läsaren och har dynamisk lasthantering, med vilken laddningsprocesserna kan styras och hanteras centralt. Laddstationerna och den kompetenta servicen från Juice har gett återverkningar, så att även ett samarbete med SBB har uppstått.

SBB och Mobility driver utfasningen av fossila bränslen framåt

SBB är mer än ett järnvägsföretag. I egenskap av stor fastighets- och tjänsteleverantör i Schweiz strävar företaget efter att vidareutveckla tågstationer till attraktiva mobilitetsknutpunkter. Tillsammans med bildelningsleverantören Mobility säkerställer man redan nu att individuella persontransporter blir bättre kopplade till järnvägen. Båda företagen strävar efter ambitiösa hållbarhetsmål. SBB vill bli klimatneutralt 2030. Det ligger därför helt i dess intresse att Mobility tänker elektrifiera alla sina 3 120 fordon under samma period.

"Mobility vände sig till oss med en önskan att använda fler elbilar och med en förfrågan om vi som Mobilitys största och viktigaste lokaliseringspartner kunde uppgradera våra parkeringsplatser med e-laddstationer. Vi blev direkt övertygade av idén och erbjöd oss ​​att arbeta tillsammans", säger Julia Plümper, projektledare för e-laddningsinfrastruktur på SBB. År 2023 kommer SBB därför att tillhandahålla totalt 150 laddningsstationer för fordon med eldrift på några av de platser som Mobility använder.

SBB banar väg för elbilsdelning

Utöver lämpliga platser förlitar Mobility sig på enkla, enhetliga laddningsprocesser för att elektrifiera sin fordonspark. Det största hindret inom elbilsdelning är därmed utvecklingen av en laddningsinfrastruktur som kan användas för att på ett tillförlitligt sätt leverera el till olika elbilsmodeller. Det var därför högsta prioritet att hitta en laddstationstillverkare som redan har lämplig erfarenhet av stora projekt och som också på ett flexibelt sätt kan svara på de individuella behoven och kraven hos SBB och Mobility. SBB har hittat en kompetent partner i Juice Technology AG.

"Med Juice har vi valt en schweizisk laddstationstillverkare som gör allt internt och därför kan reagera snabbt på våra behov. Juice Technology levererar allt från en enda källa – förutom mjukvaran, hårdvaran och backend även varumärket för laddstationen eller RFID-korten", fortsätter Julia Plümper.

Övertygad av de genomgående goda referenserna och oberoende rekommendationerna beslutade SBB redan från början att utöka flera platser och avstod till och med från ett klassiskt proof of concept.