Allerede i dag finnes det over 3,5 ganger så mange el-stasjoner som bensinstasjoner. Bare i Tyskland finnes det for tiden rundt 50 000 offentlige ladepunkter. Andelen hurtigladestasjoner var på over 16 prosent per 1. desember 2021.

Om det finnes nok ladepunkter i en region, kan lett beregnes ved hjelp av følgende formel.

Frem til 2025: Antall elbiler * 3 til 5 prosent = antall nødvendige hurtigladestasjoner
Fra 2025: Antall elbiler * 2 til 3 prosent = antall nødvendige hurtigladestasjoner

Uavhengig av type ladestasjon – enten det er AC eller DC – anbefaler EU minst en ladestasjon per tiende elbil. Ladeinfrastrukturen bør alltid være et steg foran behovet. Derfor må antallet ladepunkter øke raskere enn antall elbiler i trafikk. Og bilparken har vokst eksponentielt i flere år. Men man kan ikke bare så på absolutte tall, man må også se på den geografiske fordelingen. Hurtigladestasjoner behøves først og fremst langs motorveier og trafikknutepunkter. Det gir mening med en ladepark per 50 km–100 km langs alle viktige motorveier. Yrkessjåfører og -pendlere som kjører langt må også kunne lade på rasteplasser eller hurtigladeparker.

I alle andre brukstilfeller holder det med AC-ladestasjoner. I det offentlige rom bør disse være tilgjengelig for mellomlading på populære destinasjoner som supermarkeder, shoppingsentre, restauranter, konsertarenaer, sportsarenaer, treningsstudioer og institusjoner. Her må det tenkes nytt og man må unngå at gamle vaner står i veien for nye muligheter og innovasjoner. Den feilslutning er at man må kjøre til en «el-bensinstasjon» når tanken på elbilen er tom.

Strøm finnes overalt. Det er mulig å bruke bilens stillstandstid til å lade – dette er for det meste hjemme eller på arbeidsplassen. I tillegg til å bygge ut offentlige ladestasjoner og hurtigladeparker bør fokuset derfor ligge aller mest på infrastrukturen i de tusen hjem.

Og det er ingen kjempeoppgave. Om man husker på at nærmest alle strømkilder, altså alle husholdnings- og industristikkontakter kan brukes som «el-bensinstasjon», ville det bety at det allerede finnes rundt 60 millioner ladepunkter i Tyskland som er tilgjengelige med Juice Booster 2. Etter den logikken finnes det 1000 ganger så mange ladepunkter som det finnes bensinstasjoner.

 

Kilder:

silentMag 6/2021

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html
https://www.next-mobility.de/agora-verkehrswende-fordert-bei-ladenetz-fuer-e-autos-auf-schnellladen-konzentrieren-a-1094803/?cmp=nl-393&uuid=06a5a06278c3382c53889e3b953b2b2d