For å bli fullstendig elektrisk og utslippsfri innen 2030, satser bildelingsselskapet Mobility på sterke partnere og har engasjert Juice. Sammen med SBB bygger Juice ladestasjoner ved flere Mobility-lokasjoner. Siden slutten av november 2020 er de første ti ladestasjonene blitt tatt i drift i Europaallee ved sentralstasjonen i Zürich. Aarau fulgte etter i desember. I 2021 ble lokasjonene Geneve Eaux-Vives og Morges bygd ut, flere kommer fortløpende frem til 2023.  

 

Det største bildelingsselskapet i Sveits, Mobility, bytter ut hele bilflåten med batterielektriske kjøretøy innen 2030. Siden selskapet leier og ikke eier parkeringsplassene sine, er tomteeieren nødt til å betale endringen og tilretteleggingen med strøm.

Mobility må installere egne ladeløsninger. For å kunne forsørge lokasjoner i hele Sveits med strøm for ulike elbil-modeller, har Mobility dessuten behov for en enkel, enhetlig ladeinfrastruktur. Med laderne sine bidrar Juice Technology til minst 300 ladepunkter innen 2023.
De smarte ladestasjonene overbeviste Mobility, siden de da kunne garantere kundene sine maksimal komfort ved bruk. De er enkle og intuitive, kan aktiveres via integrerte RFID-lesere og har en dynamisk belastningsstyring som kan brukes til å styre ladinger sentralt. Ladestasjonene og den kompetente servicen til Juice må ha overbevist, for nå inngår selskapet også et samarbeid med SBB.

SBB og Mobility bidrar til dekarboniseringen

SBB er mer enn et togselskap. Som en stor eiendomsforvalter og servicetilbyder jobber selskapet for å gjøre togstasjoner til attraktive mobilitetssentre. Sammen med bildelings-tilbyderen Mobility sørger de allerede i dag for en bedre kobling mellom tog og bil. Begge selskapene følger ambisiøse bærekraftsmål. Innen 2030 vil SBB være klimanøytral. Det er altså passende at Mobility vil elektrifisere sine samtlige 3120 biler i løpet av den samme perioden.

«Mobility kom til oss med et ønske om å bruke flere elbiler og med et ønske om at vi, som Mobilitys største og viktigste lokasjonspartner, kan ruste opp parkeringsplassene våre med ladestasjoner. Vi ble straks overbevist over ideen og tilbød et samarbeid», forteller Julia Plümper, prosjektleder for e-ladeinfrastruktur hos SBB. Frem til 2023 skaper SBB derfor til sammen 150 ladepunkter på en del av lokasjonene som brukes av Mobility.

SBB gir klar bane for elektrisk bildeling

I tillegg til egnede lokasjoner behøver Mobility enkle, enhetlige ladeprosesser for å kunne elektrifisere flåten sin. Det største hinderet for elbildeling er ladeinfrastrukturen, som må kunne lade ulike elbilmodeller på pålitelig vis. Derfor var største prioritet å finne en ladestasjonsprodusent som allerede har erfaring med store prosjekter og dessuten kan reagere fleksibelt på behovene og ønskene til SBB og Mobility. I Juice Technology AG fant SBB en kompetent partner.

«Vi valgte Juice som en sveitsisk ladestasjonsprodusent som gjør alt inhouse og kan reagere raskt på ønskene våre. Juice Technology leverer hele pakken – programvare, maskinvare og backend samt merket på ladestasjonene eller RFID-kortene», fortsetter Julia Plümper.

De gode referansene og uavhengige vurderingene overbeviste, og SBB bestemte seg med en gang for å bygge ut flere lokasjoner og sågar droppet de et klassisk Proof of Concept.